Louny

Pamětní deska Obětem holocaustu

Autor: Jaroslav Rankl, 15.09.2014
Umístění: Louny, Hilbertova 70, na fasádě domu
Nápis:
NA PAMĚŤ OBČANŮ NAŠEHO
MĚSTA, KTEŘÍ SE V LETECH
1939 - 1945
STALI OBĚŤMI HOLOKAUSTU

Město Louny
Židovská obec
Teplice
2014

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jaroslav Rankl