Dolný Kubín

Pomník Oslobodenie mesta

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2010
Umístění: Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie, uprostred námestia, vedľa fontány
Nápis:
5. APRÍL 1945

KAMEŇ JE CHLADNÝ, PRÍSNY,
HOC TESANÝ JE RUKOU -
CHLADNÝ JAK ROSA BLIZNY,
PRÍSNY JAK OCEĽ PLUKOV.
ZNAK VĎAKY HOR´ SA DVÍHA
A TEPLIE DYCHOM KRÁSY:
TÝCH ŽIVÝCH POVYSTRÍHA,
TÝCH MŔTVYCH SLÁVU HLÁSI.
PAMÄŤ ĽUDSKÁ JE PLYTKÁ,
VŠAK SRDCE HLBOKÉ JE -
PRADIENKOM KRVI VYTKÁ
HRDINSKÉ EPOPEJE.
ŠTEFAN ŽÁRY

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Theo Herkeľ Florin

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2010
Umístění: Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie, park dejateľov vedľa ev. kostola
Nápis:
THEO H. FLORIN
1908 - 1973

BÁSNIK, REDAKTOR
DIPLOMAT
SPOLUORGANIZÁTOR
HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA
A KULTÚRNEHO
ŽIVOTA NA ORAVY

sign. RL 09
Poznámka:

Theo H. Florin pôsobil od roku 1940 v Londýne, v rokoch 1945-48 bol v diplomatických službách v Paríži a Washingtone. Bol osobným tajomníkom ministra zahraničných vecí ČSR V. Clementisa. V rokoch 1950-48 bol nezákonne väznený komunistickým režimom. Vyznamenanie: Rad SNP II. triedy.
(zdroj: Wikipédia)

Autorom plakety je sochár Rajmund Lauro.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Ivan Ballo

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2010
Umístění: Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie, park dejateľov, vedľa ev. kostola
Nápis:
IVAN BALLO
1909 – 1977

SPOLUZAKLADATEĽ
PROFESIONÁLNEJ
HUDOBNEJ PUBLICISTIKY
A KRITIKY

sign. RL 09
Poznámka:

Ivan Ballo (7.4.1909 Dolný Kubín – 23.4.1977 Praha) hudobný kritik. Po mníchovskom diktáte sa presťahoval do Prahy. Roku 1939 ho za účasť na protifašistickom odboji zatklo gestapo a v Berlíne ho odsúdili na 6 rokov väzenia, 1943 ho prepustili.
(zdroj: Slovenský biografický slovník I. Martin 1986)
sign. RL = Rajmund Lauro


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Alžbeta Csillaghyová

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2010
Umístění: Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 18, vľavo od vchodu do Gymnázia P.O. Hviezdoslava
Nápis:
DO TEJTO ŠKOLY CHODILA
HRDINKA SNP IN MEMORIAM
ALŽBETA CSILLAGHYOVÁ
KTORÁ OBETOVALA SVOJ MLADÝ
ŽIVOT V BOJI PROTI FAŠIZMU
NA JEJ PAMIATKU Z PRÍLEŽITOSTI
20. VÝROČIA OSLOBODENIA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2010
Umístění: Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 11, vpravo od vchodu do budovy Oravskej galérie (bývalý Župný dom)
Nápis:
K PAMIATKE SLOV. NÁRODNÉHO POVSTANIA
V ROKU 1944.
Z TEJTO BUDOVY VYŠIEL 30.AUGUSTA 1944
BURCUJÚCI HLAS REVOLUČNÉHO OKRESNÉHO NÁR. VÝBORU,
KTORÝ MOBILIZAČNOU VYHÁŠKOU VOLAL ORAVSKÝ ĽUD
DO ZBRANE PROTI FAŠISTOM.
NA PAMÄŤ TÝM, KTORÍ TÚTO VÝZVU POCHOPILI A PADLI V BOJI
ZA SLOBODU SVOJHO ĽUDU.
VENOVAL VERNÝ ĽUD ORAVY
A OKRESNÝ VÝBOR SVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV DOLNÝ KUBÍN.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 14.11.2010
Umístění: Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, vpravo od vchodu do Mestského úradu Dolný Kubín
Nápis:
PREDČASNE VÁS KRIVDA
VOHNALA DO SMRTI.
PRETO ZOSTANETE
VEČNE MEDZI NAMI
A NA VAŠICH HROBOCH
SPRAVEDLIVOSŤ SKVITNE.
1914 – 1918

PAVEL BENCÚR, PETER ČOLKO, EMANUEL DIVÉKY, D. JAROSLAV KARDOŠ, PETER KOKOŠKA, ALOJZ MÄSIARIK, JOSEF MÄSIARIK, ARPÁD NEUMANN, JÁN PAGERKA, ALADÁR PÁRNICKÝ, ARMIN PLATZNER, ARPÁD PLATZNER, EUGEN PLATZNER, JÁN PODHORSKÝ, MICHAL PODHORSKÝ, PAVEL PUKALA, DR. KAROL REICHER, RUDOLF ROSENFELD, JULIUS SCHÖNFELD, ONDREJ SMOLKA, ALADÁR SZONTAGH, SAMUEL SVIEŽENÝ, LADISLAV TAKÁČ, JÁN VAJZER, MIROSLAV VICIAN

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2010
Umístění: Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie, interiér evanjelického kostola
Nápis:
KRV VAŠA POSVÄTILA SVOBODU
SVOBODA POSVÄCUJE VAŠU PAMIATKU.
DOL. KUBÍN:
PAVEL BENCÚR, PETER ČOLKO, DUŠAN JAROSLAV KARDOŠ, R. LEGIONÁR ALOJZ MÄSIARIK, JOZEF MÄSIARIK, JÁN PUKALA, ALADÁR SZONTAGH, JÁN VAJZER, MIROSLAV VICIAN
MEDZIHRADNÉ:
SAMUEL SVIEŽENÝ
VEĽKÝ BYSTEREC:
ONDREJ BRACHNA, ONDREJ CHMARA, JÁN JANOVIC, JÁN KÄCKO, JÁN KOVALČÍK, JÁN KUBAČKA, ONDREJ MAČUHA, JÁN MAŤUGA, ONDREJ TOMAGA, MICHAL VANKÚŠ, JÁN ŽÚBOR
ZÁSKALIE:
JÁN BOCKO HOLIGA, ŠTEFAN BRUNCKO, MATEJ HOREMUŽ, MATEJ HALUŠKA, ONDREJ KLIAČEK, JÁN KRCHMAN, JÁN KRCHMAN-HOREZNÍK, ONDREJ ONDREJČÁK, MICHAL RANOSTAJ, GAŠPAR ŠKRABÁK, JÁN ŠKRABÁK
SVOJIM SYNOM, PADNUTÝM VO SVETOVEJ VOJNE R. 1914 – 1918.,
VENUJE
EV. A. V. CIRKEV DOLNOKUBINSKÁ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Samuel Novák

Autor: Ladislav Barabás, 17.06.2010
Umístění: Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 34, na budove evanjelickej fary
Nápis:
TU PÔSOBIL V ROKOCH 1843 – 1895
SAMUEL NOVÁK
ČLEN ORAVSKEJ UČENEJ SPOLOČNOSTI.
ÚČASTNÍK SLOVENSKÉHO POVSTANIA.
SPOLUZAKLADATEĽ
MATICE SLOVENSKEJ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás