Slavkov u Brna

Pamětní deska Obětem holocaustu

Autor: Lenka Šimčíková, 05.03.2014
Umístění: Slavkov u Brna, Koláčkovo náměstí, na židovské synagoze, u vchodu
Nápis:
PAMÁTCE
124
ŽIDOVSKÝCH
OBČANŮ
SLAVKOVA
A OKOLÍ,
OBĚTÍ
HOLOKAUSTU
1939 - 45

SLAVKOV
1998

IN MEMORY
OF THE 124
JEWISH
CITIZENS
OF THE
AUSTERLITZ
REGION
VICTIMS
OF THE
HOLOCAUST
1939 - 45

AUSTERLITZ
5758

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6215-17368
Pomník přidal: Lenka Šimčíková