Kunín

Pomník Obětem 2. světové války a vojákům Rudé armády

Autor: Jiří Paclík, 26.09.2009
Umístění: Kunín, park před obecním úřadem
Nápis:
MÍR JE DAR,
KTERÝ POSLOUŽÍ VŠEM.

NA PAMĚŤ
HRDINŮM
RUDOARMĚJCŮM
A VŠEM, KTEŘÍ
POLOŽILI ŽIVOTY
ZA NAŠI VLAST.
Poznámka:

Panel z červené žuly byl zřejmě postaven později.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-8115-22229
Souřadnice: N49°37'57.72'' E17°59'21.58''
Pomník přidal: Jiří Paclík

Pamětní desky Obětem 1. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 18.09.2013
Umístění: Kunín, v podvěží kostela
Nápis:
Deska zcela vlevo od vchodu:
Axmann Josef 157. (pozn.: padl 13. 9. 1914, Rozwadów ve 22 letech)
Axmann Leopold 212. (zemřel v březnu 1916 v Opavě)
Ing. Barwig Ferdinand 148. (zemřel v nemocnici v Krakau a. d. Ruhr)
Barwik Friedrich 216. (zemřel v ruském zajetí)
Barwik Josef 80. (nezvěstný od r. 1914 v Rusku)
Blaschke Heinrich 182. (padl 16. 11. 1914 v 41 letech)
Blaschke Heinrich 245. (zemřel 23. 4. 1918 ve 29 letech)
Blaschke Vinzenz 17. (není uveden v Heimatbuch Kunewald)
Böhm Alois 117. (zemřel 2. 7. 1916 v Budapešti ve věku 23 let)
Böhm Josef 132. (zemřel 11. 6. 1915 u Jaroslavi ve 30 letech)
Böhm Vinzenz 132. (zemřel 11. 6. 1915 u Jaroslavi ve 30 letech)
Böhm Ferdinand 132. (padl 20. 6. 1918 na Piavě)
Bönisch Johann 210. (zemřel 4. 1. 1917 ve věku 46 let)
Bönisch Rudolf 223. (nezvěstný od června 1916)

Deska vlevo od vchodu:
Bönisch Josef 223. (zemřel 28. 6. 1917 v Bratislavě)
Bönisch Friedrich 22. (nezvěstný od června 1916 v Rusku)
Gold Rudolf 199. (padl 14. 8. 1915 poblíž Tolmein/Isonzo /obec Tolmino na řece Soča/ ve věku 24 let)
Gold Wilhelm 32. (není uveden v Heimatbuch Kunewald)
Hans Alois 8. (zemřel 23. 1. 1917 ve věku 49 let)
Hans Josef 20 (v publikaci je uvedeno čp. 19, zemřel 10. 1. 1915 v Laa a. Th.)
Jahn Josef 93. (v publikaci uvedeno Alois, padl v září 1915 v Polsku)
Klemisch Heinrich 235. (padl 5. 6. 1917 poblíž Terstu ve věku 27 let)
Kopetschke Ferdinand 82. (v publikaci uvedeno čp. 83, padl 2. 7. 1916 u Lucku)
Köllner Ferdinand 3. (padl 18. 3. 1915 u Gorlice ve věku 27 let)
Köllner Ferdinand 162. (zemřel v 21 letech v roce 1916 ve věku 21 let)
Köllner Josef 162. (padl v roce 1916 v Rusku)
Kunz Heinrich 170. (zemřel 16. 8. 1917 v Novém Jičíně ve věku 43 let)
Lipofski Alois 169. (v publikaci uvedeno Lipovský, zemřel v roce 1915 v Olomouci ve věku 38 let)

Deska vpravo od vchodu:
Schindler Josef 94. (padl 20. 6. 1918 v Itálii)
Schindler Emil 70. (zemřel 11. 7. 1914 v Kasan ve věku 21 let)
Schneider Wilhelm 114. (padl v roce 1916 v Rusku ve věku 26 let)
Schwarz Josef 135. (v publikaci uvedeno čp. 133, padl 22. 7. 1917 v Bukovině ve věku 26 let)
Schwarz Vinzenz 244. (padl 27. 8. 1914 u Krasniku ve věku 39 let)
Schimitschek Josef 83. (uvedeno čp. 85, padl v září 1915 u Nida /asi městečko v Litvě/ ve věku 22 let)
Stodulka Eustach 68. (v publikaci uvedeno Eustachius, nezvěstný od ústupu od Lublinu)
Tropper Viktor 25. (není uveden v Heimatbuch Kunewald)
Vita Johann 236. (nezvěstný od roku 1916)
Wagner Heinrich 44. (padl u Brestu Litevského v roce 1915)
Wenzel Gustav 251. (padl 4. 5. 1915 u Gorlice ve věku 33 let)
Winkler Ferdinand 33. (zemřel 3. 1. 1916 v Novém Jičíně ve věku 36 let)
Witke Karl 185. (zemřel v roce 1915 ve 32 letech)
Friedrich Josef 249. (nezvěstný od června 1916 v Rusku)

Deska zcela vpravo od vchodu:
Maak Ferdinand 165. (zemřel v roce 1917 v Novém Jičíně ve věku 40 let)
Maiwälder Rudolf 85. (v publikaci uvedeno čp. 82, padl 21. 2. 1916 v Bukovině ve věku 19 let)
Miksch Josef 227. (padl dne 30. 8. 1914 u Klodniza ve věku 23 let)
Miksch Franz 250. (padl v roce 1916 nedaleko Terstu)
Miksch Josef 202. (padl v roce 1917)
Mücke Josef 77. (padl 5. 11. 1914 v Rusku ve věku 30 let)
Münster Friedrich 122. (padl 14. 5. 1915 u Jaroslavi ve věku 30 let)
Münster Josef 122. (padl 12. 6. 1915 u Jaroslavi ve věku 28 let)
Münster Ernst 75. (není uveden v Heimatbuch Kunewald)
Reichert Heinrich 155. (zemřel v červenci 1917 ve věku 52 let)
Repper Rudolf 137. (není uveden v Heimatbuch Kunewald)
Dr Scheuer Otto 187. (padl 25. 8. 1914 v Rusku ve věku 36 let)
Schindler Heinrich 10. (padl v roce 1915 u Nida ve věku 31 let)
Schindler Rudolf 10. (nezvěstný od ústupu od Lublinu ve věku 24 let)
Poznámka:

V publikaci Rudolfa Bönische Heimatbuch Kunewald je dále uveden Bönisch Ferdinand z čp. 223, nezvěstný od roku 1915.
Rudolf Bönisch, autor knihy Heimatbuch Kunewald z roku 1979, uvádí, že v roce 1945 byly tabule odstraněny a nacházely se pak na neznámém místě.
V zápise faráře Konráda Šafarčíka v Pamětní knize farnosti Kunín (vedené od roku 1898) je však u roku 1993 poznámka, že „desky byly roku 1945 uschovány do věže kostela a teď (pozn.: r. 1993) dány zpět na své místo“. Stalo se tak 18. července 1993.
Poznámky v závorkách za jmény s bližšími údaji jsou čerpány z výše uvedené publikace R. Bönische.
Pomník byl publikován ve vlastivědném časopise POODŘÍ č. 4/2008.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Bronislav Novosad
Příprava dat: Roman Ujfaluši