Česká Lípa

Pomník bojovníkům za svobodu a demokracii

Autor: Marek Lanzendorf, 03.08.2020
Umístění: Česká Lípa, Sokolská 267/14, adresa domu proti pomníku
Nápis:
1918-2018
Poděkování a úctu všem,
kdo bojovali
a bránili náš stát,
svobodu a demokracii.

28.10.2018

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf