Němetice

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Lenka Šimčíková, 30.03.2013
Umístění: Němetice, u autobusové zastávky
Nápis:
NA PAMĚŤ
PĚTI RUDOARMĚJCŮM,
KTEŘÍ POLOŽILI
SVÉ ŽIVOTY
PŘI OSVOBOZOVÁNÍ
NĚMETIC 7. 5. 1945
ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7210-39434
Pomník přidal: Lenka Šimčíková