Pomník vojákům Rudé armády

  • + o skupině VPM (CV, Chomutov, hřbitov)
Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 02.06.2014
Umístění: Chomutov, Beethovenova, hlavní hřbitov, za urnovým hájem č. III
Nápis:
NA PAMÁTKU
VOJÁKŮ R.A.
PADLÝCH PŘI
OSVOBOZOVÁNÍ
CHOMUTOVSKA
ZA 2. SV. VÁLKY

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4203-00053
Souřadnice: N50°27'6.02'' E13°24'49.15'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Pomník německým občanům Chomutova

  • + o skupině VPM (CV, Chomutov, hřbitov)
Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 01.10.2014
Umístění: Chomutov, Beethovenova, hřbitov, u hlavního vchodu
Nápis:
Německým spoluobčanům,
kterým byl Chomutov
po staletí
milovaným domovem.

Den deutschen Mitbürgern,
denen Komotau
jahrhundertelang,
geliebte Heimat war.
September 2007
Poznámka:

Pomník, je obdobou kadaňského Pomníku německým občanům, kdy rovněž v Chomutově a v dalších městech tehdejšího německého pohraničí proběhly 4. března 1919 velké demonstrace. Protestující čeští Němci v nich dávali najevo svou nelibost nad tím, že by se po konci 1. světové války měli stát občany nově vzniklé Československé republiky. V mnoha městech se demonstranti střetli s československými vojáky, kteří německá města obsadili během listopadu a prosince roku 1918. V některých městech došlo ve víru vášní ke střelbě, která měla za následek 56 zastřelených demonstrantů a 2 vojáky československé armády. Nejtragičtější následky měl střet v Kadani.
Jiří Kopica, ve své knize „Boj o pohraničí. Demonstrace 4. března 1919 v Československu“, nehledá vinu jen na české nebo německé straně. Snaží se pouze o vysvětlení tehdejších událostí, aby se jednou pro vždy ukončil tento z dnešního pohledu už malicherný spor. Z pohledu autora, vina byla na obou stranách a bylo by záhodno takto k tomu i nadále přistupovat. Podle něj by mělo zůstat na paměti, že zemřelo mnoho lidí, byli to oběti polických vášní, které, když překročí určitou mez, nikdy neskončí jinak než smrtí.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°27'6.02'' E13°24'49.15'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Vladimír Volkov

  • + o skupině VPM (CV, Chomutov, hřbitov)
Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 02.06.2014
Umístění: Chomutov, Beethovenova, hlavní hřbitov, urnový háj č. III
Nápis:
VLADIMÍR
VOLKOV
ВЛАДИМИР
ВОЛКОВ
*5.5.1926 †8.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4203-00052
Souřadnice: N50°27'6.02'' E13°24'49.15'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob vojáků Rudé armády

  • + o skupině VPM (CV, Chomutov, hřbitov)
Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 02.06.2014
Umístění: Chomutov, Beethovenova, hřbitov
Nápis:
ЛЕЙTЕНАНТ КРАСНОЙ
АРМИИ
E. И. КИРПИЧЕНКОВА
РОД. В 1921 Г. ПОГ. 11.5.1945 Г.
КАПИТАН КРАСНОЙ
АРМИИ
ЕФИМ ИВАНОВИЧ
МИХЕЕВ
РОД. В 1900 Г. ПОГ. 18.11.1945 Г

Zde je pochováno
12 neznámých rudoarmějců
ze zrušených hřbitovů obcí
Račice, Křímov, Čachovice,
Kralupy a Krbice.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4203-00051
Souřadnice: N50°27'6.02'' E13°24'49.15'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob František Šiman

  • + o skupině VPM (CV, Chomutov, hřbitov)
Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 06.10.2014
Umístění: Chomutov, Beethovenova, hřbitov
Nápis:
RODINA
ŠIMANOVA

