Suchdol nad Odrou

Komenského, Malá Strana, Sportovní, Za Nádražím, nezařazeno

Pomník Obětem 1. světové války - místo je zrušené

Autor: Petr Bartošík, 02.04.2009
Umístění: Suchdol nad Odrou, před školou
Nápis:
nápis se nedochoval
Poznámka:

Pomník padlým vojákům za 1. světové války v Suchdole n. O. byl slavnostně odhalen 21. srpna 1921 před budovou měšťanské školy. Za 1. světové války padlo celkem 41 suchdolských mužů a 9 dalších zůstalo nezvěstnými (podrobnosti a jmenný seznam padlých viz překlad z Obecní kroniky):

1.Bayer Franz č. 89 svobodný 21 let syn Johanna Bayera a Rosalie roz. Repper
2.Berger Rudolf č. 23 svobodný 21 let syn Josefa Bergera a Karoliny roz. Fritsch
3.Berger Heinrich č. 90 svobodný 48 let syn Franze Bergera a Rosiny roz. Münster
4.Beinert Leopold č. 192 svobodný 20 let syn Wilh. Beinerta a Theresie roz. Baier
5.Böhm Alois č. 124 ženatý 29 let 3 děti, syn Heinricha Böhma a Rosalie roz. Maak
6.Bönisch Gustav č. 169 svobodný 24 let syn Heinricha Bönische a Rosiny roz. Nitschmann
7.Drössler Friedrich č. 124 svobodný 19 let syn Friedr. Drösslera a Aloisie roz. John
8.Ertl Heinrich č. 232 svobodný 24 let syn Josefa Ertla a Johanny roz. Michl
9.Ertl Josef č. 232 svobodný 26 let syn Josefa Ertla a Johanny roz. Michl
10.Friedrich Franz č. 168 svobodný 30 let syn Josefa Friedricha a Amalie roz. Schöp
11.Friedrich Josef č. 168 svobodný 32 let syn Josefa Friedricha a Amalie roz. Schöp
12.Gold Josef č. 2 svobodný 21 let syn Josefa Golda a Anny roz. Gränzer
13.Gold Heinrich č. 149 ženatý 32 let 2 děti, syn Heinricha Golda a Thekly roz. Gränzer
14.Gold Vinzenz č. 149 svobodný 19 let syn Heinricha Golda a Thekly roz. Gränzer
15.Gränzer Rudolf č. 110 svobodný 20 let syn Josefa Gränzera a Elisabeth roz. ?
16.Halbgebauer Franz č. 123 svobodný 19 let syn Franze Halbgebauera a Elisabeth roz. Bönisch
17.Jaksch Franz č. 43 ženatý 40 let 6 dětí, syn Josefa Jaksche a Theresie roz. Kral
18.Janik Alfred č. 45 svobodný 18 let syn Alfreda Janika a Leopoldine roz. ?
19.Kaderka Josef č. 136 svobodný 28 let syn Nosefa Kaderky a Jesefy roz. Sukup
20.Kadlec Gustav č. 13 svobodný 21 let syn Josefa Kadlece a Rosine roz. Münster
21.Klösel Adolf č. 9 ženatý 32 let syn Josefa Klösela a Marie roz. Weiser
22.Kowarsch Gustav č. 97 svobodný 20 let syn Thomase Kowarsche a Elisabeth roz. Fritsch
23.Köllner Franz č. 168 ženatý 28 let 2 děti, syn Josefa Köllnera a Marie roz. Czernik
24.Kubitschek Franz č. 168 svobodný 24 let syn Reinharda Kubitschka a Anny roz. Maak
25.Kubitschek Reinh. č. 168 svobodný 22 let syn Reinharda Kubitschka a Anny roz. Maak
26.Mansky Josef č. 236 svobodný 20 let syn Ferd. Manskyho a Magd. roz. Münster
27.Maresch Edwin č. 231
28.Münster Eduard č. 12 svobodný 25 let syn Augusta Münstera a Anny roz. Schulig
29.Münster Franz č. 51 svobodný 38 let syn Franze Münstera a Anny roz. Fritsch
30.Münster Heinrich č. 77 ženatý 34 let syn Heinricha Münstera a Rosiny roz. Teltschik
31.Nitschmann Josef č. 81 ženatý 28 let 3 děti, syn Elisabeth ?, ? Nitschmann
32.Nitschm. Ludwig č. 81 svobodný 28 let syn Josefa Nitschmana a Elisabeth roz. Martens
33.Pferd Franz č. 93 ženatý 5 dětí syn Heinricha Pferda a Elisabeth roz. Münster
34.Saitz Heinrich č. 190 ženatý 28 let syn Thomase Saitze a Rosiny roz. Quitt
35.Teltschik Oskar č. 166 svobodný 23 let syn Franze Teltschika a Marie Teltschik
36.Teltschik Wilhelm č. 49 ženatý 31 let 1 dítě, syn Davida Teltschika a Elisabeth roz. Nitschmann
37.Urbatschek Gustav č. 102 svobodný 22 let syn Phil. Urbatscheka a Rosiny roz. Gold
38.Wesselsky Ludwig č. 197 ženatý 40 let 2 děti, syn Josefa Wesselskyho a Aloisie Partsch
39.Wesselscky Oskar č. 197 svobodný 35 let syn Josefa Wesselskyho a Aloisie Partsch
40.Wolf Josef č. 229 ženatý
41.Zeiberger Ferd. č. 19 svobodný 19 let syn Ferd. Zeisbergera a Sophie roz. Sturm
Pohřešovaní
42.Gold Ernst č. 39 ženatý 34 let 2 děti, syn Heinricha Golda a Magdaleny Teltschik
43.Gränzer Franz č. 122 ženatý 41 let 4 děti, syn Franze Gränzera a Rosiny roz. Teltschik
44.Heikenwälder č. 74 svobodný 25 let syn Josefa Heikenw. a Anny roz. Kunert Heinrich
45.Knižadek Heinrich č. 79 svobodný syn Franze Knižadeka a Marie roz. Sukup
46.Münster Franz č. 38 svobodný 20 let syn Framze Münstera a Aloisie roz. Fritsch
47.Münster Gustav č. 183 svobodný 27 let syn Georga Münstera a Rosine roz. Schneider
48.Nitschmann Franz č. 59 ženatý 39 let 1 dítě, syn Nitschmanna Antona a Anny Barwig
49.Repper Heinrich č. 18 svobodný 18 let syn Josefa Reppera a Rosalie roz Gold
50.Voytitschek Josef č. 176 ženatý 32 let syn Franze Voytitscheka a Franzisky roz. Baďura

