Velká Roudka

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Zdeněk Surýnek, 12.09.2011
Umístění: Velká Roudka, v parku na návsi
Nápis:
1914-1918
NAŠÍM PADLÝM
T.G.MASARYK

HLADIL JAN, HÜTNER JOSEF, KADERKA JAN, KOZELEK JAN, LAJŠNER OT., SMOLKA JOSEF, ŠNÁBL JOSEF, TAJOVSKÝ JAN, ŽENATÝ FRANT.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6202-54804
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek