Tvrdošovce

Dolná, Námestie sv. Štefana, nezařazeno

Pomník Ferenc Rákóczi II. a Miklós Bercsényi

Autor: Magdaléna Zsilinszká, 11.04.2005
Umístění: Tvrdošovce, hřbitov
Nápis:
FELUJÍTTATTA
TARDOSKEDD KÖZSÉG
2005
ROMA 1532
II. RÁKÓCZI FERENC
BERCSÉNYI MIKLÓS
Poznámka:

Ide o pomník na pamiatku kuruckého tábora, ktorý bol v obci v rokoch 1704 - 1705. Z tábora napísal kurucký veliteľ Bercsényi viacero listov Františkovi Rákóczimu II., ktorý sa zdržiaval v neďalekých Nových Zámkoch.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Magdaléna Zsilinszká

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 04.08.2009
Umístění: Tvrdošovce, Dolná, vedľa kruhového objazdu na Námestí sv.Štefana
Nápis:
TARDOSKEDD
AZ I. VILÁGHÁBORÚ HŐSI HALOTTAI

AGGA LAJOS, BALLA VINCE, BALOGH JÁNOS I., BALOGH JÁNOS II., BALOGH JÓZSEF I., BALOGH JÓZSEF II., BALOGH JÓZSEF III., BALOGH JÓZSEF IV., BALOGH LAJOS, BALOGH ORBÁN, BALOGH PÉTER, BALOGH VINCE I., BALOGH VINCE II., BALOGH VINCE III., BALOGH VINCE IV., BÉDI ANDRÁS, BENKŐ JÓZSEF, BUJÁK JÁNOS, BUGYIK LAJOS, CSANDA ELEK, CSÁNYI ISTVÁN, CSÁNY JÓZSEF I., CSÁNYI JÓZSEF II., CSÁNYI KÁROLY, CSÁNYI LAJOS I., CSÁNYI LAJOS II., CSÁNYI VINCE I., CSÁNYI VINCE II., CSIKÓS PÁL, CSIRIK JÓZSEF, CZIBULKA VINCE, DIÓSI DÁVID, DÓZSA JÁNOS, DÓZSA VINCE, BENKŐ MIHÁLY, BENKŐ PÁL, BERTA ANDRÁS, BIRKUS ALBERT, BÍRÓCZI JÓZSEF, BOGDÁNY PÁL, BOGYÓ VINCE, BORBÉLY ELEK, BORBÉLY FERENC I., BORBÉLY FERENC II., BORBÉLY ISTVÁN, BORBÉLY JÁNOS, BORBÉLY JÓZSEF, BORBÉLY LAJOS I., BORBÉLY LAJOS II., BRENKUS FERENC, BRENKUS KÁROLY, BRENKUS VINCE, BRESZTOVSZKI JÓZSEF, FIALKA ANDRÁS, GOMBIK GYULA, GOMBIK VINCE, GULOGI GYULA, GULOGI MÁRTON, HAMAR ANTAL, HOMPORA JÓZSEF, HOMPORA VINCE, HOZLÁR ISTVÁN, JUHÁSZ ISTVÁN, JUHÁSZ LAJOS, JUHÁSZ VINCE, KARVAI JÓZSEF, KELE JÁNOS, KOSZIBA FERENC, KOSZIBA JÁNOS, KURUCZ SZILVESZTER, KURUCZ JÓZSEF, MAGYAR JÓZSEF, BRESLI PÁL, MAJOR ISTVÁN, MÉZSÁROS VINCE, MIKLOVICS JÓZSEF, MOJZES ISTVÁN, MOLNÁR FERENC, MOLNÁR ISTVÁN, NAGY JÁNOS, OLÁH GYULA, PÁL ISTVÁN, PÁL JÓZSEF, PRISZTÁCS JÓZSEF, ROSKO ANDRÁS, RUSZNYÁK KÁROLY, SIPOS JÓZSEF, SZABÓ FERENC, SZABÓ ISTVÁN, SZABÓ JÓZSEF, SZEKÁN ISTVÁN, LISZKOVSZKI VINCE, VACZULA ISTVÁN, VACZULA JÁNOS, VAJKI MÁRTON, PAP VANYA VINCE, VANYA ANDRÁS, VANYA ELEK I., VANYA ELEK II., VANYA GYULA, VANYA JÁNOS, VANYA JÓZSEF, VANYA KÁROLY, VANYA LAJOS I., VANYA LAJOS II., VANYA PÁL, VANYA SÁNDOR, VANYA VINCE, VARGA LAJOS, VAS PÁL, SZIKORA FERENC, SZŐGYÉNYI ISTVÁN, SZŐGYÉNYI JÁNOS, SZŐGYÉNYI SÁNDOR, SZŐGYÉNYI VINCE, SZTRECSKO FERENC, SZTRECSKO GYULA, TINKA ISTVÁN, TINKA MIHÁLY, TÓTH ALBERT, TÓTH ANDRÁS I., TÓTH ANDRÁS II., TÓTH ISTVÁN I., TÓTH ISTVÁN II., TÓTH ISTVÁN III., TÓTH JÓZSEF, TÓTH KÁROLY, TÓTH LAJOS, TÓTH VINCE, VIDA ANDRÁS, VINCZE AMBRUS, VINCZE JÁNOS, VINCZE KÁROLY, VINCZE PÁL I., VINCZE PÁL II., VLK JÓZSEF, FRIED BÉLA, GRÜN JÓZSEF, GUTTMANN MÓR, LICHTENSTERN BÉLA, SCHÖNBERGER DÁVID, VARGA MIHÁLY, VARGA PÁL

NAGYOBB SZERETETE SENKINEK NINCS
MINT AKI ÉLETÉT ADJA BARÁTAIÉRT!
A II. VILÁGHÁBORÚ HŐSI HALOTTJAINAK EMLÉKÉRE.
TARDOSKEDD 1993. NOV. 1.

