Brada

Pomník Obětem války 1866

Autor: Jan Kincl, 06.07.2012
Umístění: Brada, na vrcholu kopce Brada
Nápis:
Ke cti a chvále Boží
a k veřejnému uctění
kříž tento postaven
jest nákladem obce Brad
léta Páně 1887.
Poznámka:

Na vrcholu stojí velký kříž a sochy svatého Petra a Pavla, které zde připomínají bitvu z Prusko-rakouské války, která se v roce 1866 odehrála pod vrchem.
Nedaleko je tabule:
NAUČNÉ STEZKY „BITVA U JIČÍNA 29. ČERVNA 1866"
Zastavení číslo:9 – Horní Podůlší
V boji o Podůlší se v bitvě 29.6.1866 střetly především pruský pěší pluk č.48 a oddíly rakouské Poschacherovy brigády (II.prapor a 3setniny c.k.34.pěšího pluku a 1setnina c.k.30.pěšího pluku). Pruský útok byl zastaven rakouskou palbou a části rakouských oddílů dokonce večer po obdržení posil nastoupily u Podůlší a Jinolic k protiútoku. Ten však byl zastaven rozkazem k ústupu, platným pro celou rakousko-saskou armádu u Jičína.
Výše zmíněná brigáda generálmajora Poschachera si už ve válce o dánská vévodství - Šlesvicko a Holštýnsko - roku 1864 vysloužila označení „železná“. Roku 1866 se již 26.června zúčastnila bitvy u Podolí, kde se zejména vyznamenal český 18.prapor polních myslivců. U Jičína si tato brigáda vedla také statečně, dne 3.července 1866 útočila za královéhradecké bitvy proti Chlumu. Zde ztratila celkem 72 důstojníků a 2820 mužů. Mezi padlými byl i sám velitel brigády generálmajor Poschacher a také velitel 30.pěšího pluku plukovník Bergou. Raněn byl mj. velitel 34.pěšího pluku plukovník Schwertführer, jehož pluk byl doplňován z Košic. Po tomto masakru musel převzít velení brigády velitel 18.praporu polních myslivců plukovník von Hohendorf, který jako jediný velící důstojník zůstal nezraněn.
Nedaleko odtud stojí dodnes hospoda „Na jívě“. V ní se podle legendy vzájemně usmrtili c.k.podporučík Schimczik od 38.pěšího pluku a poručík von Ledebur (na pomníku uvedeno chybně Ledenburg) od pruského pěšího pluku č.48. Odpočívají ve společném hrobě za hostincem. Skutečnost byla jiná. Dle plukovních dějin byl Schimczik na místě usmrcen střelou do týla, když byl se svou četou předsunut do harcovnického řetězu. Nad Horním Podůlším se zvedá vrch Brada se stejnojmennou obcí. Zde stála za bitvy c.k. raketová baterie č. 11/I. Na vrcholu byly 29.6.1893 vysvěceny sochy sv.Petra a sv.Pavla jako připomínka bitvy, svedené na jejich svátek. Mezi sochami se tyčí vysoký dubový kříž, postavený zde již roku 1891. V obci Brada je vedle zvonice votivní kříž, věnovaný obcí obětem války roku 1866. U zemědělských objektů za silnicí I.třídy č.35 Jičín - Turnov je vpravo výhled na kotu 325,2 - Luňáček s pomníky pruského granátnického pluku č.8 a pěšího pluku č.48
Dále uvádějí webové stránky www.mistnidedictviceskyraj.cz více o sochách i jiném:
Na dominantním vršku Brada, na místě, kde se roku 1866 usadil rakouský dělostřelecký pluk, byly roku 1891 z iniciativy hraběte Ervína Schlika vztyčeny tři sakrální skulptury. Po stranách masivního dubového kříže na kamenném podstavci nechal hrabě Schlik umístit sochy sv. Petra a Pavla, dvou světců, na jejichž výroční den se odehrála bitva u Jičína, a kteří jsou tak považováni za patrony této bitvy. Masivní dřevěný kříž na kamenném podstavci. Po jeho stranách jsou umístěny sochy sv. Petra a Pavla. Oba světci jsou vytesáni z pískovce a jsou zachyceni v životní velikosti. Oděni jsou do splývavých plášťů a umístěni jsou na vyšších, kónicky se zužujících pískovcových hranolových podstavcích. Po pravé straně kříže stojí socha sv. Pavla, který drží v ruce knihu a opírá se o meč. Levou rukou si podpírá hlavu a shlíží z vrcholku směrem k městu Jičín. Sv. Petr, který se nachází na levé straně kříže, je ztvárněn jako starší muž s plnovousem a začínající pleší. Je rovněž oblečen do splývavého pláště, ze kterého vyčnívá jílec meče. Na úpatí stojí pískovcový tesaný kříž, umístěný na pískovcovém podstavci s výraznými gotizujícími prvky, které nás odkazují na módní historizující slohy 2. poloviny 19. století. Vlastní kříž je masivní a nese pískovcový korpus ukřižovaného Krista, nad jehož hlavou je tabulka s nápisem INRI. Patka kříže má podobu kvadratického hranolu s lineárními římsami a spočívá na hlavici podstavce, tvořené přečnívající lineární římsou s dvěma drobnými zrcadlovými volutami na přední části. Dřík podstavce je ozdoben v přední části tesaným reliéfem Panny Marie, umístěným v mělké nice. Na zadní straně podstavce je vytesán nápis "Ke cti a chvále Boží a k veřejnému uctění kříž tento postaven jest nákladem obce Brad leta Páně 1887". Patka podstavce je hranolová se zkosenými hranami a v její přední části je umístěn tesaný nápis v bílé mramorové desce. Celá skulptura je umístěna na čtyřstupňovém hranolovém soklu bez ozdob.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5207-04362
Souřadnice: N50°28'02'' E15°19'44''
Pomník přidal: Jan Kincl