Hruška

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Roman Šlosar - KVH WEST, 01.02.2008
Umístění: Hruška, na návsi nedaleko kostela
Nápis:
PADLÝM A ZEMŘELÝM
VOJÍNŮM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 - 1918
VĚNUJÍ OBČANÉ

NYNÍ MRTVI LEŽÍME TAM,
JAK ZÁKONY KÁZALY NÁM.

PRAVDA VÍTĚZÍ!
OBĚTI NACISTICKÉ PERSEKUCE 1939 - 1945
NOVÁK FRANT. 12.1.1904 ZASTŘELEN 10.1.1945
TOMANÍK KAR. 27.3.1899 UTÝRÁN 16.6.1945
BALÁŠ BEDŘ. 17.7.1890 UTÝRÁN 24.3.1942
KONEČNÝ J. 16.3.1882 UTÝRÁN 5.2.1942
MAJER VÁC. 19.10.1898 UTÝRÁN 4.2.1942
OTEVŘEL OLD. 24.2.1905 UTÝRÁN 22.3.1942
VRÁNA FRANT. 4.5.1905 OBĚŠEN 14.10.1941
NA PAMĚŤ VĚNUJÍ OBČANÉ.
Poznámka:

Památník byl původně věnován padlým v 1. světové válce. Po 2. světové válce byl doplněn o pamětní desku se jmény obětí nacistické persekuce. V průběhu bojů o obec nedošlo ke ztrátám na životech místních občanů s výjimkou děvečky z čísla 32, pocházející z Hodonína, která byla těžce zraněna střepinou a svému zranění později v nemocnici podlehla.

Z obecní kroniky se dovídáme, že na frontě u Hrušky padli čtyři sovětští vojáci z nichž jeden měl hodnost majora. Krátce po osvobození obce sovětská armáda odjela a byla vystřídána motorizovanou brigádou 1. čs. armádního sboru. Na faře byl ubytován brigádní generál Oldřich Španiel se svým štábem.

Na pomníku padlým ve světových válkách v obci Hruška jsou uvedena špatná data úmrtí Františka Nováka (10. 1. 1945 místo 24. 1. 1945) i Karla Tomaníka (16. 6. 1945 místo 18. 6. 1945).


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7108-07513
Pomník přidal: Roman Šlosar - KVH WEST
Doplnění informací: Petr Jirák

Pamětní deska Karel Tomaník

Autor: Mgr. Petr Jirák, 23.05.2012
Umístění: Hruška, č. p. 68, v prvním patře mezi okny
Nápis:
NA VĚČNOU PAMÁTKU
UMUČENÉHO KOLEGY
KARLA TOMANÍKA
SPOLEČENSTVO KOVÁŘŮ A PODKOVÁŘŮ PŘEROV
Poznámka:

Karel Tomaník (narozen 27. 3. 1899 v Hrušce) pracoval v rodné obci jako kovář.
Za války se zapojil do rozšiřování ilegálních protinacistických tiskovin. Zejména se jednalo o komunistickou tiskovinu Moravská rovnost, kterou na Kojetínsku nejvíce rozšiřoval kamenosochařský pomocník Jaroslav Raška (ročník 1915). Tomaník dostával Moravskou rovnost od zemědělce Františka Nováka (ročník 1904) z Hrušky a dále je Tomaník předával místním zemědělcům Bohumilovi Celému a Františku Řezníčkovi (ročník 1904).
Na přelomu let 1943 a 1944 došlo k rozsáhlému zatýkání členů Moravské rovnosti z Kojetínska i Přerovska. Čtyři z nich byli odsouzeni k trestu smrti a popraveni dne 24. 1. 1945 ve Vratislavi - mezi ně patřili i Jaroslav Raška a František Novák. Nacisté uvažovali i o popravě Karla Tomaníka, ale nakonec ho odsoudili k trestu odnětí svobody na mnoho let.
Celému a Řezníčkovi toho nacisté moc nedokázali, protože oba byli propuštěni již v průběhu roku 1944.
Během věznění onemocněl Tomaník tuberkulózou, po válce byl převezen z nemocnice v Praze do rodné Hrušky, kde 18. 6. 1945 zemřel.
Na Tomaníkův rodný dům (č. p. 68) nechalo v roce 1946 Společenstvo kovářů a podkovářů přerovského okresu zasadit bronzovou pamětní desku.
(zdroj: JIRÁK, Petr: Distribuovali protinacistické tiskoviny. Právo, příloha Střední a východní Morava, roč. 24, č. 120, 24. 5. 2014, s. 13.)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Petr Jirák