A II. VILÁGHÁBORÚ TARDOSKEDDI
HŐSEI ÉS ELTÜNTJEI

ADÁMY KÁROLY, BALLA GYULA, BALLA VINCE, BALOGH GÉZA, BALOGH ISTVÁN, BALOGH JÁNOS, BALOGH JÓZSEF, BALOGH MIHÁLY, BALOGH PÁL, BÁNOVSZKY ISTVÁN, BÉDI ISTVÁN, BENCZE VINCE, BERTA PÁL, BERTA VINCE, BIRKUS AMBRUS, BÍRÓCZI ANTAL, BÍRÓCZI FERENC, BOGDÁNY LAJOS, BOGDÁNY TIVADAR, BOLLA FERENC, BORKA GYULA, BRAT VINCE, BRENKUS ISTVÁN, BUGYÍK GYULA, CIBULKA LÁSZLÓ, CIMMERMANN ISTVÁN, CIROK JENŐ, CSÁNYI ISTVÁN, CSÁNYI LAJOS, CSIRIK KÁROLY, DÓZSA FERENC, DÓZSA MÁTYÁS, DÖMÉNY FERENC, GÁBRIS ISTVÁN, GOMBÍK JÓZSEF, HEGEDÜS FERENC, KELE FERENC, KELE JÁNOS, KELE JÓZSEF, KELE LAJOS, KELE VINCE, KISS JÁNOS, KOSOVICS RUDOLF, BENKŐ LÁSZLÓ, KOSZIBA FERENC, KURUCZ GYULA, KUSZLI LAJOS, LABAI LAJOS, LUDAS ISTVÁN, MÉSZÁROS GYULA IFJ., MÉSZÁROS GYULA ID., MÉSZÁROS JÓZSEF, MÉSZÁROS LAJOS IFJ., MÉSZÁROS LAJOS ID., MÉSZÁROS VINCE, MARSOVSZKY KÁROLY, MODRÁNSZKY GYULA, MOJZES FERENC, MOJZES ISTVÁN, MÓRICZ LÁSZLÓ, SZABÓ JÓZSEF, SZABÓ KÁROLY, SZÖGYÉNYI ALBERT, SZÖGYÉNYI ANDRÁS, SZÖGYÉNYI LAJOS, TÁBORI TÓTH JÓZSEF, TÓTH ISTVÁN, TÓTH JÁNOS IFJ., TÓTH JÁNOS ID., TÓTH LAJOS, TÓTH VINCE, VANYA FERENC IFJ., VANYA FERENC ID., VANYA ISTVÁN, VANYA JÁNOS, VANYA JÓZSEF, VANYA KÁROLY, VANYA PÁL, VARGA FERENC, VIDA KÁROLY, VIDA REZSŐ, VINCZE GYULA, VIRÁG IMRE, VITKO VILMOS, ZAHRÁDKA JÓZSEF, ZSILINSZKY JÓZSEF
Poznámka:

Pomník bol postavený v roku 1941 na počesť obetí I. svetovej vojny. Neskôr boli sem umiestnené aj pamätné tabule s menami padlých v II. svetovej vojne ako aj s menami martýrov z revolučných rokov 1848/49. V roku 1993 bol renovovaný. (zdroj: www.tvrdosovce.sk)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°05'39.9'' E18°04'04.6''
Pomník přidal: Peter Pavlík

Pomník Štefan I.

Autor: Ladislav Barabás, 30.06.2010
Umístění: Tvrdošovce, Námestie sv. Štefana, parčík na námestí
Nápis:
Sanctus Stephanus
Rex

sign. R. Törley Mária
2001
Poznámka:

Štefan I sa narodil okolo roku 979 ako Vajk, zomrel 15.8.1038. Meno Štefan dostal až po prijatí kresťanstva. O nástupníctvo po otcovi, uhorskom veľkokniežati Gejzovi musel bojovať s Kopáňom, ktorého porazil okolo roku 1000. Následne vpadol do Sedmohradska a pripojil ho k svojmu územiu. Boje na juhovýchode využil poľský Piastovec Boleslav Chrabrý a do roku 1018 ovládol značnú časť Slovenska. Štefan musel bojovať aj proti Bavorom a Bulharom. Na Vianoce roku 1000 pápež povolil korunováciu Štefana za kráľa.
Zdroj: https://www.zsphorova.sk/dejepis/uhorsko/stefan1.html


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°5'39.9'' E18°4'1.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás