Pustějov

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Radim Jarošek, 09.09.2006
Umístění: Pustějov, pod kostelem Maří Magdalény
Nápis:
Padlým bratřím 1914–1918

Bajtek Ferd. 1892–1914
Barvík Vil. 1882–1915
Barvík Jos. 1891–1914
Barvík Jos. 1887–1915
Čegan Jos. 1881–1914
Barvík Rich. 1894–1915
Handla Fr. 1893–1914
Blaheta Jan 1895–1915
Heinrich Fr. 1882–1914
Havrland Vil. 1877–1915
Horák Jos. 1879–1914
Horák Rich. 1878–1915
Libišer Jos. 1887–1914
Horák Vil. 1880–1915
Macháček Fr. 1890–1914
Jarzyna Štěp. 1880–1915
Rokyta Fr. 1883–1914
Konečný Ferd. 1874–1915
Sokol Vil. 1887–1914
Kyselý Jos. 1885–1915
Sokol Fr. 1889–1914
Medek Maxm. 1880–1915
Tegel Rich. 1892–1914
Popp Fr. 1876–1915
Tegel Jos. 1893–1914
Srubek Kar. 1883–1915
Urban Em. 1892–1914
Šnajder Fr.1889–1915
Buček Fr. 1872–1916
Blaheta Jos.1897–1917
David Jos. 1890–1916
Dluhoš Al.1895–1917
Dluhoš Jan 1877–1916
Grosman Jan 1885–1917
Heinrich Jan 1891–1916
Mičulka Jan 1884–1917
Macháček Jos. 1893–1916
Schmid Leop.1878–1917
Popp Rud. 1885–1916
Zdráhala Kar.1895–1916
Sokol Fr. 1866–1916
Demel Fr. 1895–1918
Staněk Em. 1888–1916
Gilar Vil.1880–1918
Šlajter Jan 1896–1916
Šnajder Jos. 1899–1918
Poznámka:

V Pustějově zahynulo v 1. světové válce 46 občanů. V červenci r. 1923 jim byl postaven pomník ve svahu pod kostelem Maří Magdalény, do jehož kamenné schránky pod žulovým sousoším – alegorická postava vojáka se zbraní s raněným u nohou a státním znakem ČSR – byla vložena pamětní listina.
Při odhalování pomníku měl slavnostní projev „Padlým bratřím“ spisovatel František Sokol-Tůma.
Pomník byl publikován ve vlastivědném časopise POODŘÍ č. 4/2008.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8101-07574
Pomník přidal: Radim Jarošek
Příprava dat: Roman Ujfaluši