Letohrad

Pamětní deska T. G. Masaryk

Autor: Jiří Padevět, 11.10.2021
Umístění: Letohrad, Václavské náměstí 56, nad vchodem ve výši prvního patra
Nápis:
1. KVĚTNA 1904
PŘEDNÁŠEL V NAŠEM MĚSTĚ
O KARLU HAVLÍČKU
BOROVSKÉM
PROF. DR.
T. G. MASARYK
PREZIDENT OSVOBODITEL
NEHYNOUCÍ JEHO PAMÁTCE
V DVACÁTÉM ROCE REPUBLIKY
MĚSTSKÁ RADA
28. ŘÍJNA 1938.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'11.27'' E16°29'57.33''
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Petr Jilemnický

Autor: Jiří Padevět, 11.10.2021
Umístění: Letohrad, Václavské náměstí 77, na fasádě vpravo od vchodu
Nápis:
ZDE SE NARODIL
DNE 18. BŘEZNA R. 1901
SPISOVATEL, NÁRODNÍ UMĚLEC,
ČESTNÝ OBČAN ZDEJŠÍHO MĚSTA
PETR JILEMNICKÝ
ZEMŘEL JAKO KULTURNÍ ATAŠÉ
ČSL. VELVYSLANECTVÍ
DNE 19. KVĚTNA 1949 V MOSKVĚ.
Poznámka:

Petr (Peter) Jilemnický byl účastníkem druhého komunistického odboje a od roku 1942 do konce okupace vězněn nacisty na několika místech.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Peter_Jilemnick%C3%BD )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'8.88'' E16°29'59.77''
Pomník přidal: Jiří Padevět