Libosváry

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 30.03.2013
Umístění: Libosváry, v blízkosti hasičské zbrojnice a dětského hřiště
Nápis:
(přední strana)
PÁMÁTCE
PADLÝCH VOJÍNŮ
Z LIBOSVÁR
VE SVĚT. VÁLCE
1914 - 1918.

JNOC. JANEK
1881 - 1915.

ANT. KOUTNÝ
1888 - 1917.

JOS. PECHÁČEK
1890 - 1914.

METH. HRADILÍK
1895 - 1916.

VÁCLAV KULICH
1894 - 1916.

JAN KOUTNÝ
1873 - 1917.

DOMIN. SMOLKA
1888 - 1916.

JAN PROCHÁZKA
1875 - 1917.

JOS. KLIMEK
1900 - 1923.

JOSEF KULICH
1883 - 1916.

ODPOČIŇTE V POKOJI V DÁLNÉ CIZINĚ!

(zadní strana)
NAŠIM DRAHÝM VĚNOVALI
SPOLUOBČANÉ
L.P 1914.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7201-01419
Pomník přidal: Lenka Šimčíková