Srbská

Pomník Obětem nacismu

Autor: Dan Vrba ml., 20.02.2010
Umístění: Srbská, bývalý přechod, státní hranice Česka a Polska
Nápis:
DNE 23. ZÁŘÍ 1938
POLOŽILI ZDE SVÉ ŽIVOTY
PRVNÍ OBĚTI NĚMECKÉHO FAŠIZMU
VÁCLAV ČEP *1894
JOSEF VOJTA *1911
BOHUMIL HOŠEK *1910
PŘÍSLUŠNÍCI STRÁŽE OBRANY STÁTU
ČEST JEJICH PAMÁTCE
Poznámka:

Nedůrazným postupem československé vlády a bezpečnostních orgánů proti
podvratné protistátní činnosti SDP, přistoupili henleinovci k násilným činům. Klam,
lež, zrada a násilí byly jejich hlavními zbraněmi. Nikdo z Němců se již netají svou
nenávistí proti vyzbrojování a zařazování do přepadových oddílů, tzv. Freikorpsů.
Tyto oddíly za noci překračovaly státní hranice a přepadávaly malé osádky celnic
a nemilosrdně vraždily.
Dne 23. září roku 1938 byla přepadena celnice v Srbské. A 14 dnů před tím byla
konána příprava na tento přepad. Na budově německé celnice byla okna směrem
k československé celnici zazděna tím způsobem, že v horních částech oken byla
ponechána mezera pro střelbu na naši celnici. Současně byl na hraniční závoře
umístěn světlomet, který od setmění osvětloval naši celnici a přístupové
cesty k ní.
V uvedený den přišli na naši celnici o 23. hodině dva českoslovenští Němci k
celnímu odbavení při cestě do Německa. Na úřadě konal službu vrchní recipient
finanční stráže Václav ČEP. Když byl zaměstnán vyřizováním celního odbavení,
byl z bezprostřední blízkosti zastřelen ranou do spánku. V kanceláři byli přítomni po
několikadenní službě vyčerpaní dozorci finanční stráže Josef Vojta a Bohumil
Hošek, na které byla současně oběma útočníky zahájena palba, při které Josef
Vojta byl usmrcen a Bohumil Hošek ranou do týla těžce raněn. Po převozu do
frýdlantské nemocnice zranění podlehl.
Když útočníci po vykonaném činu uprchli za hranice, snesla se na naši celnici ze
všech stran silná palba podporovaná kulomety. Přestože byl celý rozsáhlý dům
bráněn pouze dvěma muži dozorcem Bohumilem Novotným a Josefem Uhrem,
neodvážili se „hrdinní“ obléhatelé celnici ztéci. Teprve o půl třetí, když byli oba
obránci zranění, opustili své stanoviště a navázali spojení se zbytkem družstev
SOS, které si zvolilo za opěrný bod dům pana Koniuka. O páté hodině dostavilo se
vojsko, které bylo za přestřelky telefonicky voláno. Celnice byla obsazena bez
jediného výstřelu. Padlí příslušníci Václav ČEP a Josef VOJTA byli přeneseni do
márnice na místní hřbitov.
Téhož dne byla vyhlášena mobilizace a zároveň stanné právo pro okresy osídlené
Němci. V noci na 24. září utekli všichni muži, kteří měli nastoupit vojenskou službu
za hranice. Osádka finanční stráže s družstvem SOS byly odvolány. Při jejich
odchodu byla vesnice vyzdobena vlajkami s hákovým křížem. Na kovárně byl
plechový kříž ozdobený věncem o průměru dva a půl metru.
Dozorce Stehlík, který se musel ještě vrátit pro zásoby potravin, byl ohrožován
ozbrojenými Ordnery, kteří mu zle spílali a vyhrožovali oběšením. Za divokého
křiku bylo po něm házeno kamením a dokonce pliváno do obličeje. Poněvadž
finanční stráž musela podle rozkazu ustoupit na výšinu před Horní Řasnicí
(Bernsdorfem), mohli sedláci za pomoci Freikorpsu odehnat koně a dobytek za
hranice. Obyvatelstvo nastavělo slavobrány a chystalo se na uvítání německé
fašistické armády.
Dne 26. září dostoupilo politické napětí vrcholu. Poněvadž se zdejší přívrženci
nacismu necítili přec jen na půdě republiky bezpeční, hledali ochranu za
hranicemi. Dne 27. září byla obec Srbská takřka liduprázdná. Zůstali zde pouze
starci a několik komunistů. Dne 28. září naplnil se osud Československé
republiky. Naši západní spojenci, Anglie a Francie nedodrželi slovo, ba dokonce
na potupné schůzce v Mnichově rozhodli, abychom pohraniční kraje, kde nyla
naše opevnění, odstoupili Německu a sami se nebránili, protože bychom byli
považováni za rušitele míru.
Nezbývalo nic jiného, než se podřídit.
(zdroj – výňatek z vyprávění přímého účastníka přepadení celnice Josefa UHRA)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5102-08433
Pomník přidal: Dan Vrba ml.
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Dan Vrba ml., 20.02.2010
Umístění: Srbská, u silnice pod budovou bývalé školy
Nápis:
chybí
Poznámka:

desky se jmény padlých chybí


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5102-08431
Pomník přidal: Dan Vrba ml.