Praha 2

Pamětní deska Petr Zlenko

  • + o skupině VPM (Poslední adresa)
    • Projekt Ústav pro studium totalitních režimů - "Poslední adresa" připomíná osudy lidí, kteří se stali obětí represí komunistického režimu. Na zdech domů, kde tito lidé žili v době svého zatčení, jsou umístěny pamětní tabulky velikosti dlaně nesoucí základní údaje o člověku, který se po zatčení na místo svého bydliště už nikdy nevrátil. Každá pamětní tabulka je věnována jednomu konkrétnímu člověku, má stejnou podobu a obsahuje stejné informace (jméno, povolání, rok narození, datum zatčení a úmrtí). Cílem projektu je vyzdvihnout osudy jednotlivých lidí, proto je jeho mottem: „Jedno jméno, jeden život, jedna tabulka“. Tyto stejné nevelké tabulky tvoří dohromady společný neohraničený památník.

      Webové stránky projektu - http://www.posledniadresa.cz
    • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Petr Topič, 06.05.2021
Umístění: Praha 2, Lužická 1701/38
Nápis:
ZDE ŽIL
PETR ZLENKO
PRACOVNÍK SLOVANSKÉ KNIHOVNY
NAROZEN 6.6.1891
ZATČEN SOVĚTSKOU KONTRAROZVĚDKOU 6.7.1945
ZEMŘEL V GULAGU 1.10.1954
Poznámka:

- narozen 6. června 1891 na ukrajinské Volyni
- během 1. světové války mladší důstojník carské armády
- po převzetí moci bolševiky v roce 1917 vstoupil do armády Ukrajinské lidové republiky, kde zůstal po dobu trvání občanské války
- v roce 1920 emigroval do Polska, profesor matematiky na soukromém gymnáziu v Brestu nad Bugem. Následně odchod do Československa.
- 1937 se v Praze oženil a získal československé občanství
- správce knihovny v Drahomanovově ústavu a ve Slovanské knihovně ministerstva zahraničí
- aktivně psal do ukrajinských exilových časopisů, podílel se na vzniku mnoha významných ukrajinských publikací, politických i vědeckých kompilátů, publikoval v českých i slovenských odborných knihovnických periodikách
- 6. července 1945 zatčen příslušníky sovětské vojenské kontrarozvědky Smerš a odvlečen do Kyjeva
- 3. prosince 1945 odsouzen za protisovětskou činnost k deseti letům v nápravně pracovním táboře, odvolání zamítnuto
- 1. října 1954 zemřel na celkové vyčerpání organismu, několik měsíců před vypršením trestu
(zdroj: http://www.posledniadresa.cz/)

deska odhalena 6.5.2021


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ivan Brezina