Srnojedy

Pardubická, nezařazeno

Hrob vojáků Německé armády

Autor: www.vets.cz, archiv
Umístění: Srnojedy, okolí ulice K náplavce
Nápis:
není
Poznámka:

Na konci války, v květnu 1945, se v okolí vsi, na levém břehu Labe skrývali v kukuřičném poli 2 němečtí vojáci. Německá vojenská hlídka, která se pohybovala na protějším břehu řeky je spatřila a zastřelila. Dle výpovědí svědků jeden z vojáků měl u sebe doklady a druhý byl bez dokladů, pouze s osobní známkou. Místní obyvatelé je pohřbili na místě smrti. Hrob patrně zanikl při výstavbě kanalizačního přivaděče z Pardubic. (zdroj autor vkladu VPM)
Němečtí vojáci se ukrývali v porostu kukuřice na břehu Labe. Z protokolu Sboru národní bezpečnosti Velitelství stanice Svítkov z 9.dubna 1946, č.j. IIa-VII 34/a/101. Oznamujeme, že dne 10.5.1945 odpoledne, těsně po osvobození zdejšího obvodu ruskou armádou, byli v katastru obce Srnojedy, poblíž starého Labe zastřeleni dva příslušníci bývalé německé branné moci a to: Vrchní strážmistr Horst Neugebauer nar. 15.5.1913 v Mengehn, okr. Filisber, Německo, syn Pavla Neugebauera a Friedy roz. Sieglové, byl přidělen u štábu I Flakreg. 13, evangelicko - luteránského náboženství, v civilním povolání obchodní zaměstnanec, posledně bytem v Lipsku Saallaute-strasse 36. Tato data byla zjištěna dle vojenské knížky, kterou měl u sebe a která je přílohou protokolu. Dále měl na krku oválnou plechovou tabulku, na které jest čis. 129 A FLAKREG.13 a další voják, jehož totožnost nemohla být zjištěna, neboť měl pouze malou oválnou kovovou destičku na krku. kde jest číslo 1084 SCHW, FBAK ERS.ABT.36N a jiných osobních záznamů u sebe neměl. Obě zastřelené osoby býv. příslušníků německé branné moci byly pochovány na Ostrém Labišti, v katastru obce Srnojedy. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5309-06764
Pomník přidal: Evžen Báchor
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing.František Steklý, 13.05.2005
Umístění: Srnojedy, Pardubická, střed obce
Nápis:
VÁLKA ZNAMENÁ SMRT –
MÍR ZNAMENÁ ŽIVOT

PAMÁTCE NÁRODNÍHO OSVOBOZENÍ
A PADLÝM HRDINŮM.

HÁLA JOSEF NAR. 6.II.1876, PADL R. 1914,
KASAL FRANT. NAR. 18.VI.1891, PADL 28.X.1914,
ROHLÍK FRANT. NAR. 16.XI.1875, PADL 24.IV.1915,
HORČIČKA VÁCL. NAR. 21.XII.1875, PADL 21.IX.1915,
POŠVA VÁCLAV NAR. 20.I.1895, PADL R.1915,
POŠVA JOSEF NAR. 8.I.1888, PADL 5.VIII. 1915,
HŘÍŠOVSKÝ JAN NAR. 27.X.1881, PADL 11.XII.1915,
KOLDINSKÝ FRANT. NAR. 22.XI.1896, PADL 16.I.1918,
NOVOTNÝ ČENĚK NAR. 3.IV.1870, PADL R. 1918.
Poznámka:

Pomník je dílem sochaře J. Reila z Chocně, který jej vyhotovil dle návrhu ak. sochaře Jar. Brychty. Pomníku byla udělena II. cena v soutěži Ministerstva veřejných prací a byl odhalen 12.9.1920. V roce 1932 byl opraven.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5309-31419
Souřadnice: N50°02'16.09'' E15°41'49.04''
Pomník přidal: Ing. František Steklý

Pomník Hana Kasalová

Autor: Ivo Šťastný, 15.09.2006
Umístění: Srnojedy, Pardubická, střed obce
Nápis:
PAMÁTCE OBĚTI DRUHÉ
SVĚTOVÉ VÁLKY
1939 - 1945
HANA KASALOVÁ
*19.2.1927 +24.8.1944
Poznámka:

Pomníček byl odhalen 9.5.1946 na paměť oběti při spojeneckém náletu na Fantovy závody rafinerie ropy. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5309-31420
Souřadnice: N50°02'16.09'' E15°41'49.04''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička