Růžová

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 04.07.2007
Umístění: Růžová, jihozápadně od obce, při komunikaci na Bynovec
Nápis:
Zu Ehren
der im
Weltkriege
1914 – 1918
Gefallenen
Verstorbenen
und
Vermissten
von der Heimat
gewidmet.
Rosendorf
2.8.1925.

In Russland:
Kühnel Arthur Hauptmann No 30, Brehmer Wilhelm No 140, Dinnebier Johann No 100, Dinnebier Emil No 160, Dinnebier Wilhelm No 230, Dinebier Wilhelm No 293, Dörre Edwin No 101, Dörre Karl No 161, Ettrich Franz No 83, Ettrich Wilhelm No 134, Ettrich Karl No 134, Ehm Josef No 264, Fiedler Stefan No 37, Fiedler Engelbert No 37, Guth Rudolf No 287, Hegenbart Richard No 29, Hegenbart Ernst No 64, Hegenbart Josef No 122, Hille Josef No 81, Hanke Ignaz No 124, Jäger Josef No 105
In Russland:
Kessler Franz No 41, Kessler Emil No 62, Kessler Richard No 165, Kleinpeter Wilhelm No 115, Kumpf Franz No 288, Krebs Emil No 124, Kunert Friedrich No 131, Richter Emil No 118, Richter Eduard No 153, Richter Ignaz No 253, Richter Edmund No 186, Richter Gustav No 209, Richter Emil No 279, Rössler Berthold No 89, Seidel Gustav No 65, Seidel Emil No 115, Scherze Karl No 267, Schubert Josef No 246, Sturm Adalbert No 255, Tschirnstein Adolf No 146, Tietze Franz No 219, Tamme Hellmut No 240, Uhmann Franz No 152
In Serbien:
Beutel Emil No 170, Brehmer Emil No 200, Ehm Wilhelm No 158, Hille August No 223, Kleinpeter Franz No 145, Schubert Robert No 190
In Italien:
Ettrich Ignaz No 88, Ettrich Franz No 172, Ettrich Ignaz No 276, Frieslich Franz No 50, Fleck Hermann No 290, Peche August No 137, Ritschel Ignaz No 204, Ritschel Edmund No 283, Richter Wilhelm No 186, Schubert Wilhelm No 186, Schubert Otto No 57, Seidel Anton No 53, Weigel Wilhelm No 98, Wokaun Ernst No 150

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4202-34905
Souřadnice: N50°50'15.58'' E14°17'17.29''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pamětní desky Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Irena Klepalová, 10.03.2014
Umístění: Růžová, v kostele sv. Petra a Pavla
Nápis:
(pamětní deska z šedé žuly)
DEN IM WELTKRIEG 1914-18 GEFALLEN,
VERSTORBEN U. VERMISSTEN HELDEN DER PFARR-
GEMEINDE ROSERDORF ZUM FROMMEN "GEDENKE" GEWIDMET.
ROSENDORF:
BERTHOLD RÖSLER Nr. 89, ANTON SEIDEL Nr. 53, EMIL SEIDEL Nr. 115, WILH. GUSTAV SEIDEL Nr. 65, KARL SCHERZE Nr. 267, JOSEF SCHUBERT Nr. 246, OTTO SCHUBERT Nr. 57, ROBERT SCHUBERT Nr. 190, WILHELM SCHUBERT Nr. 20, HERMUT TAMME Nr. 240, ADOLF TSCHIRNSTEIN Nr. 146, FRANZ UHMANN Nr. 152, WILHELM WEIGEL Nr. 98, ERNST WOKAUN Nr. 150
STIMMERSDORF:
EMIL DÜRRE Nr. 67, OTTO DÜRRE Nr. 64, EDMUND ETTRICH Nr.57, KLEMENS ETTRICH Nr. 57, JOSEF ETTRICH Nr. 33, KARL HANTSCHEL Nr. 19, EDMUND JÄGER Nr. 42, FRANZ JÄGER Nr. 31, KARL JÄGER Nr. 52, LUDWIG JÄGER Nr. 22, WILHELM JÄGER Nr. 53, EMIL KESSLER Nr. 19, FRANZ KESSLER Nr. 19, JOHANN KESSLER Nr. 58. EMIL KLEINPETER Nr. 7, EMIL KLEINPETER Nr. 41, EDMUND NOAK Nr. 75, IGNAZ NOAK Nr. 47, WENZEL PECHE Nr. 39, EDMUND PHILLIP Nr. 12, JOSEF SEIDEL Nr. 25, MARTIN SEIDEL Nr. 44, FRANZ WERNER Nr. 30, FRANZ WLZEK Nr. 30
KAMNITZLEITEN:
JOSEF BARTEL Nr. 26, KONRAD KESSLER Nr. 27, FRANZ RICHTER Nr. 5, IGNAZ RICHTER Nr.9

