Jeřmanice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Dan Vrba ml., 08.04.2010
Umístění: Jeřmanice, u kostela
Nápis:
??e uns
??err
1919
Poznámka:

Postavil spolek vysloužilých vojáků, který r.1923 na návrh místního faráře přitáhl z lesa kamennou desku, do které nechal vytesat kříž, letopočty 1914-1919 a nápis "Pane, zachraň nás před morem a válkou!"
nečitelný text


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5105-08157
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Pomník Obětem válek a násilí

Autor: Dan Vrba ml., 08.04.2010
Umístění: Jeřmanice, hřbitov
Nápis:
Im Gedenken
an ihre Verstorbenen und an alle Opfer
von Krieg und Gewalt
Die ehemaligen deutschen Bewohner von Hermannsthal.
2003
V upomínku na své zemřelé a všechny oběti válek a násilí.
Bývalí němečtí spoluobčané.
Postaveno Franzem Gurtlerem 1850.
Renovováno dřívějšími německými obyvateli a obcí Jeřmanice 2003.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Dan Vrba ml., 08.04.2010
Umístění: Jeřmanice, nad hřištěm
Nápis:
1914 - 1918
Unseren gefallenen
Poznámka:

Postaven r.1923 tělocvičným spolkem Friesen na jeho cvičišti.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5105-08158
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Pomník Obětem války 1866

Autor: Dan Vrba ml., 08.04.2010
Umístění: Jeřmanice, u silnice směr Dlouhý Most
Nápis:
nečitelné

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5105-08156
Pomník přidal: Dan Vrba ml.