Heřmanice

Pamětní deska Otakar Kodeš

Autor: Dan Vrba ml., 20.02.2010
Umístění: Heřmanice, Kodešova skála u silnice na Dětřichov
Nápis:
PAMÁTCE UČITELE
ČESKÉ ŠKOLY
OTAKARA KODEŠE
KTERÝ BYL ZAVRAŽDĚN
PŘI HÁJENÍ HRANIC ČSR
DNE 22.9.1938 V HEŘMANICÍCH
Poznámka:

Otakar Kodeš, český učitel, vlastenec, pomocník jednotek SOS – Stráže obrany státu. Konal hlídky na hranicích, sledoval činnost nacistů, kteří přebíhali do Německa a zde se formovali do jednotek Freikorps. Když 22. září 1938 vnikla ozbrojená jednotka Freikorps před hranice do Heřmanic a zmocnila se části obce, rozhodl se učitel Kodeš zjistit situaci. Bylo nebezpečí, aby Němci neobsadili celé Frýdlantsko. Kodeš se v podvečerních hodinách vypravil s jiným frýdlatským občanem Pernerem na kole do Heřmanic. Když dojeli do poloviny protáhlé obce, upozornila je naše hlídka, že dál není možno jít, neboť Němci střeží silnici. Kodeš s Pernerem se nedali odradit a chtěli proniknout dál do obce. Šli pěšky příkopem, ale sotva ušli asi 100 metrů, ozval se řev nacistů: „Halt, Hände hoch!“ a hned nato střelba z pušek. Kodeš byl zasažen a klesl do příkopu, Pernera nacisté povalili a oba vlekli po silnici ke své strážnici u celnice. Mrtvého Kodeše přetáhli nacisté přes hranice a pohřbili v městečku Reichenau (dnešní Bogatyňa v Polsku) při vnější zdi hřbitova. Perner byl uvězněn v koncentračním táboře, kde zemřel. (zdroj: www stránky obce Heřmanice)
Kodešův vrah (Max Freuher z Heřmanic) byl po válce vypátrán a Mimořádný lidový soud v Liberci jej v lednu 1947 odsoudil k trestu smrti. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5102-08417
Pomník přidal: Dan Vrba ml.
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Otakar Kodeš

Autor: Dan Vrba ml., 20.02.2010
Umístění: Heřmanice, Heřmanice lom
Nápis:
MOHYLA
OTAKARA KODEŠE
60. VÝROČÍ
ČESKÝ UČITEL PADL PŘI HÁJENÍ HRANICE ČSR
ZŠ TGM FRÝDLANT-22.9.1998

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Dan Vrba ml., 11.04.2010
Umístění: Heřmanice, hřbitov na Vraním vrchu
Nápis:
Památník
Obětem
I. a II. světové války
Poznámka:

obelisk s deskou z pečeného litého skla; odhaleno 25.10.2003; tento "Památník obětem I. a II. světové války" nahradil nedochovaný kamenný památník obětem I. sv. v., který stával u hřbitovní zdi (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5102-08430
Pomník přidal: Dan Vrba ml.
Doplnění informací: Ing. František Jedlička