Soběkury

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Marta Nejedlá, 16.07.2011
Umístění: Soběkury, na návsi v parku
Nápis:
V BOJI
ZA SVOBODU NÁRODŮ
ŽIVOTY SVOJE OBĚTOVALI V LETECH
1939 – 1945

KROPÁČEK VÁCLAV PPL. GEN. ŠT.
KADERA KAREL KINOOPERATÉR
SEDLÁČEK VÁCLAV ROLNÍK.

ČEST JEJICH PAMÁTCE!


NA PAMÁTKU TĚM,
KTEŘÍ POLOŽILI ŽIVOTY
V LETECH 1914 – 1919

PŘÍKAZ VŠEM,
KTEŘÍ BUDEME SVOBODU HÁJITI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3210-05892
Pomník přidal: Marta Nejedlá

Pamětní deska Václav Kropáček

Autor: Lukáš Kopecký, 22.06.2013
Umístění: Soběkury, střed obce, náves
Nápis:
PŘÁTELÉ MILÍ!
BOJOVAL JSEM ČESTNĚ A TVRDĚ
AŽ DO KONCE. POCTIVĚ JSEM SPLNIL
SVOJI POVINNOST K NÁRODU ...
Z POSLEDNÍHO DOPISU K PŘÁTELŮM

VÁCLAV KROPÁČEK
PPLK GEN. ŠTÁBU
NAR. V SOBĚKURÁCH 22.VI.1898
POPRAVEN V DRÁŽĎANECH 13.XII.1943

NEZAPOMENEME!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3210-5891
Pomník přidal: Lukáš Kopecký