Loučky

Pamětní deska vojákům Rudé armády

Autor: Radim Jarošek, 14.10.2005
Umístění: Loučky 233, na zdi mateřské školy
Nápis:
Zásluhou naší osvoboditelky
Rudé armády
byla tato obec
osídlena českým lidem
v revolučním roce
1945
Poznámka:

Deska byla publikována ve vlastivědném časopise POODŘÍ v roce 2005.
Deska je od ostravského sochaře Otakara Vávry.
V loučkách padl jeden rudoarmějec, jenž byl pochován na zahradě u čp. 3; v roce 1946 byly jeho exhumované ostatky převezeny na ústřední hřbitov do Opavy.
Padli také asi čtyři Němci, kteří byli pochováni za stodolou Antonína Malého.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Radim Jarošek
Příprava dat: Roman Ujfaluši