Sokolov

Pamětní deska Obětem 1. a 2. světové války

Autor: PhDr. Ladislava Tahovská, 15.08.2020
Umístění: Sokolov, Zámecká 1, v muzeu
Nápis:
? bahnoberoffizial Adam Teuschl
Bahn?ister, 16.3.1860-13.9.1942.

Franziska Teuschl, geb. T?
16.3.1860 -13.2.1944.
Dem Gedenken der im Weltkrieg gefallenen Söhne.

Rudolf Teuschl Inf. Reg. 73
12.2.1891, -23.9.1914, Serbisch Ratscha.

Fähnrich Franz Teuschl Feldj. Baon 31
? St. Lucia ?

Fähnrich Ludwig Teuschl Feldj. Baon 31
15.1.1893-2 3.1920 ? Russland Siberien
?stok, Russland Sibirien
Poznámka:

Text na informační tabulce:
Jedna z mnoha rodinných tragédií 1. světové války - manželům Teuschlovým z Lokte padli ve válce 3 synové
Rudolf - příslušník 73. Pěšího pluku z Chebu padl na srbské frontě v roce 1914 ve věku 23 let, Franz - příslušník 31. Praporu polních myslivců padl na italské frontě v roce 1917 ve věku 20 let
Ludwig - příslušník 31. Praporu polních myslivců padl v Rusku v roce 1920 ve věku 27 let
Eine der vielen Familientragödin des Ersten Weltkriegs - das Ehepaar Teuschl aus Loket verlor im Krieg drei Söhne
Rudolf fiel mit 23 Jahren als Angehöriger des 73. Infanterieregiments aus Eger 1914 an der serbischen Front,
Franz fiel mit 20 Jahren als Angehöriger des 31. Feldjägerbataillons 1917 an der italienischen Front,
Ludwig fiel mit 27 Jahren als Angehöriger des 31. Feldjägerbataillons 1920 in Russland

One of the many family tragedies of World War I - Teuschel family from Loket lost 3 sons in the war
Rudolf - a member of the 73rd infantry regiment from Cheb fell on the Serbian front in 1914 aged 23 years,
Franz - a member of the 31st battalion of field riflemen fell on the Italian front in 1917 aged 20 years
Ludwig - a member of the 31st batallion of field riflemen felll Russia in 1920 aged 27 years


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Ladislava Tahovská
Příprava dat: Vladimír Štrupl