Paceřice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Dan Vrba ml., 23.06.2010
Umístění: Paceřice, u obecního úřadu
Nápis:
Kopal E. Legionář, Beran A., Beran Fr., Beran K., Bělohlávek K., Fanta Vil., Fotr Kar., Hübner K., Hrůša V., Hrůša K., Kalfeřst J., Kobosil Js., Kopal Jos., Bažant K., Košek Vác., Kunst Em., Kubánek L., Pelech Jar., Polák Jos., Váňa Jos., Vaňátko Fr., Vaňátko K., Splítek Jar., Sluka Jos., Strnad Fr., Strnad V., Hudec J.
Postavili ku věčné paměti
obětem světové války
v R 1914-1918.
Občané z Paceřic.
Poznámka:

Kopal Emil, nar. 7.7.1896, Paceřice. V RU armádě sloužil u 2. praporu polních myslivců jako vojín. Zajat 7.8.1916, Monte Sabatino. Do ČS legií v Itálii se přihlásil 12.5.1917, Santa Maria Capua Vetere, zařazen 10.6.1918 jako vojín k 31. pěšímu pluku. Zastřelil se v Užhorodě 25.3.1919. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5109-41814
Pomník přidal: Dan Vrba ml.
Doplnění informací: Ing. František Jedlička