Libčice nad Vltavou

Pamětní deska Mistr Jan Hus

Autor: Marek Lanzendorf, 18.12.2020
Umístění: Libčice nad Vltavou, 5. května, nad vstupem do evangelického kostela
Nápis:
HLEDEJ PRAVDU, SLYŠ PRAVDU, UČ SE PRAVDĚ, MILUJ PRAVDU,
PRAV PRAVDU, DRŽ PRAVDU, BRAŇ PRAVDY AŽ DO SMRTI.
MISTR
JAN HUS
1415 1915
SVATÉ PAMĚTI OTCE ČESKÉ REFORMACE VDĚČNÍ EVANGELÍCI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf