Bernartice nad Odrou

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Radim Jarošek, 24.09.2008
Umístění: Bernartice nad Odrou, v parčíku naproti vchodu na hřbitov u kostela
Nápis:
spodní deska:
1914
BAYER JIN. Č. 106
HORÁK JAN Č. 90
ŠIMÍČEK ANT. Č. 24
ŠIMÍČEK MAX. Č. 46
1915
GLOGAR KVĚT. Č. 40
HÁJEK EDUARD Č. 102
HANDRYCH AUG. Č. 103
KELNAT ALOIS Č. 73
ŠLEZAR KAREL Č. 8
ŠIMÍČEK JAN Č. 71
1916
BAYER JAROLÍM Č. 19
GLOGAR AUG. Č. 53
KLOS JOS. Č. 88
ŠLEZAR JOS. Č. 72
ZELENKA J. Č. 65
1917
BAYER BOH. Č. 58
DAVID JAN Č. 66
HORUT FR. Č. 61
JOKEL MARTIN Č. 117
ŠIMÍČEK JOS. Č. 24
TRVAL JOS.
1918
DAVID ST. Č. 84
GRU"SMAN V. Č. 5
GRU"SMAN JOS. Č. 18
GLOGAR FR. Č. 53
GLOGAR ALF. Č. 100
HOLAUS ALFR. Č. 104
KLOS JAN Č. 4
KUNETKA KLEM. Č. 7
KLOS FRANT. Č. 109
KUCHAŘ FR. Č. 37
1919
ŠLEZAR FR. Č. 8

horní deska:
PAMÁTCE PADLÝCH A UMUČENÝCH
1938 - 1945
JOSEF HORÁK Č. 121 1939
JAN BAYER Č. 106 1943
KAREL HANDRYCH Č. 101 1944
ANNA TVARŮŽKOVÁ Č. 74 1945
MIROSLAV KOUŘIL Č. 7 1944
VOJTĚCH DAVID Č. 66 1944
ALOIS DRLÍK Č. 81 1945

na levé straně pomníku:
PADLÝM VOJÍNŮM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914–1918
VĚNUJÍ PŘÍBUZNÍ A OBČANÉ
Poznámka:

Pískovcový pomník padlých v 1. světové válce z roku 1924 od fy Polášek a Urban z Přerova.
Pomník stál původně u hlavní křižovatky, byl přemístěn v 60. letech 20. století.
Dne 5. srpna 1914 bylo v okrese vyhlášeno stanné právo pro osoby podléhající vojenské povinnosti. Z Bernartic muselo nastoupit 261 mužů jednak v poli, jednak v zázemí. Padlo nebo na následky válečných útrap zemřelo, resp. zůstalo nezvěstnými celkem 32 vojínů. Dalších 33 bylo raněno, 15 zajato na ruské a 10 na italské frontě. V rámci zahraničního odboje vstoupilo pak do ruských legií pět, do italských tři a čtyři další byli příslušníky tzv. italské domobrany.
Nákladem 11 220 Kč postavila obec za vydatného přispění pozůstalých na křižovatce ve středu obce pomník padlým a zemřelým vojínům v 1. světové válce. Práci provedla firma Polášek a Urban z Přerova. Pomník byl slavnostně posvěcen a odevzdán veřejnosti 28. října 1924.
Pomník byl publikován ve vlastivědném časopise POODŘÍ č. 4/2008.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8115-22216
Pomník přidal: Radim Jarošek
Příprava dat: Roman Ujfaluši