(pamětní deska z šedé žuly)
DEN IM WELTKRIEG 1914-18 GEFALLEN,
VERSTORBEN U. VERMISSTEN HELDEN DER PFARR-
GEMEINDE ROSERDORF ZUM FROMMEN "GEDENKE" GEWIDMET.
ROSENDORF:
EMIL BEUTEL Nr. 170, EMIL BREHMER Nr. 200, WILHELM BREHMER Nr. 149, EMIL DINNEBIER Nr. 166, JOHANN DINNEBIER Nr. 100, WILHELM DINNEBIER Nr.230, WILHELM DINNEBIER Nr. 293, FRANZ DIETZE Nr. 219, EDWIN DÖRRE Nr. 161, KARL DÖRRE Nr. 161, JOSEF EHM Nr. 264, WILHELM EHM Nr. 158, OSWALD ERBISCH Nr. 130, FRANZ ETTRICH Nr. 172, KARL ETTRICH Nr. 134, WILHELM ETTRICH Nr. 134, IGNAZ ETTRICH Nr. 88, FRANZ ETTRICH Nr. 88, IGNAZ ETTRICH Nr. 276, HERMANN FLECK Nr. 290, ENGELBERT FIEDLER Nr. 37, STEFAN FIEDLER Nr. 37, FRANZ FRIESLICH Nr. 50, IGNAZ HANKE Nr. 124, EMIL HEGENBARTH Nr. 64, JOSEF HEGENBARTH Nr. 122, RICHARD HEGENBARTH Nr. 29, AUGUST HILLE Nr. 223, JOSEF HILLE Nr. 81, JOSEF JÄGER Nr. 105, EMIL KESSLER Nr. 62, FRANZ KESSLER Nr. 41, RICHARD KESSLER Nr. 165, FRANZ KLEINPETER Nr. 145, WILHELM KLEINPETER Nr. 115, EMIL KREBS Nr. 124, ARTHUR KÜHNEL Nr. 30, FRANZ KUMPF Nr. 288, FRIEDRICH KUNERT NR. 131, PECHE AUGUST Nr. 137

(pamětní deska z černé žuly)
Im Krieg 1939–45 sind folgende Dorfkinder
gefallen oder vermißt:
Nr.
Ahne Alfred 275, Beutel Franz 198, Beutel Ignaz 296, Bendel Willi 133, Brehmer Edwin 271, Czech Josef 75, Dinnebier Reinhold 140, Dittrich Leo 135, Dittrich Erwin 233, Dittrich Franz 233, Dittrich Franz 218, Ettrich Herbert 213, Ettrich Karl 213, Ettrich Walter 213, Ettrich Emil 76, Ettrich Franz 31, Ettrich Rudi 110, Ehm Emil 158, Fiedler Emil 267, Fiedler Ernst 38, Fiedler Franz 294, Fiedler Rudi 294, Fiedler Rudi 108, Förster Fritz 250, Grams Fritz 60, Guth Errnst 143, Hanke Josef 146, Hantschel Franz 120, Hegenbarth Herbert 122, Hegenbarth Richard 173, Hille Emil 78, Hille Robert 285, Hille Willi 285, Hille Wilhelm 285, Hübnel Josef 23, Hackel Rudolf 70, Hoche Leo 212, Jäger Emil 177, Kessler Franz 12, Kessler Franz 77, Kleinpeter Franz 86, Kleinpeter Franz 97, Kleinpeter Franz 9, Kleinpeter Franz 293, Kleinpeter Walter 293, Kumpf Richard 288, Kunz Hermann 106, Kowarsch Walter 118
Sie waren die Ersten, welche das Heimatdorf
nicht mehr sahen.

