Mikulovice

Devotyho, Švadlenkova, Valčíkova

Hrob vojáka

Autor: Ivo Šťastný, 09.04.2007
Umístění: Mikulovice, Devotyho, hřbitov
Nápis:
RODINA
RADOUŠOVA
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°59'25.77'' E15°47'06.38''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Jan Šporer

Autor: Ivo Šťastný, 09.04.2007
Umístění: Mikulovice, Devotyho, hřbitov
Nápis:
JAN ŠPORER
ITALSKÝ LEGIONÁŘ
+24.11.1930 VE STÁŘÍ 32 R.
Poznámka:

Šporer Jan, nar. 15.2.1898, Bylany, okres Domažlice. V RU armádě sloužil u 7. zeměbraneckého pěšího pluku jako vojín. Zajat 19.8.1917, Jeleník. Do ČS legií v Itálii se přihlásil 12.4.1918. Zařazen jako vojín k 39. pěšímu pluku. Demobilizován jako desátník 20.1.1921. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°59'25.24'' E15°47'04.16''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Antonín Roček

Autor: Ivo Šťastný, 17.02.2007
Umístění: Mikulovice, Devotyho, hřbitov
Nápis:
ANTONÍN ROČEK
KAPITÁN V.V.
*8.2.1887 +13.8.1939

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°59'24.02'' E15°47'06.55''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob František Čihák

Autor: Ivo Šťastný, 17.02.2007
Umístění: Mikulovice, Devotyho, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK ČIHÁK
DŮSTOJNÍK ČSL. ARMÁDY
*20.2.1913 +11.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°59'25.11'' E15°47'04.06''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Josef Topič

Autor: Ivo Šťastný, 17.02.2007
Umístění: Mikulovice, Devotyho, hřbitov
Nápis:
JOSEF TOPIČ
kapitán letectva polní pilot v. v.
*19.12.1892 +12.11.1960

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°59'25.04'' E15°47'04.16''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Kenotaf Rudolf Netušil

Autor: Ivo Šťastný, 09.04.2007
Umístění: Mikulovice, Devotyho, hřbitov
Nápis:
RUDOLF NETUŠIL
STŘELEC 9. PL. K. HAVLÍČKA BOROVSKÉHO,
PADL V BOJI ZA OSVOBOZENÍ ČSL. NÁRODA NA URÁLE 19.IX.1918.
Poznámka:

Netušil Rudolf, nar. 18.5.1886, Blato. V RU armádě sloužil u 12. pěšího pluku jako vojín. Zajat 6.6.1915, Přemyšl. Do ČS legií v Rusku se přihlásil v Jekatěrinoslavské gubernii, Francouzský rudnik. Zařazen 18.4.1918 jako vojín k 9. střeleckému pluku. Padl 6.9.1918, pohřben v Jekatěrinburgu. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°59'25.63'' E15°47'04.37''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Kenotaf Josef Kubík

Autor: Ivo Šťastný, 17.02.2007
Umístění: Mikulovice, Devotyho, hřbitov
Nápis:
JEHO SYN JOSEF
PADL VE SVĚTOVÉ VÁLCE R. 1916
VE STÁŘÍ 30 R.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5309-39079
Souřadnice: N49°59'24.02'' E15°47'6.55''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pamětní deska Adolf Švadlenka

Autor: Ivo Šťastný, 09.04.2007
Umístění: Mikulovice, Švadlenkova 75, na domě
Nápis:
DO TOHOTO DOMU DNE 28.12.1941 NA JMÉNO
ADOLF ŠVADLENKA
DOSTAVILI SE Z PŘÍKAZU ZAHRANIČNÍHO ODBOJE Z ANGLIE ČEŠTÍ PARAŠUTISTÉ SKUPINY „SILVER A“
S VYSÍLACÍ STANICÍ "LIBUŠE", ABY S POMOCÍ UVĚDOMĚLÝCH VLASTENCŮ
ZAPOČALI OSVOBOZOVACÍ BOJ PROTI NACISTICKÝM UCHVATITELŮM.
PO PŮLROČNÍ PLODNÉ PRÁCI PRO VLAST BYLA TATO SKUPINA ZRADOU UMLČENA
A JEJÍ SPOLUPRACOVNÍCI V NEDALEKÉM ZÁMEČKU V PARDUBICÍCH DNE 2.7.1942
TÉMĚŘ DO POSLEDNÍHO VYVRAŽDĚNI.
MEZI NIMI POLOŽIL SVŮJ MLADÝ ŽIVOT NA OLTÁŘ VLASTI
HODNÝ SYN NÁRODA
SOUDRUH ADOLF ŠVADLENKA, STÁR 38. LET,
JEHOŽ DUCH ŽIJE A BUDE ŽÍTI I NADÁLE V SRDCÍCH ČESKÉHO NÁRODA.
NA VĚČNOU PAMÁTKU VĚNUJE ORG. ČSL. SOC. DEM. V MIKULOVICÍCH.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5309-30249
Souřadnice: N49°59'19.02'' E15°46'35.89''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 12.05.2006
Umístění: Mikulovice, Valčíkova, střed obce, u silnice
Nápis:
TATO DESKA BYLA ZASAZENA LÉTA 1922
K UCTĚNÍ SVĚTLÉ PAMÁTKY

LEGIONÁŘE JOSEFA STAŇKA.
NARODIL SE 14. SRPNA 1878 V MIKULOVICÍCH,
ROKU 1916 VSTOUPIL DO ČSL. ARMÁDY V RUSKU, KDE KONAL
SLUŽBU U 2. STŘEL. PLUKU JIŘÍHO Z PODĚBRAD. TÉHOŽ ROKU BYL
PŘI ROZVĚDCE 1. NĚM. DIVISÍ ZAJAT A POLNÍM SOUDEM
RAK.-UHERSKÉ 9. JÍZDNÍ DIVISE ODSOUZEN K SMRTI
PROVAZEM. ROZSUDEK VYKONÁN BYL 21.LISTOPADU 1916
VE VSI HUTA BOROWIENSKAJA BLÍŽE KOVELU, KDEŽ
POPRAVENÝ NAŠEL I SVŮJ VĚČNÝ ODPOČINEK.
KÉŽ NÁROD, ZA JEHOŽ SVOBODU, BRATŘE,
DAL JSI ŽIVOT, ZAPÍŠE JMÉNO TVÉ V SVOJE SRDCE!
VĚČNÁ BUĎ TVOJE PAMĚŤ!

JEDNOTA ČSL. OBCE LEGIONÁŘSKÉ V PARDUBICÍCH.
Poznámka:

Žulový kvádr s plastikou stojícího českého lva. Na čelní straně kvádr je reliéfní kresba portrét T.G.M. Na protější straně deska legionáři Staňkovi.
Pomník je postaven na počest padlým spoluobčanům v 1. sv. válce. Jména obětí ale nejsou na památníku vyznačena.
(zdroj: databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5309-30248
Souřadnice: N49°59'22.89'' E15°46'28.41''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: David Kosina