Pržno

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 05.04.2013
Umístění: Pržno, naproti kostelu, před budovou MŠ/ZŠ/knihovny
Nápis:
(levý bok)
PADLÝM
VE SVĚTOVÉ
VÁLCE
1914 - 1918
VĚNUJÍ OBČANÉ.

(pravý bok)
POSTAVENO
r. 1924

PETR RUD. č.2.
MACHÁČEK JUL " 9.
BELÍČEK JAN " 12.
ADÁMEK ŠTĚP."19.
KAROLÍK TOM. "21.
ADÁMEK JAN "24.
HUČÍK JOS. "27.
CAMFRLA JAN "63.
ADÁMEK TOM. "26.
MAREČEK JOS. "94.
KOVÁŘ JAN "96.
ADÁMEK ŠTĚP. "100.
DANČÁK JAN "104.
JANÍREK JOS. "114.
DORNICA JOS. "120.
DANČÁK TOM. "123.
SLOVÁČEK ŠŤ. "125.

CAMFRLA JOS. Č.126.
KELÁREK JAN "131.
NAJT FRANT. "138.
URBAN JOS. "139.
ČANÍK JAN "143.
KALIVODA ŠTĚP. "145.
ADÁMEK JOS. "1.
KAMAS JAN "13.
HRUŠKA JOS. "21:
TOMEK ŠTĚP. "25.
ADÁMEK JOS. "32.
HUČÍK ŠTĚP. "34.
ULIČNÍK TOM. "25.
ADÁMEK JOS. "84.
VLČEK ŠTĚP. "93.
BURDÍK ŠTĚP. "99.
KAŇÁK JAN "140.

OBĚTEM 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 1939 - 1945
KRCHŇÁK JOSEF *1914
FOJTŮ OLD. *1912
ADÁMEK ŠTĚP. *1920
VANĚK FR.* 1917

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7212-01192
Pomník přidal: Lenka Šimčíková