Arnoltice

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Arno Glaser, 11.07.2013
Umístění: Arnoltice, u silnice Frýdlant - Habartice
Nápis:
NA PAMÁTKU PADLÝM VE VÁLKÁCH
1914 - 1918 a 1939 - 1945
Zum Gedenken an die Gefallenen
des Weltkrieges 1914 -1918
Funke Anton, Herbig Josef, Lammel Wilhelm, Hausmann Gustav, Herbig Josef , Mauermann Peppi , Hausmann Josef , Lammel Heinrich, Wöhl Josef

Zum Gedenken an die Gefallenen
des Weltkrieges 1939 - 1945
Arnold Franz, Brückner Max, Förster Josef, Hausmann Emil, Hirschmann Franz, Jäger Otto, Lammel Franz, Mauermann Heinrich, Neumann RudI, Ressel Hugo, Ullrich Fredel, Bergmann Bruno, Effenberger Josef, Hanisch Adolf, Hausmann Erwin, Hoffmann Emil, König Franz jun., Lammel Franz jun., Mauermann Rudolf, Preibisch Max , Schön Bruno, Walther Erich, Zückert Emil, Biebel Alois, Ehrlich Josef, Hanisch Oskar, Hirschmann Ferdl, Hoffmann Gerhard, Kretschmer Franz, Lux Josef, Neumann Gustav, Ressel Erwin, Treßl Franz, Wildner Emil
Poznámka:

Další foto - pomník před opravou.

Pomník padlých z 1. světové války 1914-1918 vznikl na popud Josefa Schwindta, předsedy "Spolku kamarádů" na výroční schůzi 8.1.1922 a 22.2.1925 komitét "Spolku kamarádů", "Dobrovolných hasičů" a "Mužského pěveckého sboru" rozhodl o postavení pomníku. Do června 1925 následovalo vícero sezení a z nich vzešlo, že se dílo zadá sochaři Blumrichovi z Frýdlantu a místo postavení se losovalo. Los padl na prostor mezi vesnickou kovárnu a státní silnici. Odhalení a posvěcení pomníku se odehrálo slavnostně 26. července 1925. Náklady na pomník činily částku 4988 Kč, na oplocení 1861 Kč a sazenice květin 160 Kč. Pomníkový výbor se sám od sebe rozpustil o velikonocích 1926 a dohled nad pomníkem vykonával tehdejší předseda "Spolku kamarádů". (zdroj: Pomníčky Jizerské hory / P. Strnad - starosta OÚ Bulovka)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5102-08435
Pomník přidal: Arno Glaser
Doplnění informací: Dan Vrba ml.