Česká Třebová

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Petr Hurych, 30.01.2016
Umístění: Česká Třebová, Habrmanova, před základní školou
Nápis:
ZEMŘELI, ABYCHOM ŽILI

1939 1945
ADAM JAN, ARON ANTONÍN, ARONOVÁ RŮŽENA, BALAŠ
KAREL, BERGER JAROSLAV, BOUDOVÁ RŮŽENA, BURSA
PAVEL, ČERMÁK EMIL, DĚDEK JOSEF, DĚDEK VÁCLAV,
DOSTÁL FRANTIŠEK, DOUBRAVA OLDŘICH, DROBNÝ JAN,
DOUBRAVA JAN, ESSER ALOIS, FANFULÍK FRANTIŠEK,
FIŠER KAREL, GROH LUDVÍK, HAMPL JOSEF, HAMPL
MILOSLAV, HAUPT ALOIS, HORÁK JAROSLAV,
HORÁK OLDŘICH, HORSKÝ VIKTOR, HOUSER KAREL,
HÝBL KAREL, CHMELÍK FRANTIŠEK, JANDERA
BLAHOSLAV, JANDERA JAN, JANDERA LEOPOLD, JANSA
JAN, JANDERA MIROSLAV, JUNG JINDŘICH, KAŠPAR
EVŽEN, KINCL JAN, KLACL JOSEF, KNAPEK MATOUŠ,
KOPECKÝ KAREL, KOPECKÝ VLADIMÍR, KOVÁŘ KAREL,
KOVÁŘ LADISLAV, KRÁČMER FRANTIŠEK, KRAUS
ANTONÍN, KUČERA VÁCLAV, LEŠIKAR JOSEF, MAREK
OLDŘICH, MACHÁČEK VLASTIMIL, MARKL ANTONÍN,
MLÁDEK JOSEF, MORKES KAREL, MRŠTNÝ JOSEF,
MOTL JOSEF, MRŠTNÝ OLDŘICH, MRVÍK FRANTIŠEK,
NASTOUPIL JAN, PÁCL ČENĚK, PÁCL FRANTIŠEK, PÁCL
JAROSLAV, PÁCL KAREL, PAKOSTA KAREL, PLOCEK
ANTONÍN, PILGR STANISLAV, PÍRKO VÁCLAV, PODVALA
ALOIS, PODLEŠÁK FRANTIŠEK, PŘÍVRATSKÁ BLANKA,
POSPÍŠIL ZDENĚK, PŘÍVRATSKÝ TOMÁŠ, PŘÍVRATSKÝ
MIROSLAV, RADIMECKÝ JOSEF, RICHTR STANISLAV,
ROTTER RAIMUND, RUDOLF JIŘÍ, ING. RUNA OTAKAR,
RYBKA BOHUSLAV, RYŠAVÝ LADISLAV, ŘEHOŘ KAREL,
SAIDA JOSEF, SCHMORANZER PAVEL, SILBRNÍK JOSEF,
SCHUSTER FRANTIŠEK, SILBRNÍK LADISLAV, SLEZÁK
LADISLAV, SIXTA FRANTIŠEK, SRŠEŇ LADISLAV, STARÝ
RUDOLF, STRÁNSKÝ JOSEF, ŠIMEK JOSEF, ŠINDLER
ARNOŠT, ŠMÍD LUDVÍK, ŠOTKA JOSEF, ST. ŠONKA
ANTONÍN, ŠOTKA JOSEF ML., ŠTANCL IZIDOR, ŠTARMAN
ZDENĚK, ŠTĚPÁNEK FRANTIŠEK, ŠTANCL OLDŘICH,
ŠŤOURAČ ANTONÍN, ŠTUSÁK KAREL, ŠTUSÁK MILOSLAV,
TOBEŠ JAN, TOBIŠKA BOHUMIL, VAŇOUS ALEXANDR,
VAŇOUS ALOIS, VAŇOUS JAN, VAŠINA JOSEF, VAVŘÍN
JINDŘICH, VAVŘÍN VÁCLAV, VENCL FRANTIŠEK, VENCL
STANISLAV, VESELÝ FRANTIŠEK, VOLESKÝ LADISLAV,
VESELÝ JOSEF, VOSYNEK JINDŘICH, VOTROUBEK KAREL,
VYTLAČIL JAN, ZAHÁLKA VÁCLAV, ZAJÍČEK ČENĚK,
ZEMEK OLDŘICH, ŽABA FILIP, ŽABOVÁ MARIE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5301-06740
Pomník přidal: Petr Hurych