Kostomlaty nad Labem

9. května, U Staré školy

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 30.10.2004
Umístění: Kostomlaty nad Labem, 9. května, střed obce, u obecního úřadu
Nápis:
(čelo)
NA PAMÁTKU
TĚM KTEŘÍ SE NEVRÁTILI
1914 – 1918

1939 – 1945
FRANTIŠEK ČERNÝ, STANISLAV PFEIFER, BEDŘICH PIVOŇKA, ALOIS REJHOLEC, ALOIS ŠKEREK, PAVLÍNA PICKOVÁ

(boky)
BEZUCHA FRANT., BŘEHOVSKÝ HUGO, BULORA FRANT., GLANC ANTONÍN, HORÁČEK ADOLF, HORÁČEK JOSEF, HENYŠ JOSEF, KŘÍŽ JOSEF, KŘÍŽ VOJTĚCH, MACHATA ALOIS, MACHATA FRANT., MALÍČEK FRANT., NOVÁK FRANT., RAISSER JOSEF
ŘEHÁK ALOIS, ŘÍPA VÁCLAV, SIEGEL ERVIN, TŮMA JOSEF, URBAN FRANT., VANĚK FRANT., VAJSHAJTL VÁCL., ZAJÍC VÁCLAV
NEZVĚSTNÍ: JANATA JOSEF, KŘÍŽ FRANT., TOUŠ JOSEF, TOUŠ ŠTĚPÁN, BEJČEK JOSEF
Poznámka:

Řípa Václav, nar. 31.7.1890, Kostomlaty. V RU armádě sloužil u 38. pěšího pluku jako vojín. Zajat 23.5.1917, Jamiano. Do ČS legií v Itálii se přihlásil 19.3.1918 v Padule, zařazen 27.5.1918 jako vojí 33. střeleckého pluku. Zajat RU armádou, popraven 23.6.1918 (další datum popravy 18.6.1918) na břehu řeky Piavy (dle seznamu legionářů bojujících v Itálii, vytvořeného Kanceláří Čs. legií MNO před druhou světovou válkou).
(zdroj databáze CEVH MO ČR)
František Černý, železniční zaměstnanec ČSD z popis. č. 48. Omylem zatčen místo Františka Černého z Velkého Oseka dne 13.9.1944 a přes Kartouzy, KT Terezín převezen do KT Natzweileru, kde zemřel dne 21.12.1944, údajně na zápal plic.
Stanislav Pfeifer, Kostomlaty čp. 37, byl totálně nasazen na nucené práce do Hamburku, kde byl pro sabotáž před vánocemi roku 1942 zatčen. Vězněn byl v KT Nevengau a v dubnu 1945 byl naloděn na trestnou loď, kterou měli Němci v úmyslu potopit na širém moři. Loď plula pod válečnou vlajkou a dne 3.5.1945 ji anglo-američané potopili.
Pavlína Picková, nar. 8.4.1888, z rasových důvodů byla odvlečena do ghetta Terezín 13.6.1942 a zahynula neznámo kde a kdy.
Bedřich Pivoňka, člen stráže Bezpečnosti v Praze, zapojen do odbojové skupiny "Za svobodu". Zatčen dne 11.8.1941, odsouzen 18. a 19.1.1943 v Drážďanech a popraven tamtéž 28.7.1943.
Alois Rejholec, nar. 31.5.1902, Kostomlaty čp. 61, člen Sokola, vedoucí skupiny "MONOPOL", byl zatčen ve svém působišti v Praze Nuslích 11.2.1941 gestapem. Ve dnech 15. a 16.6.1942 byl souzen v Berlíně a popraven v Berlíně-Plötzensee 3. září nebo 3. listopadu 1942.
Alois Škopek, Kostomlaty čp. 11, úředník v Praze, člen Sokola, byl zatčen za heydrichiády 30. května 1942 a zřejmě na Pankráci nebo na střelnici v Motole popraven.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2118-03168
Souřadnice: N50°11'04.19'' E14°57'25.75''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob vojáků Rudé armády

Autor: David Kváč, 06.08.2019
Umístění: Kostomlaty nad Labem, 9. května, hřbitov
Nápis:
Лейтенант
Степан Иванович Антонов
*1916 +12.5.1945

Сержант
Николай Иванович Попов
*1925 +12.5.1945

Красноармеец
Ситингулин
+12.5.1945
Poznámka:

zemřeli - přejeti vlakem na přejezdu mezi Kostomlaty a osadou Rozkoš 12.5.1945 v 0,55 hod
(zdroj CEVH MO)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2118-3218
Pomník přidal: David Kváč

Pamětní deska Československým legionářům

Autor: Adam Vykydal, 29.07.2011
Umístění: Kostomlaty nad Labem, U Staré školy 47
Nápis:
ČS. LEGIONÁŘI 1914-1918
Obec Kostomlaty, Lány, Rozkoš.

BRYNYCH Josef 1893-1969
ČERNÍK Antonín 1883-
ČERNÝ Alois 1886-1950
ČERNÝ Alois 1889-1951
FRANC Antonín 1893-
HOŠEK František 1898-1922
HRON Jaroslav 1894-1971
HUBATÝ Josef 1896-1952
KARLÍK Antonín 1895-
KRÁL Antonín 1891-
KRÁL Josef 1882-
KREJČÍK Václav 1896-
LOUDIL František 1893-1961
MACHATA František 1895-1917
PONEC Emil 1893-1956
PROCHÁZKA Josef 1885-
RYCHETSKÝ Antonín 1880-
ŘEHÁK Ladislav 1898-
ŘÍPA Václav 1890-1918
SEDLÁČEK Josef 1892-1964
SEIFRT František 1881-
SRŠEŇ Jindřich 1890-
TOUŠ František 1860-1918
VAJSHAJTL Antonín 1886-
VERZICH František 1892-
VOKÁL Josef 1889-1946

Obec Hronětice.

ČÁP Václav 1889-1964
ČERNÍK Antonín 1897-
ELIŠKA Alois 1892-1967
FOLTYS Bohumír 1883-1969
HLADÍK Václav 1894-1969
HORÁČEK Josef 1895-1961
KOŠTÍŘ Alois 1886-1973
KRÁL Antonín 1887-
POKORNÝ Václav 1897-1970
RAMPAS Josef 1888-1954
SEDLÁČEK Karel 1895-
ZAJÍČEK Antonín 1888-1918
ZAJÍČEK Josef 1889-1918

Obec Vápensko

BÍLEK František 1879-1944
BÍLEK Václav 1883-

ZASLOUŽILI SE O SVOBODU VLASTI
28.říjen 1998

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2118-03219
Pomník přidal: Adam Vykydal