Konice

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Jiří Porteš, 14.08.2013
Umístění: Konice, Na Příhonech, na budově základní umělecké školy (dříve mateřské školky)
Nápis:
TATO JUBILEJNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA BYLA
POSTAVENA V DESÁTÉM ROCE NAŠÍ
SAMOSTATNOSTI PAMÁTCE PADLÝCH OBČANŮ
KONICKÝCH VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914 - 1918

ANTL EMIL, ANTL KAREL, AUGUSTIN ANT. leg., BURIAN LEOPOLD, DOSTÁL EDUARD, DOSTÁL VINCENC, DREŠR JAN, DREŠR JOSEF, EŠNER KAREL, FREML ALOIS, FREML FRANT., FUNK EDUARD, GREPL JAN, GREPL RUDOLF, GREPL VÁCLAV, GRULICH JAN, GRULICH LEOPOLD, HÁJEK ANTONÍN, HAJNYŠ ANTONÍN, HIRT JOSEF, HIRT VILÉM, TRBUŠEK R. leg.
KOMÁREK JOS., KORKEŠ JOSEF, KOTIŠ JAN, KOUKAL FLORIAN, KRAMPOL JAN st:, KRAMPOL JAN ml., KREJČÍ ALOIS, KUBA FRANTIŠEK, KVAPIL OLDŘICH, KÝR KAREL leg., NAVRÁTIL KAREL, NOVÁK LEOPOLD, NOVOTNÁÝ KAREL, OHLÍDAL ALBÍN, ONDRÁŠEK JAN, OPLETAL RUSOLF, OPLETAL VILIB., PAJCHL ANTONÍN, POLES FRANT., PROCHÁZKA K., SUŠIL JAN, HETL JAN, SWATOŇ OTO,
SEDLÁČEK JAN, SEDLER JOSEF, SMRČEK LAD. leg., SNÁŠEL FRANT., SNÁŠEL JOS. leg., SNÁŠEL VAVŘÍN, SVOBODA FRANT, ŠELCL ALOIS, TRBUŠEK BOHUM., ULMAN JOSEF, ULMAN RICHARD, VESELÝ JOSEF, VLACH ŠIMON, VODÁK ANTONÍN, VODÁK FRANT., VRBA FERDINAND, VŠETIČKA KAR., VYMLÁTIL KAR., VAJÍDAL FEL., VYSLOUŽIL ONDŘ., ZDAŘIL TOMÁŠ, RYP VILÉM, OHLÍDAL FRANT.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7103-21746
Pomník přidal: Jiří Porteš