Valašské Meziříčí

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 15.02.2013
Umístění: Valašské Meziříčí, Mírová 500/7, nad domovním vchodem
Nápis:
MUC. IVAN KOLAŘÍK
ČLEN PARA ODDÍLU OUT DISTANCE
OBĚTOVAL ŽIVOT ZA SVOBODU
2. DUBNA 1942.
JEHO RODINA I RODINA
HRUŠÁKOVA BYLY POPRAVENY.
ČEST JEJICH PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7210-01290
Pomník přidal: Lenka Šimčíková
Příprava dat: Vojtěch Stráník