Kostelec na Hané

Jakubské náměstí, Palackého, nezařazeno

Pomník ruským a francouzským vojákům

Autor: Ivo Rozehnal, 08.03.2008
Umístění: Kostelec na Hané, na levém břehu říčky Romže u Kostelce na Hané, polní cestou asi 100m od fotbalového hřiště
Nápis:
NA PAMĚŤ
RUSKÝCH A FRANCOUZSKÝCH VOJÁKŮ,
KTEŘÍ ZDE PADLI
4.12.1805.

ZBUDOVALA
JED.ČS.OBCE LEGIONÁŘSKÉ
V KOSTELCI N.H. 21.6.1931
OBNOVENO 1951, 2005

PRSŤ Z BOJIŠTĚ
U ZBOROVA
Poznámka:

Pomník je připomínkou krvavé srážky ruských a francouzských oddílů. Prchající rusové po skončené bitvě Tří císařů u Slavkova zde byli dohnáni a napadeni. Potyčka se stala dva dny po triumfu Napoleona, asi 50 km daleko od slavného bojiště. V místě zvaném U olivy, se tak uskutečnila řež, kdy zde padlo třicet vojáků. Ti našli odpočinek na zdejším hřbitově v Kostelci na Hané.

V roce 2015 byla do levého boku pomníku byla umístěna schránka s prstí z bojiště u Zborova


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7108-33192
Souřadnice: N49°30'4.3'' E17°3'29.8''
Pomník přidal: Ivo Rozehnal

Hrob Jan Tesař

Autor: Josef Marcián, 28.08.2022
Umístění: Kostelec na Hané, hřbitov
Nápis:
RODINA TESAŘOVA
JAN *12.9.1889 +22.8.1957
Poznámka:

JAN TESAŘ: *12.9.1889 Kostelec na Hané čp. 38, italský legionář, zaměstnáním rolník. Prezenční službu nastoupil k pěšímu pluku v roce 1911. Zajat na italské frontě jako hulán jízdního pluku 20.6.1918 v Montello. 31.8.1918 si podal přihlášku v Monte d Amore do legie a týž den byl zařazen k 35. střeleckému pluku. Po návratu do vlasti se oženil v Kostelci na Hané s vdovou po Vojtěchu Burešovi (*1885 Zdětín + 1914 Laski v Ruském Polsku) Marií, rozenou Balcarovskou. V té době sloužil dle zápisu v matrice oddaných v Brně u 35. pěšího pluku. Demobilizován 29.10.1919 v hodnosti vojína,


Souřadnice: N49°31'8.6'' E17°3'43.3'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Josef Marcián

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ivo Rozehnal, 28.05.2008
Umístění: Kostelec na Hané, Jakubské náměstí, pod Starou školou
Nápis:
HRDINOVÉ!
VZPOMÍNKY NAŠE ZA VÁMI SPĚJÍ
TAM KDE TĚLA VAŠE TLEJÍ (nápis je již dost nečitelný)
1914 – 1918

PRSŤ Z BOJIŠTĚ U ZBOROVA

PADLÍ
Dr. Kar.Všetička legionář 8/9 1918, Jul. Hybl popraven 5/5 1915, Kar. Otáhal 24/8 1914, Nor. Otáhal 24/8 1914, Al. Havel 27/8 1914, Jan Albrecht 8/9 1914, Jan Kouřil 9/9 1914, Voj. Bureš 23/10 1914, Tom. Lazna 26/10 1914, Jos. Kaštil 8/11 1914, Voj Černý 15/12 1915, Al. Přidal 17/3 1915, Fr. Šindelář 17/3 1915, Al. Bašný 25/4 1915, Jos. Vymazal 1/6 1915, Fr. Břeha 19/6 1915, Jak. Kaštil 27/8 1915, Leo Novák 1/9 1915, Jak. Páleník 4/9 1915, Boh. Albrecht 4/9 1915, Jan Komár 13/9 1915, Fr. Doležel 26/10 1915, J….10/8 1915 (nečitelné jméno), Jan Luňáček 17/11 1915, Ig. Zhříval 8/6 1916, Tom. Drápal 10/6 1916, Raim. Drápal 10/6 1916, Vít Smékal 11/6 1916, Fr. Nehera 25/6 1916, Jan Bartlík 29/6 1916, Amb. Hupšil 6/7 1916, Ant. Vykopal 1/1 1917, Kar. Trnka 9/8 1917, Jos. Strouhal 12/7 1917, Fr. Koníček 17/7 1917, Fr. Kempler 26/9 1917, Fr. Drtil 5/10 1917, Syl. Kaláb 27/? 1918, V. Lenek 30/6 1918, Fr. Malisek 28/8 1918, Fr. Najer ?/9 1918, Kar. Bašný 14/9 1918, Frant. Vac…8/? 1914, Frant. Havlík (?) ?/? 1916