FRANTIŠEK *24.7.1947 †12.6.1983
Poznámka:

foto vojáka základní služby, příslušníka pozemního vojska Československé lidové armády, v uniformě tankisty


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°27'6.02'' E13°24'49.15'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Petr Kubeš

  • + o skupině VPM (CV, Chomutov, hřbitov)
Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 06.10.2014
Umístění: Chomutov, Beethovenova, hřbitov
Nápis:
PETR KUBEŠ
*29.5.1965 †30.10.1986
Poznámka:

foto vojáka, příslušníka Československé lidové armády, v uniformě nižšího důstojníka


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°27'6.02'' E13°24'49.15'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Zdeněk Okolyč

  • + o skupině VPM (CV, Chomutov, hřbitov)
Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 06.10.2014
Umístění: Chomutov, Beethovenova, hřbitov
Nápis:
ZDENĚK OKOLYČ
*1.12.1937 †29.12.1989
Poznámka:

foto vojáka, důstojníka v uniformě Československé lidové armády


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°27'6.02'' E13°24'49.15'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Štěpán Kuchař

  • + o skupině VPM (CV, Chomutov, hřbitov)
Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 06.10.2014
Umístění: Chomutov, Beethovenova, hřbitov
Nápis:
ŠTĚPÁN KUCHAŘ
*1893 †1952
Poznámka:

Kuchař Štěpán: *26.12.1893 Horušice, okr. Čáslav. Bydliště: Nová Ves, okr. Teplice-Šanov. Sklář. RU armáda: Korp. IR. Nr. 21. Zajetí: 3.11.1918 Carbonare. Datum zařazení do legie: 24.3.1919. Legie: Čs. legie v Itálii. První útvar v legiích: 45. prapor. První hodnost v legiích: desátník. Poznámka: prázdný spis. Jedná se o příslušníka Československé domobrany v Itálii, která byla zvláštní součástí rodící se armády Československé republiky. Vznikla jako "druhá" armáda složená z českých a slovenských zajatců a příslušníků rakousko-uherské armády, kteří byli vyvázáni z přísahy vrchnímu veliteli, císaři Karlu I., od 1. listopadu 1918. Celkově se jednalo asi o 60.000 vojáků (56 samostatných praporů, 22 samostatných rot), kteří dříve nebyli organizováni v legiích. V prosinci 1918 byl vydán M. R. Štefánikem rozkaz o urychleném přesunu do Československa. Návrat probíhal od března do září roku 1919, kde tyto jednotky zajišťovaly zejména pořádek v pohraničí. Výrazněji se uplatnily v bojích s maďarskou armádou na Slovensku téhož roku. Příslušníci domobrany nosili místo klobouku čepici. (zdroj: VÚA, Legie 100, Wikipedie, valka.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°27'6.02'' E13°24'49.15'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Václav Campr

  • + o skupině VPM (CV, Chomutov, hřbitov)
Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 06.10.2014
Umístění: Chomutov, Beethovenova, hřbitov
Nápis:
RODINA CAMPROVA

VÁCLAV CAMPR
účastník odboje
*16.7.1927 †29.6.1982
Poznámka:

Campr
Jméno: Václav, Rostislav
Kmenové číslo: 11.363/M
Národnost: česká
Datum narození: 28.6.1926
Místo narození: Dlouhé Pole, Volyň+
Datum a místo odvodu: 21.03.1944, Rovno
Číslo protokolu: 01/30/1754-Rovno
(zdroj VUA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°27'6.02'' E13°24'49.15'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo
Doplnění informací: Milan Lašťovka

Hrob Antonín Bláha

  • + o skupině VPM (CV, Chomutov, hřbitov)
Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 06.10.2014
Umístění: Chomutov, Beethovenova, hřbitov
Nápis:
Antonín Bláha
rotmistr pěš. pl. č. 46.
zemř. 2. dubna 1929 v 35. věku.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°27'6.02'' E13°24'49.15'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo