Chomutov

Beethovenova, Boženy Němcové, Elišky Krásnohorské, Karla Buriana, Lipská, Mánesova, Mjr. Šulce, Mostecká, náměstí T. G. Masaryka, Sady Čs. Armády, Škroupova, Št. kpt. Kouby, nezařazeno

Hrob Antonín Bláha

  • + o skupině VPM (CV, Chomutov, hřbitov)
Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 06.10.2014
Umístění: Chomutov, Beethovenova, hřbitov
Nápis:
Antonín Bláha
rotmistr pěš. pl. č. 46.
zemř. 2. dubna 1929 v 35. věku.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°27'6.02'' E13°24'49.15'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Václav Peca

  • + o skupině VPM (CV, Chomutov, hřbitov)
Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 06.10.2014
Umístění: Chomutov, Beethovenova, hřbitov
Nápis:
Zde odpočívá můj milovaný
nezapomenutelný manžel
nadporučík
Václav Peca
zemřel 17.2.1932.
Tvůẏ život byla láska!

Gelinek.
Poznámka:

textová chyba na pamětní desce


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°27'6.02'' E13°24'49.15'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Anton Gnirs

  • + o skupině VPM (CV, Chomutov, hřbitov)
Autor: Karl W. Schubsky, 10.04.2016
Umístění: Chomutov, Beethovenova, městský hřbitov
Nápis:
ANTON GNIRS
MDCCCLXXIII - MCMXXXIII
Poznámka:

PhDr. Anton Gnirs byl český, německy mluvící učitel, archeolog, konzervátor, archivář a historik. Z těchto oborů napsal řadu publikací.
V době 1. světové války byl příslušníkem c. a k. námořnictva v přístavu PULA v dnešním Chorvatsku.
V roce 1917 se oženil s Margaretou Stein z Chomutova, dcerou Hugo Steina z Anna-Hofu u Chomutova.
Po skončení války pracoval do roku 1919 v komisi pro příměří.
Zemřel 10. prosince 1933 v Lokti, pohřben v rodinném hrobě v Chomutově. V roce 1935 byl na jeho hrobě vztyčen nový náhrobní kámen od významného sochaře Willy Ruße.
(Zdroj: Wikipedia, Dr. Karl W. Schubsky)

MĚSTSKÝ HŘBITOV V CHOMUTOVĚ
Hřbitov byl několikrát upravován a podle potřeb rostoucího města rozšířen, došlo k tomu v letech 1884 a 1890. V roce 1906 byla u hřbitova nově vystavěna obřadní síň a přestavěna márnice. Roku 1915 se součástí hřbitova stal i vojenský hřbitov pro vojáky, kteří zemřeli v chomutovské vojenské nemocnici. Tento hřbitov však v letech 1945–1946 padl za oběť protiněmeckých nálad nového českého obyvatelstva. Paradoxní je, že na hřbitově byli pohřbeni z velké části vojáci českého původu.
Mezi nejkrásnější neogotické a neoklasicistní hrobky patří rodinná hrobka rodiny Markových, výstavním náhrobníkem je kamenný náhrobek známého archeologa, historika a filologa Antona Gnirse. Tento náhrobek z dílny krásenského sochaře Williho Russe byl v nedávných letech restaurován. V roce 1932 byly z Mladějova do Chomutova převezeny ostatky nejslavnějšího chomutovského rodáka Františka Josefa Gerstnera a uloženy byly v novém reprezentativním hrobě na městském hřbitově. Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva začala valná část hřbitova chátrat a množství rodinných hrobek je dnes v dezolátním stavu. Ve 20. století byl hřbitov dále rozšiřován. V 70. letech v něm přibyl urnový háj a nová východní část. Na hřbitově jsou dnes také pohřbeny ostatky sovětských vojáků ze zrušených hřbitovů v okolí města. V roce 2008 byl na hřbitově odhalen památník původnímu německému obyvatelstvu Chomutova.
(Zdroj: Ziel3 / Cíl3)
http://www.vets.cz/vpm/20512-pomnik-nemeckym-obcanum-chomutova/#20512-pomnik-nemeckym-obcanum-chomutova


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°27'6.04'' E13°24'48.9'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Karl W. Schubsky
Příprava dat: Milan Lašťovka

Hrob Eduard Kurelec

  • + o skupině VPM (CV, Chomutov, hřbitov)
Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 14.11.2016
Umístění: Chomutov, Beethovenova, hřbitov
Nápis:
Eduard Ritter Kurelec
von. Boine-mir.
k. u. k. Hauptmann i.R.
geb. 26. April 1852 gest. 3. Juli 1897
Poznámka:

příslušník pěšího pluku R-U armády, hodnost kapitán.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Jaroslav Bureš

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 15.11.2016
Umístění: Chomutov, Beethovenova, hřbitov
Nápis:
JAROSLAV BUREŠ
*5.8.1906 †17.3.1993
Poznámka:

Bureš Jaroslav, *5.8.1906, Domamil, okr. Moravské Budějovice, národnost česká, osobní číslo Z, F-1299, datum a místo odvodu 14.12.1939, F, Marseille,
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Gustav Pospíšil

  • + o skupině VPM (CV, Chomutov, hřbitov)
Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 15.11.2016
Umístění: Chomutov, Beethovenova, hřbitov
Nápis:
POSPÍŠIL
GUSTAV
†10.10.1964
Poznámka:

Pospíšil Gustav, *26.4.1889, Osek, okr. Duchcov, bydliště Chomutov, okr. Chomutov, první hodnost v legiích pracovník, poslední hodnost v legiích vojín, hodnost R-U armády vojín, datum zařazení do legie 8.12.1919, zkratky armád, u kterých sloužil LR, první a poslední útvar R-U armády 8. zem. p. pl., první a poslední útvar v legiích 9. stř. pl., zajetí ano, kód V, prameny: osobní karta legionáře a legionářský poslužný spis,
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Václav Bednář

  • + o skupině VPM (CV, Chomutov, hřbitov)
Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 15.11.2016
Umístění: Chomutov, Beethovenova, hřbitov
Nápis:
VÁCLAV BEDNÁŘ
*2.9.1897 †30.10.1959
Poznámka:

Bednář Václav, *2.9.1897, Nechanice, okr. Hradec Králové, první a poslední hodnost v legiích vojín, hodnost R-U armády svobodník, místo zařazení do legií Žitomír, datum zařazení do legie 28.1.1918, konec v legiích 31.12.1919, zkratky armád, u kterých sloužil LR, první útvar R-U armády 30. těž. děl. divz., poslední útvar R-U armády 54. p. pl., první a poslední útvar v legiích 4. stř. pl., zajetí 19.6.1917, Zborov, kód DM, prameny: osobní karta legionáře a legionářský poslužný spis,
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Karl Kral

  • + o skupině VPM (CV, Chomutov, hřbitov)
Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 15.11.2016
Umístění: Chomutov, Beethovenova, hřbitov
Nápis:
KARL KRAL,
k.u.k. Oberlieutenant a. D.
Besitzer d. Kriegsmadaille,
geb. 9. Sept. 1826 gest. 31. Mai 1902.
Poznámka:

příslušník R-U armády, hodnost nadporučík, držitel válečné medaile.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Václav Douša

  • + o skupině VPM (CV, Chomutov, hřbitov)
Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 15.11.2016
Umístění: Chomutov, Beethovenova, hřbitov
Nápis:
VÁCLAV DOUŚA
*15.8.1898 †31.12.1970
Poznámka:

Douša Václav, *1898, Dlouhé Pole, okr. Dubno, Volyňská gub., první, druhá a poslední hodnost v legiích vojín, datum zařazení do legie 29.5.1917, konec v legiích 10.12.1917, zkratky armád, u kterých sloužil R, LR, první útvar v legiích 130. p. záp. pl, druhý a poslední útvar v legiích 2. stř. pl., kód X, prameny: osobní karta legionáře a legionářský poslužný spis, poznámka: předán v pravomoc velitele brigády, není legionářem podle zákona č. 462/1919 sb.,
Douša Václav, *15.8.1897(?), Dlouhé Pole, Volyň, národnost česká, vojín RKKA, datum a místo odvodu 14.05.1944 ČSVJ/NT, 14.05.1944 (PR 99/44), Kaměněc Podolskij, číslo protokolu 7.034,
Douša Václav, *15.8.1897(?), Dlouhé Pole, Volyň, národnost česká, kmenové číslo 110.344/M, datum a místo odvodu 20.03.1944, Rovno, číslo protokolu 01/23/1342-Rovno,
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Václav Bednář

  • + o skupině VPM (CV, Chomutov, hřbitov)
Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 15.11.2016
Umístění: Chomutov, Beethovenova, hřbitov
Nápis:
VÁCLAV BEDNÁŘ
*18.9.1896 †27.2.1985
Poznámka:

Bednář Václav, *18.9.1896, Rodinov, okr. Kamenice nad Lipou, první a poslední hodnost v legiích vojín, hodnost R-U armády vojín, místo zařazení do legií Penza, datum zařazení do legie 24.4.1918, konec v legiích 8.1.1921, zkratky armád, u kterých sloužil LR, první a poslední útvar R-U armády 75. p. pl., první a poslední útvar v legiích 9. stř. pl., zajetí 14.8.1916, Josefovka, kód DM, prameny: osobní karta legionáře a legionářský poslužný spis,
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo