Břevniště pod Ralskem

Pomník Osvobození

Autor: Monika Kožušníková, 11.08.2008
Umístění: Břevniště pod Ralskem, střed obce
Nápis:
NEOHROŽENÝM BOJOVNÍKŮM
ZA SVOBODU
ČESKOSLOVENSKÉHO LIDU.
PRESIDENTU DR. ED. BENEŠOVI
MARŠÁLU J. V. STALINOVI A
RUDÉ ARMÁDĚ

VĚČNÁ PAMĚŤ PADLÝM
HRDINŮM

VĚRNI ZŮSTANEME.

9. V. 1946

BŘEVNIŠTĚ OPĚT
V ČESKÝCH RUKOU
26. VII. 1945.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°42'39.01'' E14°51'58.34''
Pomník přidal: Monika Kožušníková

Pomník Josef Klaus

Autor: Milan Lastovka, 30.09.2019
Umístění: Břevniště pod Ralskem, náves
Nápis:
VĚNOVÁNO PAMÁTCE
JOSEFA KLAUSE
ZA VYŠŠÍ CÍLE PRO ČSR.
JEHO OBĚTAVOST A SOUČINNOST
VRÁTILA 40 000 ZAJATCŮ
V LETECH 1919 - 1921
ZPĚT DO SVÝCH ČESKÝCH DOMOVŮ.
POKLONA TOBĚ
Poznámka:

informační tabule:
Řídící učitel z Břevniště Josef Klaus. Zasloužil se o repatriaci přes 40 000 válečných zajatců v letech 1919 -1921 z ruského zajetí. Narodil se 10. 2. 1878 v obci Česká Novina jako syn rolníka a byl účastníkem 1. světové války. Jako zajatci v Rusku se mu podařil spolu se 120 kamarády útěk z Uralu do vlasti (ČSR). Spolu se starostou města Zákupy Dr. Heldem a šefredaktorem Libereckého časopisu, Dr. Feistnerem, založil spolek rodinných příslušníků valečných zajatců. Presidentem T. G. Masarykem byl v roce 1919 pověřen, jako i Friedrich Wilhelm, organizovat návrat zajatců ze Sibiře do vlasti. V čele delegace Československého Červeného kříže cestoval přes USA, kde sbíral hmotnou pomoc pro zajatce mezi tamními německými krajany, přes Japonsko do Vladivostoku. V letech 1919 - 1921 se mu podařilo za velmi těžkých okolností, po železniční trati, proniknout do nitra Sibiře, kde zprostředkoval návrat zajatců do vlasti. Za jeho obětavou činnost obdržel po návratu do vlasti od československého státu vyznamenání a peněžní odměnu, za kterou si koupil usedlost v Břevništi. Rovněž dostal od rakouské vlády čestné děkovné uznání. Po 2. světové válce musel Josef Klaus opustit svůj domov. Zemřel 21.7.1956 ve Wittenburgu (Mecklenburg, tehdejší NDR).

Oberlehrer Josef Klaus Merzdorf. Sohn eines Kleinbauers, geb. am 10. 2. 1878 in Böhmisch Neuland, Teilnehmer am 1. Weltkrieg. Als Kriegsgefangener in Russland gelang es ihm mit 120 Kriegskameraden aus dem Ural in die Heimat zu fliehen. Mit dem Bürgermeister aus Reichstadt, Dr. Held, und dem Chefredakteur der Reichenberger Zeitung, Dr. Feistner, gründete er die Vereinigung der Ange-hörigen der Kriegsgefangenen. Vom Präsidenten T.G.Masaryk bekam er 1919 den Auftrag mit Friedrich Wilhelm im Rahmen der Mission des Tschsl. Roten Kreuzes nach Sibirien zu reisen, um den Heimtransport der Kriegsgefangenen in die Wege zu leiten. Seine Reise nach Sibirien führte ihn damals über die USA, wo er finanzielle Unterstützung bei deutschen Landsleuten organisierte, nach Japan und Wladiwostok. In den Jahren 1919 1921 gelang es ihm unter denkbar schwierigen Bedingungen, mit einem Sonderzug, tief in das sibirische Land vorzustoßen und ermöglichte die Heimkehr von über 40 000 Kriegsgefangenen. Die damalige tschecho-slowakische Regierung verlieh ihm hohe Auszeichnung sowie finanzielle Zuwendung, für die er sich einen Bauernhof in Merzdorf kaufte. Auch aus Österreich bekam er ein Dankschreiben. Nach dem 2.Weltkrieg wurde er nach Deutschland ausgesiedelt. Er starb am 21.7.1956 in Wittenburg (Mecklenburg, damals noch DDR).


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°42'36.3'' E14°51'50.64''
Pomník přidal: Milan Lastovka

Kenotaf Karl Pietsch

Autor: Dan Vrba, ml., 06.06.2010
Umístění: Břevniště pod Ralskem, hřbitov
Nápis:
Karl Pietsch
geb. 26. Dezember 1897,
verscholler seit Oktober 1918
Italien.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Kenotaf Franz a Josef Teumer

Autor: Dan Vrba, ml., 06.06.2010
Umístění: Břevniště pod Ralskem, hřbitov
Nápis:
Franz Teumer
starb als Soldat in Cilli
am 8. Oktober 1917, im 41. Lebensjahre.

Josef Teumer
geb. 1890 - verschollen 1914
bei Lublin, Russland.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Kenotaf Anton Richter

Autor: Dan Vrba, ml., 06.06.2010
Umístění: Břevniště pod Ralskem, hřbitov
Nápis:
Zur Erinnerung
an unseren lieben Vater
Anton Richter,
welcher am 25.6.1915 im 43. Lebensjahre
in Galizien den Heldentod fand
und dort veerdigt wurde!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.