V období 2. světové války byly v okolí pomníku umisťovány symbolické březové kříže za padlé německé vojáky (něm. občané Suchdolu n. O.).
Pomník padlých byl odstraněn v roce 1965 a nahrazen dnešním pomníkem (bustou) J. A. Komenského od akademického sochaře Antonína Chromka (slavnostně byla odhalena dne 9. 5. 1965 k 20. výročí osvobození RA). Zbytky pomníku skončily většinou v základech socialistických staveb budovaných v tzv. akcích „Z“. Několik nalezených fragmentů z pomníku se podařilo zachránit a nacházejí se nyní v Muzeu městyse. Ve válečné expozici Muzea městyse, jejíž část je věnována i 1. světové válce, je možno se seznámit s dobovými dokumenty, zbraněmi i nálezy z bojišť „Velké války“.

V obecní kronice Suchdolu nad Odrou najdeme tento záznam k odhalení pomníku:

V neděli 21. srpna 1921 se konala slavnost odhalení našeho pomníku vojákům. V předvečer upozornily výstřely na význam přicházejícího dne. V 9 hodin se v obou kostelích konala vzpomínková slavnost, která byla uspořádána jako impozantní smuteční manifestace pro otce, syny a bratry naší obce padlé na poli cti. Pomník se podobal moři květin a všechny domy v blízkosti místa, kde pomník stojí, byly vyzdobeny vlajkami. Potom co oba pěvecké spolky Nový Jičín a Suchdol přednesly posvátný sbor: „Hledání Boha!"a hudba novojičínského hudebního sdružení přednesla „Hod lásky apoštolů", pozdravil starosta Josef Kalich, statkář v Suchdole č. 35, srdečně hosty z blízka i daleka. Slavnostní řeč pronesl učitel turistiky Gúntschel. Po písni: „Modlitba před bitvou" byly u podstavce pomníky položeny věnce. Po odeznění „Ave verum" byla dojemná slavnost zakončena.

K padlým se vztahuje deska z roku 2002, která je umístěna na zdi evangelického hřbitova. Nese česko-německý nápis:
V trvalou vzpomínku/na bývalé německé občany/Suchdolu nad Odrou a/na památku obětí všech válek/Suchdol n. O. 2002
In bleibender Erinnerung an die/ehemaligen deutschen Bürger/von Zauchtel und im Gedenken/an die Opfer aller Kriege./Zauchtel im Jahre 2002

Pomník byl publikován ve vlastivědném časopise POODŘÍ č. 4/2008


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Bartošík z archivu Muzea městyse Suchdol n.O
Příprava dat: Roman Ujfaluši

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Lumír Kuchyňka, 30.05.2019
Umístění: Suchdol nad Odrou, Komenského, na rohu s ulicí Malá Strana
Nápis:
PAMÁTCE
PADLÝCH
HRDINŮ.

ZDE LEŽÍ NEZNÁMÝ RUDOARMĚJEC, KTERÝ PADL V ROCE 1945
PŘI OSVOBOZOVACÍCH BOJÍCH
NA ÚZEMÍ NAŠÍ OBCE
ČEST JEHO PAMÁTCE

npor. AKOPJAN CH. A. * 1911
ppor. OBĚDOV A. Š. * 1922
ppor. SKARJUTIN V. M. * 1923
serž. MIRONOV I. M. * 1915
voj. MAXIMJUK P. G. * 1921

voj. GAŠČIČ P. L. * 1922
voj. VASKALJAN S.A. * 1894
voj. ŽURBENKO P. G. * 1904
voj. SUCHINA I. I. * 1925
2 neznámí vojáci RA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE8115-26230
Pomník přidal: Lumír Kuchyňka

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Lumír Kuchyňka, 30.05.2019
Umístění: Suchdol nad Odrou, Komenského
Nápis:
ZA SVOBODU NÁRODŮ
POLOŽILO SVÉ ŽIVOTY
V TRANSPORTU SMRTI
47 POLITICKÝCH VĚZŇŮ
KONCENTRAČ. TÁBORA
OSVĚČÍNA V R. 1945
ČEST JEJICH PAMÁTCE
VYBUDOVÁNO V R. 1970 MNV SPB
Poznámka:

Hromadný hrob umučených 47 politických vězňů vyhozených dne 19.1.1945 z transportu smrti do kolejiště místního vlakového nádraží, kteří byli do osvobození zahrabání u řeky Odry a poté důstojně pochování na tomto místě.
(zdroj: CEVH MO)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE8115-26229
Pomník přidal: Lumír Kuchyňka

Pamětí deska bývalým německým občanům a Obětem válek

Autor: Lumír Kuchyňka, 30.05.2019
Umístění: Suchdol nad Odrou, Malá Strana, evangelický hřbitov, na hřbitovní zdi
Nápis:
V TRVALOU VZPOMÍNKU
NA BÝVALÉ NĚMECKÉ OBČANY
SUCHDOLU NAD ODROU A
PAMÁTKU OBĚTÍ VŠECH VÁLEK.
SUCHDOL N. O. ROK 2002

IN BLEIBENDER ERINNERUNG AN DIE
EHEMALIGEN DEUTCHEN BÜRGER
VON ZAUCHTEL UND IM GEDENKEN
AN DIE OPFER ALLER KRIEGE.
ZAUCHTEL IM JAHRE 2002

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE8115-40043
Pomník přidal: Lumír Kuchyňka

Hrob Josef Wolf

Autor: Lumír Kuchyňka, 30.05.2019
Umístění: Suchdol nad Odrou, Malá Strana, evangelický hřbitov
Nápis:
Josef Wolf
k.u.k. Major
geb. 16. Mai 1868
in Czelechowitz
gest.28. September 1916
in Doboj Bosnien
Ruhet Sanft!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°39'11.21'' E17°55'42.28''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Památník Obětem 2. světové války

Autor: Dagmar Titzová, 07.11.2018
Umístění: Suchdol nad Odrou, Sportovní, před budovou Muzea
Nápis:
NA PAMÁTKU TANKISTŮM RA 42. GARDOVÉ BRIGÁDY TĚŽKÝCH TANKŮ
PADLÝCH V BOJÍCH 4. - 5. KVĚTNA 1945 V OKOLÍ SUCHDOLU N.O.
ANDERIČENKO IVAN IVANOVIČ - STARŠINA (21 LET)
FILIPPOV ALEXEJ FILIPPOVIČ - STARŠINA (19 LET)
GIGMOLI IVAN ANTONOVIČ - PORUČÍK (27 LET)
KASIN JURIJ IVANOVIČ - PORUČÍK (28 LET)

LOBOVNIKOV LEV NIKOLAJEVIČ - STARŠINA (22 LET)
VELIKIJ IVAN DENISOVIČ - PORUČÍK (21 LET)
ŠAŠACHMETOV JAKUB ŠAŠACHMETOVIČ
PODPORUČÍK (41 LET)
ŠUSTOV PAVEL SERGEJEVIČ NADPORUČÍK (30 LET)

OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY ZA NAŠI SVOBODU - ČEST JEJICH PAMÁTCE!
Poznámka:

Андрейченко Иван Иванович, старшина, 1924-04.05.1945, г. Глучин, Нове Животице
Филиппов Алексей Филиппович, старшина, 1926-04.05.1945, д. Пустенов, западная окраина
Гигальчий Иван Антонович,лейтенант, 12.02.1918-04.05.1945, д. Штехеньвальд, около часовни, гражданское кладбище
Кашин Юрий Иванович, гв. техник-лейтенант, 05.12.1917-05.05.1945, д. Штехеньвальд, около часовни гражданского кладбища
Лобовиков Лев Николаевич, старшина, 1913-05.05.1945, д. Штехенвальд, около часовни, гражданское кладбище
Великий Иван Денисович, гв. мл. лейтенант, 1921-04.05.1945, Барташовице, у костела
Шашахметов Язкуб Шашахметович, мл. лейтенант, 1904-04.05.1945, г. Глучин, Пустейов
Шустов Павел Сергеевич, ст. лейтенант, 1915-г. Глучин, Нове Животице,

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66523384/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie5434111/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie57363973/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie57363975/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie5434109
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie57363968/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66523510/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66523383/


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: pamyat-naroda.ru

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Lumír Kuchyňka, 30.05.2019
Umístění: Suchdol nad Odrou, Za Nádražím, nádraží, nástupiště
Nápis:
LIDÉ BDĚTE!
DO KOLEJIŠTĚ TOHOTO NÁDRAŽÍ
BYLO DNE 19.1.1945 NACISTY
Z TRANSPORTU SMRTI VYHOZENO
47 NEZNÁMÝCH
UMUČENÝCH POLITICKÝCH VĚZŇŮ
RŮZNÝCH NÁRODNOSTÍ.
BYLI ZAHRABÁNI U ŘEKY ODRY.
PO OSVOBOZENÍ RUDOU ARMÁDOU
V ROCE 1945 BYLI DŮSTOJNĚ
POHŘBENI NA MÍSTNÍM HŘBITOVĚ,
KDE JIM NA VĚČNOU PAMĚŤ BYLA
VYBUDOVÁNA MOHYLA.
ČEST JEJICH PAMÁTCE!
MNV SPB ČSD SUCHDOL N.O. 1973.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE8115-26236
Pomník přidal: Lumír Kuchyňka