Doksy

Antonína Bureše, Družstevní, Ke Křížku, U Kapličky

Pomník výročí konce války

Autor: Marek Lanzendorf, 25.09.2015
Umístění: Doksy, Antonína Bureše, park u ulic Ant. Bureše - Družstevní
Nápis:
40
1945*1985

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2109-43311
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Michal Lukášek, 20.02.2007
Umístění: Doksy, Družstevní, park u ulic Ant. Bureše - Družstevní
Nápis:
J. FUČÍK
LIDÉ….BDĚTE!

1914 - 1918

BROUMSKÝ JOSEF, EZR FERDINAND, HEŘMÁNEK VÁCLAV, KAPALÍN KAREL, KLEIN JAN, KOZEL ANTONÍN, LANDA VÁCLAV, LANGR FRANTIŠEK, LEBEDA KAREL, MALINA JOSEF, MELEN JOSEF, MELEN VÁCLAV, NOVÁK ANTONÍN, SKLENÁŘ JOSEF, STŘÍBRNÝ JOSEF, ŠRETR ANTONÍN, VALENTA VÁCLAV, VAVŘINA JOSEF, ZIKA KAREL

1939 - 1945

BUREŠ ANTONÍN, JANOUŠ JOSEF, JUNGMANOVÁ MARIE, MACHULKA ANTONÍN, MELEN VÁCLAV, PLECITÝ VÁCLAV, POKORNÝ BOHUSLAV, SKŮČEK ANTONÍN, ŠRETR VÁCLAV

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-03332
Pomník přidal: Michal Lukášek

Pamětní deska vysídlencům

Autor: Marek Lanzendorf, 25.09.2015
Umístění: Doksy, Ke křížku, hřbitov
Nápis:
DOKSY 2009
Památce vysídlenců z Valle di Ledro
1915 - 1919
Cis Arturo di Angelo
Colotta Maria di Rocco
Colotta Anna
Mora Armina di Camillo
Mora Beniamina di Olivo
Mora Beniamino di Bortolo
Mora Carmelina Karolina di Benzammo
Mora Cesare Augusto di Elia
Mora Elia di Pellegrino
Mora Maria di Giovanni
Mora Maria Teresa di Giacomo
Mora Tulío di Carmillo
Oradzni Amalia di Ermete
Zamboni Anna di Giacomo
Poznámka:

Na začátku 1. světové války byli vysídleni občané Rakousko - Uherska (většinou italské národnosti) z oblasti Lago Di Garda do Čech. Důvodem bylo jejich ohrožení v důsledku válečného konfliktu. Jednalo se o cca 3 tisíce lidí, kteří v Čechách prožili celou válku.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2109-43312
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Jiří Porteš

Hrob Bohuslav Pokorný

Autor: Petr Hroník, 27.12.2014
Umístění: Doksy, Ke Křížku, hřbitov
Nápis:
ZDE ODPOČÍVÁ
HRDINA SLOVENSKÉHO POVSTÁNÍ
BOHUSLAV POKORNÝ
* 16. 4. 1927 - † 19. 7. 1945
ODEŠEL JSEM V ŠIROU DÁL,
ABYCH ZA VLAST BOJOVAL
NEPLAČ OTČE DRAHÁ MÁTI
PŘIŠEL JSEM VÁM SBOHEM DÁTI.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2109-43313
Pomník přidal: Petr Hroník

Hrob Václav Novák

Autor: Marek Lanzendorf, 25.09.2015
Umístění: Doksy, Ke křížku, hřbitov
Nápis:
VÁCLAV NOVÁK
RUSKÝ LEGIONÁŘ
ŠKOLNÍK ČESKÉ ŠKOLY
*3.X.1885 - +15.VIII.1938
ZHASLY OČI ZTICHLO SRDCE, RETY
VĚČNÝ KLID SE VEPSAL NA ČELO
NEŽIJE DRAHÉHO TATÍNKA VÍCE
KAM SE TOLIK PÉČE O NÁS PODĚLO.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2109-43314
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Václav Valenta

Autor: Marek Lanzendorf, 25.09.2015
Umístění: Doksy, Ke křížku, hřbitov
Nápis:
VÁCLAV VALENTA
PADL NA RUSKÉM BOJIŠTI
U PŘEMYŠLU, 5.6.1915, V ST. 29.R.
BUDIŽ TI V DÁLNÉ CIZINĚ
ZEMĚ LEHKOU!Poznámka:

pěšák pěšího pluku 28
+6. června 1915
padl u Lutcza, Galicie (Halič)
(zdroj: http://vuapraha.cz)
poznámka: datum úmrtí na pomníku a ve vojenských záznamech se o den liší.
Lutcza - Podkarpatské vojvodství, Polsko


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2109-43315
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Josef Malina

Autor: Marek Lanzendorf, 25.09.2015
Umístění: Doksy, Ke křížku, hřbitov
Nápis:
JOSEF MALINA
ROLNÍK V DOKSÍCH
*12.IV.1888 +V ZAJETÍ V NIŠI V SRBSKU
BUDIŽ TI V DÁLNÉ CIZINĚ ZEMĚ LEHKOU.

Poznámka:

střelec, střelecký pluk 8
+květen 1915
Palanska, Srbsko
(pramen: http://vuapraha.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2109-43316
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Petr Hroník, 23.03.2013
Umístění: Doksy, U Kapličky
Nápis:
Pomník
padlých vojínů
ve světové válce
roku 1914-1918

Stříbrný Jos.
Valenta Václ.
LangrFrant.
Bromský Jos.
Klem Jan Sretr Ant.
Ezr Ferd. Zika Kar.
Melen Václ. Kozel Ant.
Kapalin Kar.
Heřmánek V.
Landa Václ.
Lebeda Kar.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-03340
Pomník přidal: Petr Hroník