Louny

Hrob rodina Rieglova

Autor: Jaroslav Rankl, 15.09.2014
Umístění: Louny, Náměstí B. Rejta, hřbitov
Nápis:
ALOIS z RIEGLERU
C a K RYTMISTR,
NAR. 19. KVĚTNA 1814
ZEMŘ. 31.PROSINCE 1895

PLUKOVNÍK
ALOIS RIEGLER
NAR. 30.LISTOPADU 1857,
ZEMŘ. 13.DUBNA 1925

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jaroslav Rankl