Nitra

Pamätná tabuľa Ján Vojtaššák

Autor: Ladislav Barabás, 15.09.2009
Umístění: Nitra, Piaristická, kostol sv. Ladislava, vpravo od vchodu
Nápis:
V TOMTO KOSTOLE V NITRE BOLI
13. FEBRUÁRA 1921
VYSVÄTENÍ PRVÍ TRAJA SLOVENSKÍ BISKUPI
NA SLOVENSKU

Mons. JÁN VOJTAŠŠÁK
Nitra. 1996
Poznámka:

Ján Vojtaššák (14.11.1877 Zákamenné – 4.8.1965 Říčany) bol diecéznym biskupom spišskej rímskokatolíckej diecézy. Za kňaza bol vysvätený 1.7.1901, za spišského diecézneho biskupa dňa 16.12.1920. Počas druhej svetovej vojny aktívne podporoval HSĽS. Po obnovení ČSR ho už 5.5.1945 zatkli a väznili do 8.9. v Bratislave. Dôvodom jeho zatknutia bolo jeho angažovanie v politike počas vojny. Od 3.6.1950 bol internovaný v biskupskej rezidencii, 16.11.1950 bol odvlečený do Prahy – Ruzyně a 15.1.1951 bol spolu s „vlastizradnými“ biskupmi odsúdený na 24 rokov ťažkého žalára za údajné úklady proti republike, velezradu, vojenskú zradu a vyzvedačstvo. Vo väzení bol až do amnestie 5.10.1963. Bol mu zakázaný pobyt na Slovensku a zomrel vo vyhnanstve v Říčanoch pri Prahe. V roku 1990 bol rehabilitovaný zrušením rozsudku. V roku 1996 sa začal proces jeho blahorečenia.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás