Svinčany

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 21.07.2006
Umístění: Svinčany, střed obce
Nápis:
V ROVECH VAŠICH PO SVĚTĚ
ROZTROUŠENÝCH NECHŤ ZDÁ SE
VÁM O DOSAŽENÉ SVOBODĚ
NAŠÍ.

1914 - 1918

OBĚTI SVĚTOVÉ VÁLKY OBCE
SVINČAN, HOR. A DOL. RAŠKOVIC.

VĚŘÍM I JÁ BOHU, ŽE PO PŘEJITÍ VICHŘIC HNĚVU
HŘÍCHY NAŠIMI NA HLAVY NAŠE UVEDENÉHO VLÁDA
VĚCÍ TVÝCH K TOBĚ SE NAVRÁTÍ Ó LIDE ČESKÝ

BEDNAŘÍK BOH. STÁR 20 R., BERAN JOS. 26, BUREŠ JAN 39, BUREŠ JOS. 21, BUREŠ JOS. 20, ČERNÍK FRANT. 19, ČERNÍK JOS. 25, ČERNÍK VÁCL. 20, DMEJCHAL FRANT. 22, HÁLA JAN 30, HÁLA JAROSL. 27, HLÍNA FRANT. 22, HLÍNA JOS. 21, HOLUB RUD. 36, HORÁČEK JOS. 36, HYPŠMAN ANT. 27, JANDA JOS. 31, JÁNSKÝ JOS. 23, JELÍNEK JOS. 18, JELÍNEK VÁCL. 41
JUKL JAN STÁR 34, KNICKÝ JAN 24, KOČÍ JOS. 23, KOMÁREK BEDŘ. 22, KOMÁREK FRANT. 32, KOMÁREK JOS. 21, MACHÁČEK FRANT. 40, MERUŇKA ANT. 26, MERUŇKA JOS. 28, MERUŇKA VINC. 22, NEKVAPIL RUD. 24, NEKVAPIL VÁCL. 32, NOVOTNÝ FRANT. 22, PARDUS FRANT. 24, PYTLÍK FRANT. 23, RULÍK FRANT. 22, KOŽENÝ VÁCL. 24, STEJSKAL JAR. 23, VODIČKA AD. 23, ŽIŽKA VIL. 31
Poznámka:

Zhotovil: Vávra, Přelouč


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5311-21856
Souřadnice: N49°58'33.54'' E15°38'31.27''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Josef Horáček

Autor: Ivo Šťastný, 17.02.2007
Umístění: Svinčany, hřbitov
Nápis:
ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ

JOSEF HORÁČEK
PEKAŘ A OBCHODNÍK ZDEJŠÍ
ZEMŘEL 7.4.1918 V STÁŘÍ 36 LET
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5311-21876
Souřadnice: N49°58'39.02'' E15°38'42.07''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf Bohumil Bednařík

Autor: Ivo Šťastný, 17.02.2007
Umístění: Svinčany, hřbitov
Nápis:
BOHUMIL BEDNAŘÍK

VOJÍN 28. PĚŠ. PLUKU PADL 1916
U GORICE V ITÁLII

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5311-21874
Souřadnice: N49°58'40.44'' E15°38'42.91''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf Josef Bureš

Autor: Ivo Šťastný, 17.02.2007
Umístění: Svinčany, hřbitov
Nápis:
SYN JOSEF
MLÁD 20 LET,
KTERÝ SE Z BOJIŠŤ I. SV. VÁLKY 1914 – 18
DOMŮ NEVRÁTIL.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5311-21879
Souřadnice: N49°58'40.43'' E15°38'41.38''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf František Novotný

Autor: Ivo Šťastný, 17.02.2007
Umístění: Svinčany, hřbitov
Nápis:
V UPOMÍNKU NA NEZVĚSTNÉHO
BRATRA FRANTIŠKA –
JENŽ KDES V DÁLI V RYKU
VÁLEČNÉM VE STÁŘÍ 24 LET
DOTRPĚL.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5311-21880
Souřadnice: N49°58'39.67'' E15°38'40.97''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf František Morávek

Autor: Ivo Šťastný, 17.02.2007
Umístění: Svinčany, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK
MORÁVEK
*27/4 1887 +8/4 1918.
SLOŽILS TĚLO V ZEMI BĚD –
DUŠE VEŠLA V NOVÝ SVĚT.
ČEKAL JSI JEN KRÁTKÝ ČAS –
S BRATREM SEŠEL JSI SE ZAS.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5311-21881
Souřadnice: N49°58'39.29'' E15°38'40.82''
Pomník přidal: Ivo Šťastný