Valašské Meziříčí

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 30.03.2013
Umístění: Valašské Meziříčí, místní část Brňov, ve středu obce, pod kaplí
Nápis:
1914 - 1918
PAMÁTCE PADLÝCH
VE SVĚTOVÉ VÁLCE

ONDERKA ALOIS
ONDERKA ALOIS
ONDERKA JAN
ONDERKA IGNÁC
SKALKA JOSEF
VLČEK JAN
ZÁTOPEK JOSEF
ZETEK ALOIS
HRABOVSKÝ FRANT.
HRABOVSKÝ JIŘÍ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7210-29644
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Lumír Kuchyňka, 12.09.2019
Umístění: Valašské Meziříčí, severozápadní část města, na kopci Helštýn
Nápis:
OBĚTMI K SVOBODĚ
Poznámka:

fotky v příloze - stav před opravou


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7210-01306
Souřadnice: N49°29'3.5'' E17°59'7.12''
Pomník přidal: Petr Vacek

Pamětní desky Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 15.03.2013
Umístění: Valašské Meziříčí, místní část Hrachovec, na stěně kostela
Nápis:
ZDEJŠÍM PADLÝM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914-18
V UPOMÍNKU VĚNUJÍ OBČANÉ.
BAROŠ KAREL *1891 †1917
DOBEŠ JOSEF *1886 †1917
DVORSKÝ JOSEF *1899 †1917
KABELÁČ JOSEF *1874 †1917
KRČMÁŘ ALOIS *1894 †1915
STOLÁŘ JOSEF *1882 †1916
TYRALÍK JAN *1870 †1917
KNÁPEK JAN *1899 †1918.
HRACHOVEC JOSEF *1892 1915.

OBĚTEM
DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 1939-45
DOBIÁŠ BOHUSLAV *1907 †1940
HRUBOŇ BOHUMIL *1924 †1944
PAČESNÝ FRANT. *1912 †1942
ČEST JEJICH PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7210-01288
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Lenka Šimčíková
Příprava dat: Vojtěch Stráník