Dolní Bečva

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Irena Sembolová, 29.11.2009
Umístění: Dolní Bečva, ve středu obce u hlavní silnice č. 35
Nápis:
Ludmila Blinková
Ludvík Růčka
Josef Solanský
Jaroslav Maléř
Antonín Jurek
z Dolní Bečvy
17 neznámých rudoarmějců
Padli abychom My žili.

Popraveni 9.11.1944
štáb.kap. Viktor Kolanda ze Vsetína
Štěpán Králík z Bratčic
Karel Bubla ze Žamberka
Ján Jurčo z Nižného Komárníka
popraven 23.11.1944
Hynek Tošenovský z Dol. Bečvy

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7206-00800
Souřadnice: N49°27'15.4'' E18°11'42.8''
Pomník přidal: Irena Sembolová
Příprava dat: Roman Ujfaluši

Pomník Hynek Tošenovský

Autor: Lenka Šimčíková, 12.04.2013
Umístění: Dolní Bečva, u hlavní silnice, před kostelem
Nápis:
HYNEK
TOŠENOVSKÝ
* 16.7. 1911
padl dne 23.11. 1944
rukou německých vrahů
v boji za svobodu vlasti

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7206-00799
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 12.04.2013
Umístění: Dolní Bečva, před kostelem
Poznámka:

CEVH k pomníku uvádí: Památník "Hrdinná epopej Valašska" v aleji Hynka Tošenovského u kostela. Kamenný reliéf - dílo sochaře Josefa Skalíka. Památník byl odhalen 6.5.1990 na památku odboje, věnovaný 1335 obětem okresu Vsetín.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7206-00798
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pamětní deska Tomáš Garrigue Masaryk

Autor: Ing. František Jedlička, 09.08.2018
Umístění: Dolní Bečva, vrchol hory Radhošť, v kapli sv. Cyrila a Metoděje
Nápis:
PRESIDENT
T. G. MASARYK
NAVŠTÍVIL KAPLI
23. ČERVNA 1928
MATICE RADHOŠŤSKÁ
2005
Poznámka:

PD byla v roce 2005 obnovena: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_svat%C3%A9ho_Cyrila_a_Metod%C4%9Bje_(Radho%C5%A1%C5%A5)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička