Sokolov

Pomník Obětem 1. světové války - místo je zrušené

Autor: Jaroslav Vyčichlo, archiv
Umístění: Sokolov, Hornická, parčík vedle budovy PČR nad hřbitovem
Nápis:
z fotografienečitelné
Poznámka:

V roce 1933 nechalo město Sokolov přebudovat torzo rozhledny na architektonicky řešený památník obětem 1. světové války s pamětní síní podle návrhu sokolovského akademického malíře a sochaře Toni Schöneckera a švýcarského architekta Heinricha Scherrera po vzoru chebského památníku v kostele sv. Kláry s pamětní síní pro celou zdejší oblast. Na vrcholu původní zděné podstavy rozhledny byla tehdy instalována dominantní, pět metrů vysoká plastika stojící mystické, nadsazeně štíhlé a odhmotněné čelně zobrazené postavy oděné ve splývavé roucho, zobrazené v gestu oranta raně středověké ikonografie s roztaženýma rukama a s pohledem i dlaněmi směřujícími vzhůru. Socha, představující ducha mrtvých vojáků s pohledem obráceným k rodnému městu, byla vytepaná z dvoumilimetrového měděného plechu klempířským mistrem Josefem Habermannem podle Schöneckerova modelu. Později se interpretace abstraktní plastiky změnila a již během slavnostního odhalení v srpnu roku 1933 byla označována za sochu Ježíše Krista. Stavební práce a montáž plastiky na vrchol památníku provedla stavební firma Hans Nase.
Kovanou vstupní mříž pamětní síně v přízemí se čtyřmi výjevy Rozloučení, Cesta do boje, Boj a Zranění a smrt zhotovil podle Schöneckerova návrhu kovářský mistr Albin Eckl. Pseudosakrální prostor pamětní síně zdobila nástěnná malba, zobrazující bojovníka s německým nápisem: „Wir sind durch den Tod“ (Jsme skrze smrt). Před malbou byl umístěn dřevěný oltář. Na stěnách byly osazeny kamenné pamětní nápisové desky s vytesanými 271 jmény padlých, které vytvořil kamenický mistr Hans Fischer. Slavnostní odhalení a vysvěcení památníku poté proběhlo dne 6. srpna 1933.

Během druhé světové války však byla kovová plastika ducha mrtvých vojáků z vrcholu památníku snesena a roztavena pro válečné účely. Zbytek objektu byl následně proměněn ve vojenskou pozorovatelnu a kulometné hnízdo. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války přestal být zbytek objektu udržován a postupně zcela zchátral. Již v padesátých letech 20. století zbývalo z cihlové podesty původní rozhledny pouze torzo, které během druhé poloviny 20. století zcela zarostlo okolními stromy.
V roce 1999 přistoupilo město Sokolov k celkové rekonstrukci rozhledny. Projekt o 4 metry nižší repliky dřevěné nástavby věže, lišící se od původní stavby pouze v několika detailech, vypracoval podle dobových vyobrazení a dostupné dokumentace člen městského zastupitelstva stavební projektant Ing. Martin Volný. Během realizace projektu byla provedena rekonstrukce spodní zděné části věže, na začátku prosince roku 2000 bylo následně do tělesa zděné podstavy instalováno nové ocelové schodiště a následně byla vybudována dřevěná nástavba s dvoupatrovým krytým proskleným ochozem. Stavební práce provedla společnost Jurica, a.s. Náklady na realizaci obnovy rozhledny ve výši 1,6 milionu Kč byly zaplaceny z příspěvku z programu podpory cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 milion korun a zbytek částky bylo uhrazeno z rozpočtu města Sokolov. Slavnostní otevření dokončené rozhledny a její předání veřejnosti poté proběhlo dne 26. dubna 2001 za hojné účasti několik set občanů města.
Zdroj a historické foto: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'40.19'' E12°39'24.56''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hřbitov s ostatky Obětí 1. světové války - místo je zrušené

Autor: archiv PhDr. Vladimír Bružeňák, archiv
Umístění: Sokolov, Hornická, v místě pod rozhlednou Hard, současný lesopark pod současným hřbitovem - zůstala jen hrobka rodiny Schusterů
Nápis:
žádný
Poznámka:

V místě současného lesoparku se stále nachází ostatky obětí 1. světové války, byly tam i jednotlivé hroby vojáků Rudé armády - viz archivní snímky z pohřbu obětí 1. světové války a vojáků Rudé armády (vyzvednuty a přeneseny na druhou stranu hřbitova - památník padlým vojákům RA).
Hřbitov byl zrušen v 50.- 60. letech a výzvy k přemístění hrobu uposlechlo pár lidí, většinou neodsunutí Němci.
Seznam ostatků dle VHA:
Reichmann Andreas pěšák ppl. 6 Falknov Čechy 8.5.1915
Süss Jan pěšák ppl. 5 1886 Horšovský Týn Čechy 17.6.1915
Hopf Antonín pěšák ppl. 5 1876 Těšovice Čechy 24.6.1915
Habler Karel četař del. pl. 6 1876 Planá Čechy 7.7.1915
Brandner Josef pěšák ppl. 5 1895 Citice Čechy 30.8.1915
Völkl František dragoun drag. pl. 7 1893 Lauterbach Čechy 23.5.1916
Hlaváček Josef myslivec mysl. prap. 2 1887 Falknov Čechy 27.1.1917
Kabler Řehoř pěšák ppl. 6 1883 Falknov Čechy 28.6.1917
Halulka Michal pěšák ppl. 6 1895 Piatkova Slovensko 26.10.1917
Budina Jaroslav pěšák ppl. 6 1887 Starkenbach Čechy 17.7.1917
Donath Josef pěšák ppl. 83 1884 Vel. Výklech Čechy 24.7.1917
Gereis Ondřej pěšák děl. pl. 7 1893 Dolní Studenec Čechy 28.12.1917
Minger Matěj pěšák děl. pl. 7 utopil se Čechy 28.1.1918
Bauernfeind František pěšák děl. pl. 7 1897 Falknov Čechy 27.3.1918
Tušer Alois pěšák děl. pl. 7 1872 Eustahendor Čechy 23.4.1918
Smejgan Adolf pěšák ppl. 79 1891 Ustron Uhry 16.6.1918
LoufrVerman pěšák stráž.rota 2/6 Jindr. 1892 St. Samberk Halič 12.5.1917
Petrovič pěšák ppl. 79 1898 12.10.1918
Rösch Vilém pěšák ppl. 7 1878 D. Rychnov Čechy 7.8.1918
Brandl Antonín pěšák 1887 Falknov Čechy 24.6.1919
Barš Šimon pěšák ppl. 72 1877 Tuškaš Uhry 28.5.1917
Wodner František pěšák Uhry 24.7.1917
Votroubek Jan pěšák ppl. 102 1871 Loucov-Bozinbrod 27.7.1917
Avilkiren Alfréd zajatec 28.12.1916
Petrovič Štěpán zajatec Srbsko 4.2.1916
Czejsko Josef zajatec 1879 Golizky Rus. Polsko 26.2.1917
Pohner Jan dragoun drag. pl. 7 1867 Jatil n/Met Čechy 6.3.1917
Čermisak Josef pěšák 1869 Bečváry Čechy 13.4.1917
Plaček Prokop pěšák 1868 Chotouň Čechy 14.4.1917
Schmidt Antonín pěšák 1891 Falknov Čechy 2.5.1917
Holešínský František pěšák ppl. 3 1896 Hovorany Morava 15.6.1917
Krumeš Josef pěšák ppl. 9 1879 Rovensko Čechy 5.7.1917
Heider Josef pěšák střel. pl. 15 1890 Falknov Čechy 8.7.1917
Reichert Jindřich pěšák ppl. 190 1866 Kunewald Morava 6.7.1917
Doseděl Václav pěšák ppl. 98 1870 Georgensdor Čechy 3.8.1917
Bartl Mikuláš pěšák ppl. 6 1871 Littendorf Čechy 17.8.1917
Hrček Karel pěšák 1873 Ledeč Čechy 3.9.1917
Černok Antonín pěšák ppl. 98 1866 Liboch Čechy 5.9.1917
Kretschmer František dělostřelec děl. pl. 1888 St. Osek Čechy 13.11.1918
Zivanovič – Zivan 1897 Cevač Srbsko 11.11.1917
Dr. Alberto Batista zajatec 1889 Bainaxo Itálie 8.4.1918
Fuchs pěšák ppl. 5 1891 Kraslice Čechy 27.6.1916
Maravec Max npor. ppl. 6 1877 Opava Slezsko 17.12.1914
Senn Alois Antonín npor. ppl. 6 1879 Kuntransdor Rakousko 9.12.1914
Kühnel Gustav por. ppl. 73 1879 Bož. Požehnání Morava 2.12.1916
Majer Josef pěšák ppl. 6 1879 Falknov Čechy 21.10.1915
Kuzmann Josef pěšák ppl. 100 1889 Falknov Čechy 7.8.1916
Deisinger Antonín des. ppl. 6 1875 Lewönhof Čechy 29.4.1917
Dätz Antonín pěšák ppl. 7 1896 Tisava Čechy 14.3.1918
Künnel Antonín pěšák ppl. 73 1892 Falknov Čechy 30.9.1917
Würschnitzer Jan pěšák 1881 Falknov Čechy 20.7.1919
Riedl František pěšák 1879 Falknov Čechy 4.12.1918
Winter Frant. pěšák 1885 Falknov Čechy 21.11.1918
Theisinger Josef pěšák 1891 Falknov Čechy 27.7.1918
Dürberg Antonín dělostřelec děl. pl. 21 1897 Falknov Čechy 22.4.1916
Bäumgartl Josef pěšák ppl. 73 1892 Liebau Čechy 3.11.1916

Komparací jmen pohřbených a dat z matriky Sokolova, VHÚ, VÚA a dalších níže uvedených zjištěny podrobnosti, někde nesouhlasí všechny údaje, považujme tato data za možná, někteří nemuseli být pohřbeni v příčinné souvislosti s válkou:
Reichmann Andreas: *17.1.1888 Falkenau (Sokolov), Lobsbachzeile (Libavské Nábřeží, dnes Nábřeží Petra Bezruče), č. p. 21. Inft., k. k. LIR. Nr. 6, 3. Komp. Střelná rána zad. Koncem roku 1914 veden ResSpit. 1/8 Rača, Srbsko. +8.5.1915 Budapest, Uhry. Dle VÚA tamtéž zemřel. Patrně později převezen. VÚA dále uvádí místo narození Theussau (Tisová).
Süss Johan: *7.11.1886 Bischofteinitz (Horšovský Týn). Horník. +17.6.1915. Krankenhaus Falkenau. Meningitida. 19.6.1915 pohřben.
Hopf Anton: *15.7.1876 Teschwitz (Těšovice), č. p. 12. Ženatý. +24.6.1915. Krankenhaus Falkenau. Tuberkulóza. 27.6.1915 pohřben.
Habla Karl: *26.3.1876 Plan (Planá). Bydliště Haselbach (Lísková). Ženatý, horník. Zugsf., Landsturm M.Baon Nr. 29. +5.7.1915. Krankenhaus Falkenau. Pneumonie. 7.7.1915 pohřben.
Brandner Josef: *26.9.1895 Zieditz (Citice), č. p. 55. Svobodný, dělník v dolech. +31.8.1915. Krankenhaus Falkenau. Tyfus. 2.9.1915 pohřben.
Völkl Franz: *23.3.1896 Lauterbach (Čistá). Bydliště Habersbirk (Habartov). Svobodný, dělník v dolech. Dragoun. +23.5.1916 Bez. Krankenhaus Falkenau. Tuberkulóza. 26.5.1916 pohřben.
Hlaváček Josef: *18.12.1867 Brada – Rybníček, okr. Jičín. Ženatý. Jäg., FJB. Nr. 2. +27.1.1917. Krankenhaus Falkenau. Degenerace srdečního svalu. 30.1.1917 pohřben.
Kabler Řehoř: Zde by se mohlo jednat o Kahler Gregor: *13.2.1884 Marklesgrün (Markvarec). LdstArb., ArbAbt. Nr. 2. +15.7.1917. Krankenhaus Falkenau. Nemoc. 17.7.1917 pohřben.
Holulko Michal: *1895 Piątkowa, okr. Dobromil, Halič (dnes na Ukrajině). Svobodný, rolník. LdstInft., LstBaon 152/I. +26.9.1917. Krankenhaus Falkenau. Následky válečné polní služby. 28.9.1917 pohřben.
Budina Jaroslav: *11.10.1887 Starkenbach (Jílemnice). Ženatý, obuvník. LdstInft., IR. Nr. 74. +17.12.1917 na stavbě chemičky Falkenau, kde pracoval jako elektromontér. Ochrnutí srdce po zásahu el. proudem. 20.12.1917 pohřben.
Donath Josef: nenalezen
Garreis Andreas: *18.2.1893 Unterprünles (Dolní Studenec). Ženatý, kovodělník. Kan., k. k. GAR. Nr. 9. +28.12.1917. Krankenhaus Falkenau, Pflegestätte (ošetřovna). Tuberkulóza. 31.12.1917 pohřben.
Minger Mathias: *neuvedeno. Eskortmann, k. k. BeglKomp. Nr. 13, KriegsgefLag. Eger. +28.1.1918 Teschwitz (Těšovice). Sebevražda utopením v Ohři. 30.1.1918 pohřben.
Bauernfeind Franz: *10.11.1897 Falkenau (Sokolov). Svobodný, malíř pokojů. +27.3.1918 Falkenau, Lobstalstrasse 14 (dnes Vítězná). Tuberkulóza. 29.3.1918 pohřben.
Tuscher Alois: *18.5.1872 Entschendorf, okr. Radkersburg, Steiermark, Rakousko. Bydliště: Grabersdorf, okr. Mureck, Steiermark, Rakousko. Ženatý, tesař a majitel hospodářství. LndstInft., útvar neuveden. +23.4.1918. Krankenhaus Falkenau. Tuberkulóza. 26.4.1918 pohřben.
Smejgon Adolf: *1891 Ustroń, okr. Bielitz (Bielsko – Biała), ‚Ö. Schlesien, bydliště Golleschau (Goleszów), okr. Bielitz (Bielsko – Biała), ‚Ö. Schlesien (dnes v Polsku). Zámečník. LdstArb., pracovní komando chemičky Falkenau. +16.6.1918 chemička Falkenau. Četná zranění, pravděpodobně pracovní úraz. 19.6.1918 pohřben.
Loufr Verman: nenalezen
Petrovič Pero: *1898 Vržki, Bosnien (neztotožněno). Inft., IR. Nr. 79, 8. Komp. +12.10.1918. Krankenhaus Falkenau. Následky zranění hlavy. 15.10.1918 pohřben.
Rösch Wilhelm: nenalezen
Brandl Anton: *23.9.1887 Falkenau (Sokolov), Lobstalstrasse 9 (Vítězná). Svobodný, truhlářský pomocník. +24.6.1919 Lobstalstrasse 4. Malárie. 26.6.1919 pohřben.
Barš Simon: *1877 Gyergyóhodos, com Csík, Uhry (dnes v Rumunsku). Tesař, ženatý. MilitärArbeiter. +28.5.1917 Militärbaracke VIII. Infarkt. 30.5.1917 pohřben.
Wodner Franz: nenalezen. Patrně se jedná o Wentner Franz: *10.6.1869 místo nezjištěno, Niederösterreich. Svobodný. LstInft., MilitärArbeiter. +25.7.1917 chemička Falkenau, Baracke V. Úplavice. 26.7.1917 pohřben.
Wotroubek Jan: *1871 místo nečitelné. Ženatý, zedník. LstInft., MilitärArbeiter. +27.7.1917 chemička Falkenau, ubikace (?). Karcinom žaludku. 29.7.1917.
Avilkiren Alfred: nenalezen.
Petrovič Štěpán: nenalezen.
Żijsko Josef: *1879 Ruské Polsko. Zajatec. Ženatý. Tesař. +26.2.1917. Krankenhaus Falkenau. Nádorové onemocnění. 28.2.1917 pohřben.
Pohner Johann: *4.11.1867 Sattel, okr. Neustadt a/Mettau (Sedloňov, okr. Nové Město n/M, dnes okr. Rychnov n/K). Ženatý, zedník. LstInft. +6.3.1917. Krankenhaus Falkenau. Plicní zánět, ochrnutí srdce. 9.3.1917 pohřben.
Černušák Josef František: *2.5.1869 Malé Bečváry, č. p. 8, okr. Kolín. Ženatý, zedník. LstInft., útvar neuveden. +13.4.1917. Krankenhaus Falkenau. Plicní zánět, ochrnutí srdce. 15.4.1917 pohřben.
Plaček Prokop: *10.5.1868 Chotouň, okr. Kr. Vinohrady (dnes Praha – západ). Bydliště: Žižkov. Ženatý. LstInft., MilitärArbeiter. +14.4.1917. Krankenhaus Falkenau. Onemocnění plic a srdce. 17.4.1917 pohřben.
Schmied Anton: *10.9.1891 Falkenau (Sokolov), Schönwerth, č. p. 25. Ženatý, dělník na železnici. Hodnost a útvar neuvedeno. +2.5.1917 Falkenau, Schillerstrasse, č. p. 7. Tuberkulóza. 5.5.1917 pohřben.
Holešinský František: *29.9.1896 Hovorany, okr. Hodonín. Svobodný, zedník. LstInft., IR. Nr. 3, zařazen MilitärArbBaon Wieselburg. +15.6.1917 Kraftzentrale Objekt 8, chemička Falkenau. Popáleniny 3. stupně el. proudem, patrně pracovní úraz. 18.6.1917 pohřben.
Krumeš Josef: *1.5.1879 Rovensko pod Troskami. MilitärArbeiter. +5.7.1917 Krankenhaus Falkenau. Infekce trávicího traktu, ochrnutí srdce. 8.7.1917 pohřben.
Heider Josef: *11.1.1890 Lichten, okr. Jägerndorf (Lichnov, tehdy okr. Krnov, dnes Bruntál). Svobodný, tesař. MilitärArbeiter. +6.7.1917. Krankenhaus Falkenau. Zhmoždění mozku, patrně pracovní úraz. 9.7.1917 pohřben.
Reichert Heinrich: *13.2.1866 Kunewald (Kunín, okr. Nový Jičín). Ženatý, tesař. MilitärArbeiter. +6.7.1917 chemička Falkenau, Baracke VIII. Celkové tělesné vyčerpání. 9.7.1917 pohřben. V matrice Sokolova je *10.1.1866, v matrice Kunína +7.7.1917.
Doseděl Václav: *4.1.1870 Jiříkov, okr. Litomyšl. Bydliště: Litomyšl. Ženatý, domkař. LstInft., MilitärArbeiter. +3.8.1917. Krankenhaus Falkenau. Zánět střev. 6.8.1917 pohřben.
Bartl Nikolaus: 27.1.1871 Zettendorf, okr. Eger (Cetnov, okr. Cheb). Bydliště: Asch (Aš). LstInft., MilitärArbeiter Falkenau. +17.8.1917. Krankenhaus Falkenau. Zánět střev. 19.8.1917 pohřben.
Hrček Karel: nenalezen.
Černík Antonín: *6.12.1866 Liběchov – Rymáň, č. p. 93, okr. Dauba (Dubá, dnes okr. Mělník). MilitärArbeiter Falkenau. +4.9.1917. Krankenhaus Falkenau. Zánět střev. 6.9.1917 pohřben.
Kretschmer Franz: *28.3.1888 Alt Osseg, č. p. 23, okr. Dux (Osek, okr. Most). Kanonier, útvar neuveden. +12.11.1918. Krankenhaus Falkenau. Chřipka. 15.11.1918 pohřben.
Živanovič Živan: *1897 místo neztotožněno. Internovaný civilista. Svobodný. +11.11.1917. Krankenhaus Falkenau. Zlomenina lebeční kosti. Pohřben 14.11.1917.
de Battista Albero: *1889 Beinasco, Turin, Itálie. Italský válečný zajatec. +8.4.1918 chemička Falkenau. Zranění hlavy, nehoda. 10.4.1918 pohřben.
Fuchs: nenalezen.
Morawetz Maxmilian Rudolf: *19.6.1877 Karlsau, č. p. 10, Troppau (Karlovec, část Opavy). Ženatý, učitel. ResLt., k. k. LIR. Nr. 6, 8. Komp. +17.12.1914 Festungsspital Nr. 3 Krakau (Kraków, Polsko). Střelné zranění podbřišku. Převezen a 26.12.1914 pohřben.
Senn Alois Anton: *1879 Baden, Niederösterreich (uváděn také sousední Guntramsdorf). Oblt., k. k. LIR. Nr. 6, 5. Komp. +9.12.1914 příčina a místo neuvedeno, taktéž datum pohřbu.
Künl Gustav: psán též Kühnel, *5.10.1879 Segen gottes, okr. Brünn (Boží Požehnání, dnes Zastávka, okr. Brno). Ženatý, důlní úředník Klein Schwadowitz (Malé Svatoňovice). +2.12.1916 k. k. Militärpflegestätte Sanatorium für Lungenkranke Plesch (Pleš). Převezen a 5.12.1916 pohřben.
Majer Josef: nenalezen.
Kunzmann Josef: *18.12.1889 Falkenau, Rathausgasse 4 (Sokolov, Zámecká ul.). Svobodný. Inft., TelReg. Nr. 1/12, GebBrig. +7.8.1916 Marienbad, Lazaret I (Mariánské Lázně). Zánět mozku. Převezen a 9.8.1916 pohřben.
Deisinger Anton: *25.9.1875 Löwenhof, okr. Falkenau (zaniklá obec Lvov, okr. Sokolov). Bydliště: Falkenau. Ženatý, řezník. Korp., k. k. Kriegsgef.BegleitKomp. II. +29.4.1917 ResSpit. Nr. 19, Wien X. Plicní choroba. Převezen a 5.5.1917 pohřben.
Dätz Anton: nenalezen.
Kühnl Anton: *7.8.1892 Falkenau (Sokolov). Svobodný, bankovní úředník. Inft., IR. Nr. 73. +30.9.1917 k. k. ResSpit. Nr. 3, Prag. Tuberkulóza. Převezen a 2.10.1917 pohřben.
Wirschnitzer Johann: *11.4.1881 Falkenau (Sokolov). Ženatý, malíř. Hodnost a útvar neuvedeno. +20.7.1919 Falkenau, Spitalgasse 1. Tuberkulóza. 22.7.1919 pohřben.
Riedl Franz: *21.5.1879 Falkenau (Sokolov). Ženatý, holič. Hodnost a útvar neuvedeno. +4.12.1918 Falkenau, Heidlergasse 11. Infarkt. 6.12.1918 pohřben.
(zdroj: VHÚ, VÚA, soalitomerice.cz , soapraha.cz , portafontium.eu , digi.ceskearchivy.cz , digi.archives.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Vladimír Bružeňák
Doplnění informací: Arno Glaser
Příprava dat: Ing. František Jedlička