Vsetín

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 19.09.2016
Umístění: Vsetín, Hlásenka 1516, budova Policie ČR, na budově u vchodu vpravo
Nápis:
1939 1945
Věrni své přísaze
padli v době okupace z řad bezp. orgánů:
Vrch. strážm. Vavřinec Míša, velit. četn. stanice Val. Polanka.
Vrch. strážm. Josef Znoy, velit. četn. stanice Vel. Karlovice.
Strážm. Ludvík Bača, z četn. stanice Hošťálková,
s manželkou Vlastou.
Poručík Rudolf Gurecký, okres. četn. velitel na Vsetíně.
Strážm. Ivan Tomišín, z městské policie na Vsetíně.
Poznámka:

Pamětní deska byla poprvé odhalena již 4. května roku 1947 na budově Okresního národního výboru ve Vsetíně. Při stěhování okresního velitelství Sboru národní bezpečnosti do nové budovy na Hlásence v polovině 60. let byla deska z původního místa sejmuta. Znovu byla nalezena až na podzim roku 2015.
Z celkového počtu 60 členů bezpečnosti v okrese jich bylo 15 žalářováno a 5 pak se nedočkalo osvobození. Jedním z prvních byl vrchní strážmistr Vavřinec Míša, velitel četnické stanice ve Valašské Polance, který byl pro nepřátelské chování v červnu 1940 zatčen, uvězněn a v únoru zemřel v koncentračním táboře v Grusenu. Druhou obětí byl vrchní strážmistr Josef Znoy, velitel stanice ve Velkých Karlovicích. Zradou těch, kterým důvěřoval, se dostal v říjnu 1941 do rukou gestapa a v květnu 1942 byl v Mauthausenu popraven. Další obětí zrady se stal strážmistr Ludvík Bača z Hošťálkové, který za to, že všem potřebným osobám poskytoval úkryt, stanul za heydrichiády i se svou manželkou na popravišti. Čtvrtým byl známý poručík Rudolf Gurecký, okresní velitel ve Vsetíně. V lednu 1945 při rozsáhlém zatýkání na Vsetíně prchl do hor k partyzánům, odtud však byl vylákán do Brna, kde byl v březnu zatčen a začátkem dubna skončil svůj život v plynové komoře v Mauthausenu. Poslední obětí byl strážmistr Ivan Tomišín, kterého zastřelili v den osvobození Vsetína.
(zdroj: databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7212-53366
Pomník přidal: Ing. František Jedlička