(pamětní deska z černé žuly)
Im Krieg 1939 – 45 sind folgende Dorfkinder
gefallen oder vermißt:
Nr.
Lissner Rudi 153, Mattausch Rudolf 79, Milde Willi 220, Mühlhansel Franz 157, Peche Ernst 51, Peche Ernst 137, Piesche Herbert 298, Pietsch Alfred 225, Richter Emil 248, Richter Emil 263, Richter Franz 132, Richter Emil 179, Richter Franz 209, Richter Franz 179, Richter Fritz 205, Richter Franz 93, Richter Rudolf 219, Richter Walter 111, Richter Walter 179, Richter Ernst 93, Richter Wilheim 279, Raubach Rudi 37, Ritschel Ernst 195, Ritschel Karl 99, Seidel Emil 72, Seidel Erwin 113, Seidel Willi 113, Scherze Hugo 248, Scherze Hugo 7, Schäfler Alfred 217, Schubert Erwin 39, Schubert Franz 246, Schubert Franz 291, Schubert Rudi 15, Schubert Rudi 186, Stolze Gustav 237, Stolze Rudolf 70, Tamme Bruno 240, Tille Josef 61, Turnovsky Willi 86, Ulrich Willi 258, Ulmann Walter 69, Weigel Ludwig 114, Woniaczek Ewald 49, Worsch Fritz 21
Sie waren die Ersten, welche das Heimatdorf
nicht mehr sahen.
Poznámka:

Pamětní desky obětí 1. světové války byly doplněny dle fotografií na portálu CEVH MO ČR. Na obou snímcích však chybí spodní část desky, mohou to být tato jména obětí (část z nich ale pravděpodobně na deskách uvedena není a byla převzata ze seznamu obětí daných obcí):
Josef Etrich č. 47, Fridolin Noak č. 75, Edmund Richter č. 186, Eduard Richter č. 153, Emil Richter č. 118, Emil Richter č. 279, Gustav Richter č. 209, Ignaz Richter č. 253, Otto Richter č. 21, Wilhelm Richter č. 186, Edmund Ritschel č. 283, Ignaz Ritschel č. 204, Adolf Ružička č. 24

Data k některým jménům na desce padlých 1939-1945:
Ahne Alfred: 1921-1942 Rusko. Beutel Franz: 1922-1943 Rusko. Beutel Ignaz: 1904-1945 Protektorát. Brehmer Edwin: 1915-1942 Rusko. Dinnebier Reinhold: 1910-1943 Ukrajina. Ettrich Walter: 1920-1942 Ukrajina. Fiedler Emil: 1921-1944 Ukrajina. Fiedler Rudi: 1919 -1941 Francie. Fiedler Rudi: 1926-1944 Francie. Hantschel Franz: 1909-1943 Rusko. Hegenbarth Herbert: 1924-1943 Rusko. Hille Willi: 1902-1945 Německo. Hille Wilhelm: 1927-1945 Německo. Kleinpeter Franz: 1911-1942 Rusko. Kleinpeter Franz: 1922-1941 Rusko. Kleinpeter Walter: 1920-1941 Bělorusko. Kowarsch Walter: 1913-1940 Francie. Milde Willi: 1921-1943 Ukrajina. Peche Ernst: 1907-1944 Francie. Pietsch Alfred: 1922-1942 Rusko. Richter Emil: 1914-1941 Ukrajina. Richter Ernst: 1910-1941 Rusko. Richter Franz: 1905-1945 Protektorát. Richter Fritz: 1923-1942 Rusko. Richter Rudolf: 1925-1944 Polsko. Richter Walter: 1910-1943 Rusko. Richter Wilhelm: 1905-1946. Seidl Emil: 1920-1939 Polsko. Scherze Hugo: 1910-1942 Rusko. Schubert Franz: 1922-1943 Rusko. Tamme Bruno: 1909-1945 Protektorát. Weigel Ludwig: 1916-1941 belorusko. Woniaczek Ewald: 1921-1942 Ukrajina.
U opakujících se jmen nelze určit konkrétní osobu.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4202-41642
Pomník přidal: Irena Klepalová
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, Arno Glaser

Hrob Emil Richter

Autor: Arno Glaser, 22.03.2018
Umístění: Růžová, hřbitov
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Richter Emil: *17.4.1890 Rosendorf (Růžová), č. p. 118. (dle CEVH *14.4., VÚA uvádí neznámé místo narození)). Příslušný tamtéž. Inft., k. k. LIR. Nr. 9., 5. Komp. V roce 1914 hospitalizován v ResSpit. Schwarzenbergkaserne Vídeň pro podezření nakažení úplavicí. +1.4.1915 nemocnice Jihlava a tamtéž pohřben. Později exhumován a převezen na zdejší hřbitov. Místo (hrob č.20) vzhledem ke stavu hřbitova nelze lokalizovat.
(zdoj: VÚA, VHÚ, soalitomerice.cz, CEVH)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4202-81
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Hermut Wenzel Tamme

Autor: Arno Glaser, 22.03.2018
Umístění: Růžová, hřbitov
Nápis:
Hermut Tamme
geb. 4. Juli 1890, gest. 29. Mai 1918
Poznámka:

Tamme Hermut Wenzel: *4.7.1898 Rosendorf (Růžová), č. p. 240. (dle CEVH *4.6.1898 a jméno Helmut, na pomníku padlým je jméno Hellmut, dle matriky je skutečně Hermut, jakožto i na desce v kostele). Hodnost, útvar a příčina úmrtí neuvedeno.
(zdroj: soalitomerice.cz, CEVH)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4202-79
Pomník přidal: Arno Glaser

Kenotaf Edwin Brehmer

Autor: Arno Glaser, 22.03.2018
Umístění: Růžová, hřbitov
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Brehmer Edwin: *5.2.1915 Rosendorf (Růžová). Unteroffizier. +24.2.1942 Mzensk (rusky Mcensk). Tamtéž pohřben. Dle CEVH *6.2.1915 a jméno Emil. Dále dle CEVH se jedná o hrob, německá databáze padlých však uvádí hrob v ruském Mcensku. Pravděpodobně před devastací hřbitova byla na místě pouze deska s údaji. Místo nelze lokalizovat.
(zdroj: volksbund.de)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4202-76
Pomník přidal: Arno Glaser

Kenotaf Franz Schubert

Autor: Arno Glaser, 22.03.2018
Umístění: Růžová, hřbitov
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Schubert Franz: *6.10.1922 Rosendorf (Růžová). Gefreiter. +15.7.1943 Novoselki, oblast Brjanska, Rusko. Tamtéž pohřben. Dle CEVH by se mělo jednat o hrob, což se jeví jako nepravděpodobné, patrně byla na místě před devastací hřbitova (hrob č.52) deska s údaji. Nelze lokalizovat.
(zdroj: volksbund.de)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4202-82
Pomník přidal: Arno Glaser

Kenotaf Walter Kowarsch

Autor: Arno Glaser, 22.03.2018
Umístění: Růžová, hřbitov
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Kowarsch Walter: *31.7.1913. Gefreiter. +5.7.1940, místo neuvedeno. Pohřben Noyers-Pont-Maugis, Francie. Odd. 3. hrob č. 659. Dle CEVH +7.5.1940 a hrob na zdejším hřbitově, což je v protikladu s německou databází padlých. Patrně před devastací hřbitova byla na místě (hrob č.97) deska s údaji. Není možno lokalizovat.
(zdroj: volksbund.de)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4202-78
Pomník přidal: Arno Glaser

Kenotaf Ludwig Weigel

Autor: Arno Glaser, 22.03.2018
Umístění: Růžová, hřbitov
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Weigel Ludwig: *16.1.1916 Rosendorf (Růžová). Unteroffizier. +24.7.1941 Mogilew (Mohylev), Bělorusko. Pohřben Schatkowo (u Bobrujska). CEVH uvádí že jde o hrob, bez dalších údajů. Pravděpodobně byla na místě (hrob č.4) deska s údaji. Nelze lokalizovat.
(zdroj: volksbund.de)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4202-85
Pomník přidal: Arno Glaser