ZEMŘELI
Rud. Král oběť persekuce 1/2 1918, Boh. Dostál 2/12 1915, Fr. Hofman 20/2 1915, Jos. Valenta 6/4 1916, Kar.Čelechovský 15/10 1916, Jos. Morava 15/8 1917, Jak. Cibulec 14/3 1917, Fr. Čelechovský 17/10 1917, Met. Rozehnal 22/2 1918, Lad. Všetička 9/6 1918, Kar. Smutný 5/3 1918, Al. Strouhal 28/9 1918, Voj. Božek 5/10 1918, Kar. Nehera 20/11 1918, Al. Pavlák 29/3 1920, Fr. Vágner 2/7 1920, Kar. Hýbl 21/1 1921, Fr. Havránek 29/8 1920

NEZVĚSTNÍ
Al. Přecechtěl od 1914, Fr. Vlk od 1915, Jan Kaštil od 1915, Al. Vyroubal od 1915, Fr. Kouřil od 1916, R. Řehulka od 1916, Jos. Foukal od 1917, Fr. Lunáček od 1917, Kar. Kouřil od 1917, Al. Pleva od 1918, Fr. Valášek od 1918, Fr. Kaštil od 1918.
Poznámka:

některá jména jsou nečitelná


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7108-33194
Souřadnice: N49°30'58.02'' E17°3'36.82''
Pomník přidal: Ivo Rozehnal

Pomník Obětem 2. světové války - místo je zrušené

Autor: Ivo Rozehnal, 28.05.2008
Umístění: Kostelec na Hané, Jakubské náměstí, vedle radnice
Nápis:
1939 – 1945
BUBENÍK ALOIS 1943, BUBENÍK JOSEF 1942, BOŽEK TOMÁŠ 1943, DOSTÁL ANTONÍN 1942, GREPL FRANTIŠEK 1944, KUČERA ALOIS 1942, KUČERA FRANTIŠEK 1942, KOPEČNÝ LEOPOLD 1943, NOVOTNÝ ADOLF 1942, ŠNAJDR JAN 1942, VLK FRANTIŠEK 1942

PAMÁTCE KOSTELECKÝCH OBČANŮ – VLASTENCŮ
UMUČENÝCH V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH
V LETECH NĚMECKÉ NACISTICKÉ OKUPACE
NEZAPOMENEME
Poznámka:

Původně pomník s tankem a deskou s nápisem RUDÉ ARMÁDĚ. Ta byla odstraněna, spolu s protitankovým kanonem z pomníku, po sametové revoluci. Fotografie původního vzhledu pomníku je z knihy Prostějovsko ve fotografiích 1985, autor fotografie Jan Pospíšil.

V současné době (rok 2020) byly v místě byly provedeny stavební úpravy, kdy byl odstraněn podstavec protitankového děla s tabulkou. Samotný nový pomník byl umístěn asi o 50 m k silnici na Konici.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7108-33193
Souřadnice: N49°30'56.99'' E17°3'31.18'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Ivo Rozehnal

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ivo Rozehnal, 13.06.2020
Umístění: Kostelec na Hané, Jakubské náměstí, vedle radnice
Nápis:
PAMÁTNÍK OBĚTEM DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 1939 - 1945

BUBENÍK ALOIS 1943
BUBENÍK JOSEF 1942
BOŽEK TOMÁŠ 1943
DOSTÁL ANTONÍN 1942
GREPL FRANTIŠEK 1944
KUČERA ALOIS 1942
KOPEČNÝ LEOPOLD 1943
NOVOTNÝ ALOIS 1942
KUČERA FRANTIŠEK 1942
VLK FRANTIŠEK 1942
ŠNAJDR JAN 1942

PAMÁTCE KOSTELECKÝCH OBČANŮ UMUČENÝCH V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH V LETECH NĚMECKÉ NACISTICKÉ OKUPACE - NEZAPOMENEME
Poznámka:

Zhotovitel - kovářství Stawaritsch 2020.
Pomník nahradil zrušené místo - https://www.vets.cz/vpm/10225-pomnik-obetem-2-svetove-valky/#10225-pomnik-obetem-2-svetove-valky.
Proti původní desce je rozdíl - jméno NOVOTNÝ ADOLF 1942 změněno na nové NOVOTNÝ ALOIS 1942.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7108-33193
Souřadnice: N49°30'57.85'' E17°3'30.39''
Pomník přidal: Ivo Rozehnal

Pomník Josef Kaštil

Autor: Pavlína Koncošová, 28.02.2021
Umístění: Kostelec na Hané, Palackého
Nápis:
VÁM GLORIOLA KOLEM HLAV
BY ZÁŘIT MĚLA,
VY MUČEDNÍCI, VÁLKY OBĚTI!
VÁM PALMA VÍTĚZSTVÍ
PŘIŘKNUTA BÝTI MĚLA!
CO POMŮŽE VŠAK VAVŘÍNY TEĎ
ZDOBIT CHLADNÁ VAŠE ČELA,
KDYŽ STRHANÉ VAŠE ZRAKY
TĚŽKÉ OBŽALOBY VZNÁŠÍ NAD OBLAKY
A ZMODRALÉ VAŠE RETY
JAK BY K NEBI
VZKŘIKNOUT CHTĚLI ZOUFALE!

POMNÍK TENTO JEST POSTAVEN
K PAMÁTCE
JOSEFA KAŠTILA,
C. K. ČETNICKÉHO STRÁŽMISTRA
Z KOSTELCE ČÍS. 135.
KTERÝ PADL V BOJI 18. LIST. 1914.
POCHOVÁN JEST V BŘEZINĚ V RUSKU
V MLADÉM VĚKU 23 LET.
SPI KLIDNĚ V DÁLNÉ CIZINĚ!
Poznámka:

Kaštil Josef: *1892 Kostelec. Vizewachtmeister beim k. k. Landesgendarmeriekommando Nr. 4. Po vypuknutí války u polního četnictva, služba jako Zugskommandant beim k. k. Landwehrinfanterieregiment Nr. 34. Padl v bitvě u Rzeplinu, Ruské Polsko, 19.11.1914.
(zdroj: VHÚ)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7108-41682
Souřadnice: N49°31'3.83'' E17°4'1.96'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Pavlína Koncošová
Doplnění informací: Arno Glaser

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Pavlína Koncošová, 28.02.2021
Umístění: Kostelec na Hané, Palackého, hřbitov, vlevo od kaple
Nápis:
MY, KTEŘÍ JSME SE NEVRÁTILI,
VOLÁME K VÁM:
LIDÉ, BDĚTE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7108-34159
Souřadnice: N49°31'3.83'' E17°4'1.96'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Hroby Obětí 1. světové války

Autor: Pavlína Koncošová, 28.02.2021
Umístění: Kostelec na Hané, Palackého, hřbitov, čelní strana
Nápis:
Ruští zajatci z čelechovického cukrovaru
1918
Dmitrij Albul
Valerián Stremskij
Akim Bagadžansky
Grigorij Skripnuk
Sergěj Vasilij

Ruští zajatci z čelechovického cukrovaru
1918
Chabibula Karimulin
David Abramson

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7108-39277, CZE7108-38574
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Souřadnice: N49°31'3.83'' E17°4'1.96'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Hrob Bohuslav Kubíček

Autor: Josef Marcián, 04.09.2022
Umístění: Kostelec na Hané, Palackého, hřbitov Kostelec na Hané
Nápis:
RODINA KUBÍČKOVA
BOHUMIL KUBÍČEK
RUSKÝ LEGIONÁŘ
+ 19.3.1930 V STÁŘÍ 47 R.
Poznámka:

BOHUMIL KUBÍČEK : * 26.12.1882 Staro Ptení čp. 48, dnes obec Ptení, ruský legionář, vojín olomouckého 54. pěšího pluku R-U armády. Zajat 17.8. 1914 v bitvě u Krasniku v Ruském Polsku. 10.11.1917 se přihlásil v Bijsku (dnes Altajský kraj na Sibiři) do legií a zařazen 7.1.1918 k 4. střeleckému pluku. Konec v legiích 1.3.1920 v hodnosti vojína.
(zdroj: Záznam vojáka VHA Praha)


Souřadnice: N49°31'8.6'' E17°3'43.3'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Josef Marcián