Všechovice

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 30.03.2013
Umístění: Všechovice, u kostela
Nápis:
PAMÁTCE OBĚTÍ

PRVÉ SVĚTOVÉ VÁLKY:
DUDÍK JOSEF
KLÍMEK JOS.
MAJKUS JOS.
MIŠKA KAREL
MRHAL JOSEF
PERUTKA FR.
PERUTKA JOS.
SMOLKA ANT.
STUDENÝ RUD.
TOMÁŠ JOSEF
VALENTA ALOIS
VAŠINA ANT.
VINKLÁREK FR.
ZEMAN FRANT.

DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY:
POR. SNB, HOLUB JOS.
PARTAZÁN, PADL V BOJI
BĚLÍK FRANT
POLITICKÝ VĚZEŇ, UMUČEN.
MINÁŘ JOSEF
ZAHYNUL PŘI BOMBARDOVÁNÍ.
SPÁČIL STAN.
POLITICKÝ VĚZEŇ, UMUČEN.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7101-37581
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Válečný hrob Josef Holub

Autor: KVH Litobratřice, 01.11.1111
Umístění: Všechovice, hřbitov
Nápis:
Aby národ žil,
dal svůj život
partyzán por. SNB
Josef Holub,
člen part. brigády Štefánik - Popov,
padl 30. 3. 1945 u Trnova na Slovensku
Poznámka:

Policejní čekatel Josef Holub se narodil dne 13.3.1921 ve Všechovicích. V roce 1944 odešel do Ostravy do školy pro tehdejší protektorátní policii. Když vypukla v srpnu 1944 na Slovensku národní povstání, odjel spolu s dalšími 40 spolužáky ze školy ilegálně na Slovensko a tam se zapojil do boje proti Němcům. Dne 30. 3. 1945, jen několik dní před osvobozením Tuř. Svatého Martina, dostala se část skupiny mjr. Popova nad obcí Trnovo v Turci do boje s ustupujícím německým vojskem. A v tomto boji položil svůj mladý život i pol. čekatel Jožko Holub. Kamarádi -spolubojovníci ho pochovali v lese nad obcí Trnovo, na místě, kde padl, společně s ruským partyzánem, který také v tom čase položil svůj život při obraně naší vlasti. Tělesné pozůstatky byly převezeny do Všechovic, zásluhou kamaráda, který se vrátit a sdělil zarmouceným rodičům, kde odpočívá statečný bojpvník za svobodu svého národa a za lepší uspořádání poměrů v nové, lidově-demokratické vlasti. Za jeho zásluhy ho Ministerstvo vnitra povýšilo in memoriam na praporčíka.

Z knihy Pamätnica NB - v boji padlých, umučených a pri výkone služby usmrcených prislunikov sboru NB sestavil škpt. NB Ján Dohňanský, Bratislava 1946.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7101-37580
Pomník přidal: KVH Litobratřice
Doplnění informací: CEVH
Příprava dat: Martin Brynych