Tursko

Křížovnická, Pražská

Hrob ruských zajatců

Autor: Marek Lanzendorf, 10.10.2015
Umístění: Tursko, Křížovnická, hřbitov
Nápis:
Zde v Pánu odpočívají
ruští zajatci
zabiti bleskem 13. června 1917
JAN DOBROWOLSKI
ROSSIANY u KOWNA
26 let stár
MICHAL TATARA
z LEPANOWA u N. RADOMSKU
26 let stár
*
BLOCHA VASILII IVAN
NAR. 1924 ZEMŘ. 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2105-26431
Souřadnice: N50°11'25.93'' E14°19'29.75''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Antonín Beňo a Josef Vágner

Autor: Marek Lanzendorf, 10.10.2015
Umístění: Tursko, Křížovnická, hřbitov
Nápis:
PADLÝM HRDINŮM
DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

ANTONÍN BEŇO
*21.6.1908 +6.5.1945
JOSEF VÁGNER
*1.3.1928 6.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2105-26432
Souřadnice: N50°11'25.93'' E14°19'29.75'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Radovan Karas

Autor: Marek Lanzendorf, 10.10.2015
Umístění: Tursko, Křížovnická, hřbitov
Nápis:
RADOVAN KARAS
*3.8.1964 +31.8.1985

Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°11'25.93'' E14°19'29.75'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf André a Josef Regenerml

Autor: Marek Lanzendorf, 10.10.2015
Umístění: Tursko, Křížovnická, hřbitov
Nápis:
ANDRÉ E. REGENERML
*31./3.1914 +30./9.1941
škpt. popravený nacisty

JOSEF F. REGENERML
*24./3.1882 +22./9.1940
pochovaný v Teheránu
Poznámka:

ANDRÉ E. REGENERML - narozen: 31.3.1914, Brooklyn, New York, USA. Americká rodina, která se kvůli vypuknutí 1. světové války nemohla vratit zpět do USA a zůstala natrvalo v Čechách. A. Regenermel ( na náhrobku je chybně napsáno příjmení ) se podílel se na radiotelegrafickém spojení s exilovou vládou v Londýně. Během předávání zpráv byl 7. května 1941 zatčen, následně vyslýchán a 30.9.1941 v Ruzyni popraven. Byl nejbližším spolupracovníkem nejúspěšnějšího odbojového telegrafisty Jindřicha Klečky.
(zdroj:Turské noviny, březen 2014, str.8 )

JOSEF F. REGENERML - Správně Regenermel. Důstojník v záloze. Otec odbojáře škpt. André E. Regenermela. Pohřben na teheránském hřbitově Doulab Catholic Cemetery. ID 2313, sekce P, řada 2. Nápis na náhrobku: Josef Regenermel 1883 – 1940 Čech.
(zdroj: Turské noviny, březen 2014, www.doulabcemetery.com )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°11'25.93'' E14°19'29.75''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser

Kenotaf Václav Petrák

Autor: Marek Lanzendorf, 10.10.2015
Umístění: Tursko, Křížovnická, hřbitov
Nápis:
syn VÁC. PETRÁK
vojín žin. bat. č.8,
padl 2./3.1915 v Karpatech
v 27.roce věku svého.

Poznámka:

Sapp.,SappBaon Nr. 8, 2. Komp., zemřel na zápal plic 2.3. 1915 ve Feldspital Nr.1/8, pohřben Takcsany.
(VHÚ)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°11'25.93'' E14°19'29.75''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser

Kenotaf Jan Schönfeldr

Autor: Marek Lanzendorf, 10.10.2015
Umístění: Tursko, Křížovnická, hřbitov
Nápis:
JAN SCHÖNFELDR
vojín c.a k.8.zem.pluku
dokonal svůj mladý život v bitvě
u MOSZEZANICE v RUSKU
9.listopadu 1915 ve věku 21 roků.

Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°11'25.93'' E14°19'29.75''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Kenotaf Jaroslav Fatka

Autor: Marek Lanzendorf, 22.09.2015
Umístění: Tursko, Křížovnická, hřbitov
Nápis:
JAROSLAV FATKA
vojín c.k.pěš.pol.pl.75
podlehl útrapám válečným
v Sibíni (Uhry) 5./5.1917 v stáří 32r.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Michal Lukášek, 12.11.2006
Umístění: Tursko, Pražská, na rohu s ulicí K Erzu, před budovou MŠ,ZŠ
Nápis:
BĚD TOLIK PŘINESLAS NÁM, DOBO,
ŽE PÍSEŇ MŘELA SRDCE KAMENĚLO.
PADLÝM BRATRŮM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914-18.

JAROSLAV FATKA
JOSEF HLOUŠEK
ANT. HOMOLKA
BOHUMIL HRABĚ
TOMÁŠ HRABĚ
JAROSL. KŘEMEN
JIŘÍ MATUCHA
VÁCLAV MICHOVSKÝ
JOSEF PETERKA

BOHUMIL PECHAR
VÁCL. PETRÁK
JAN SCHÖNFELDER
FRANT. STŘÍBRNÝ
FRANT. VLČEK
JOSEF VOCILKA
KAREL VODOLAN
FR. A VÁCL. ZAVADIL
JOSEF ZEZULAR

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2105-26433
Pomník přidal: Michal Lukášek
Doplnění informací: Marek Lanzendorf