Véska

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Radim Jarošek, 08.10.2006
Umístění: Véska, hřbitov
Nápis:
Zur Erinnerung an die Opfer des Weltkrieges
aus den Gemeinden
KAMITZ, DöRFEL u. Gr. HERMSDORF

KAMITZ (Kaménka)
Löw Anton 26. X. 1914 R.P.
Geppert Josef 17. III. 1915 Gal.
Olbrich Franz 17. X. 1915 R.P.
Mansky Ferd. 17. XI. 1915 Ung.
Ehler Anton 27. VII. 1915 R.P.
Pauler Josef 6. VI. 1916 Buk.
Olbrich Josef 5. XII. 1916 Jt.
Pauler German vermißt 18. 11. 1914 (nejasně čitelné datum)
Schenk Alois 20. VI. 1918 R.P.
Pauler Josef ?. 9. 1918 Jt.

DÖRFEL
Gr. Hermsdorf
Poznámka:

- Část textu nečitelná.
- Na paměť obětí 1. světové války byla na hřbitově ve Vésce v roce 1921 postavena a vysvěcena jako památník padlým lurdská jeskyně se sochou Panny Marie. Ve vyzděné jeskyni stojí Matka Boží s rukama zvednutýma k motlitbě, přes pravou paži má zavěšený růženec. Pod ní klečí modlící se anděl. Prázdné nábojnice (původně tři) připomínají hrozné boje ve kterých padli. U Mariiných nohou jsou na mramorové desce jména padlých tří obcí – Vésky, Kamenky a Heřmanic.
- Pomník je z lomového kamene dovezeného z Dolního lesa pod Heřmanicemi. Autorem pomníku je kameník Forche z Oder.
- Vysvěcení provedl Dr. J. Schinzel z Olomouce 3. července 1921 na slavnost zasvěcení farního kostela ve Vésce. Jako mimořádný dobrodinec je uváděn Franz Gerlich, selský výměnkář z Heřmanic, který přispěl částkou 3 000 Kč.
- Původně byly na pomníku i fotografie padlých.
- Pomník byl publikován ve vlastivědném časopise POODŘÍ č. 4/2008.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8116-07601
Pomník přidal: Radim Jarošek
Doplnění informací: Jaroslav Duda
Příprava dat: Roman Ujfaluši