Břehy

Obránců míru, nezařazeno

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Vladimír Šváb a Eva Švábová, 21.08.2006
Umístění: Břehy, u cesty z Přelouče do Břehů za mostem přes Labe u odbočky na Lohenice
Nápis:
Zde položili své životy
za vlast
dne 6. května 1945

FRANTIŠEK HROBAŘ
ze Břehů
*23.2.1905

JOSEF ZEMAN
z Lohenic
*15.5.1924

Čest jejich památce.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5311-06878
Souřadnice: N50°02'39.48'' E15°34'30.57''
Pomník přidal: Vladimír Šváb a Eva Švábová

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ing. František Steklý, archiv
Umístění: Břehy, Obránců míru, březový háj
Nápis:
V ROVECH VAŠICH
PO SVĚTĚ ROZTROUŠENÝCH
NECHŤ ZDÁ SE VÁM O
DOSAŽENÉ SVOBODĚ NAŠI!
1914 – 1918
1939-1945
VĚNUJÍ OBČANÉ

MATIČKA JOSEF STÁR 21R, KOPŘIVA BOHUSL. STÁR 19R, ŠETINA VÁCLAV STÁR 29R, SAKAŘ VÁCLAV STÁR 26R, KUTINA VÁCLAV STÁR 23R, ŠTRUDL VÁCLAV STÁR 23R, TĚŠÍNSKÝ HYNEK STÁR 36R, ŠTĚPÁNEK JAN STÁR 34R, MAREŠ JAN STÁR 23R

TOMÁŠEK FRANT. STÁR 22R, TOMÁŠEK VÁCLAV STÁR 24R, VOJÍŘ KAREL STÁR 43R, NEKVAPIL JOSEF STÁR 24R, MAREŠ KAREL STÁR 19R, DMEJCHAL ADOLF STÁR 25R, DMEJCHAL JAN STÁR 23R, MACHAČ VÁCLAV STÁR 48R, MAREŠ VÁCLAV STÁR 31R

BAHNÍK JOSEF, ŠTĚPÁNEK JOSEF, KNOP KAREL, HROBAŘ FRANT., BAŽANT BOHUMIL, DIVIŠ LADISLAV
Poznámka:

- odhalen 17.10.1920, autor mistr Vávra z Přelouče;
- jako oběť 2. sv. v. jen Hrobař František, nar. 23.2.1905, zemřel 6.5.1945 (zdroj databáze CEVH MO ČR)
- fotografie z obecní kroniky


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5311-06897
Souřadnice: N50°03'20.55'' E15°35'06.67''
Pomník přidal: Ing. František Steklý
Doplnění informací: Ing. František Jedlička