Borovník

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Zdeněk Surýnek, 10.04.2013
Umístění: Borovník, na návsi, před zvonicí
Nápis:
PAMÁTKA PADLÝM VOJÍNŮ VE SVĚT. VÁLCE 1914 – 1918
PADLI ABY NÁROD ŽIL. V POKOJI SPĚTE V NAŠE PAMĚTI NEUMŘETE.

ST. SVOBODA, ST. VLČEK, FR. KUBEŠ, JAN KNOFLÍČEK, HUB. VOJTA, FR. ŘEZNÍK, FR. KOŽNAR,
FR. VOJTA, FR. BRONSEK

ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ JIM O PANE

V KONC. TÁBOŘE R. 1945 UMUČEN JAROSLAV HNILIČKA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6217-17945
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek